کسانی که حباب های بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است صفحه 77 علوم چهارم

سلان

اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد

نگار

افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند

ساناز

سلامکسانی که جثه بزرگ دارن می تونن هوای زیادی داخل شش هاشون قرار بدن

سارا

عالی بود برای چهارمی ها

ثریا اسکندری زاده

خیلی خوب بود

جواب گفت و گو صفحه ۷۷ کتاب علوم چهارم ابتدایی دبستان تحقیق درباره موضوع کسانی که حبابهای بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب گفت و گو کتاب علوم چهارم ابتدایی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر جثه فرد بزرگتر باشد ممکن است و با ف بزرگتری بسازد ولی این دلیل صددرصد درست نیست زیرا هر کس شش بزرگتری داشته باشد می تواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد و حباب بزرگتری بسازد.

اشرف : سلام کسانی که می توانند تنفس عمیق داشته باشند ودم وباز دم طولانی انجام دهند می توانند حباب بزرگتری درست کنند و دم و باز دم فقط در اثر تمرین زیاد وصحیح نفس کشیدن امکان پذیر است البته کسانی که بزرگتر هستند شش بزرگتری دارن وهوای بیشتر در شش های جا میگیرد.

نویسنده : اگر کسی شش بزرگتر داشته باشد میتواند بادکنک بزرگتری باد کند اما باید با دم و بازدم هم همراه باشد و این کار به تمرین فراوان نیاز دارد.

نمیگم : وقتی نفس می کشیم وارد شش ما می شود وبه این عمل دم می گویند.

آیدین : سلام کسانی که جثه ی بزرگتر دارند شش بزرگ هم دارن وهوای زیادی داخل شش ه قرار میگیرد.

سلان : اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد.

نگار : افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ریحانه 1 سال قبل
-2

کسانی که جثه ی بزرگتری دارند شش بزرگتری دارند و می‌توانند

هوای بیشتری را داخل شش ها نگه دارند .بنابر این می توانند حباب و بادکنک بزرگتری داشته باشند

ناشناس 1 سال قبل
-2

آسنا

ناشناس 1 سال قبل
-2

بنلتتلایوینینییتیتتستستتییت

معصو مه 1 سال قبل
0

طو لانی نیست باید طو لانی باشه

منیب 1 سال قبل
-2

نمیدونم

2
معصو مه 1 سال قبل

هر کسی که شش های بزرگی دارد میتواند حباب بزرگ تری بسازد

صدف 1 سال قبل
-1

من کارستان را انجام دادم

ناشناس 1 سال قبل
-2

فکر کنم چون شوش های یک آدم بزرگ هوای بیشتری زخیره می‌کند پس هرچه بزرگ تر باشی حسابت بزرگ تر می شود

ناشناس 1 سال قبل
-2

فکر کنم چون شوش های یک آدم بزرگ هوای بیشتری زخیره می‌کند پس هرچه بزرگ تر باشی حسابت بزرگ تر می شود

ناشناس 1 سال قبل
-2

فکر کنم چون شوش های یک آدم بزرگ هوای بیشتری زخیره می‌کند پس هرچه بزرگ تر باشی حسابت بزرگ تر می شود

ناشناس 1 سال قبل
-1

فکر کنم چون شوش های یک آدم بزرگ هوای بیشتری زخیره می‌کند پس هرچه بزرگ تر باشی حسابت بزرگ تر می شود

آمیر ذلفغار نظری 2 سال قبل
0

آمیر ذلفغار

نضری

نویسنده 2 سال قبل
-2

وقتی نفس میکشیم هوااز راهبینی یا دهان واردلوله ی نای می شود

اشرف خلیلی 2 سال قبل
1

سلام کسانی که می توانند تنفس عمیق داشته باشند ودم وباز دم طولانی انجام دهند می توانند حباب بزرگتری درست کنند و .دم وباز دم فقط در اثر تمرین زیاد وصحیح نفس کشیدن امکان پذیر استالبته کسانی که بزرگتر هستند شش بزرگتری دارن وهوای بیشتر در شش های جا میگیرد

نویسنده 2 سال قبل
0

هر هوایی را که ما داخل بدنمان میکنیم به شش میروند

آیدین 2 سال قبل
0

سلام کسانی که جثه ی بزرگتر دارند شش بزرگ هم دارن وهوای زیادی داخل شش ه قرار میگیرد

سارا 2 سال قبل
4

عالی بود برای چهارمی ها

0
سلان 2 سال قبل

فکر کنم اولین نفری که به این پاسخ جواب داده روی گام به گام نوشته چونکه دوست من گام به گام داره از رو اون نگاه کردم دیدم تا جواب ها یکی اند

0
ناشناس 2 سال قبل

سارا باید همیشه از کلیه ها نگهداری کنیم تا صدم نبیند غذای مفید بخورند

سلان 2 سال قبل
8

اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد

آتنا 2 سال قبل
-1

دنبال جواب هستم

نگار 2 سال قبل
6

افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند

نمیگم 2 سال قبل
0

درسته

صبا صادق پور 2 سال قبل
-1

بله شش ها مقداری هوا را در خود جای میدهند .هرچه شش بزرگ تراست باشد هوای بیشتری را خود جا میدهن جواب

زینب 2 سال قبل
3

هرکس شش بزرگتری دارد.هوا ی بیشتری در خود جای می دهد.و می تواند حباب بزرگتری درست کند.و بادکنک بزرگتری…

نویسنده 2 سال قبل
-2

ر

نویسنده 2 سال قبل
0

خیز نه

0
السا 2 سال قبل

اشتباه

السا 2 سال قبل
0

نه من خوشم نیامد

نویسنده 2 سال قبل
-2

سلام افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند.🤞🤞🤞🤞

ساناز 2 سال قبل
4

سلامکسانی که جثه بزرگ دارن می تونن هوای زیادی داخل شش هاشون قرار بدن

ثریا اسکندری زاده 2 سال قبل
3

خیلی خوب بود

۳ 2 سال قبل
2

به نظر من ربطی به جثه نداره چون دیده شده که بعضی از ورزشکاران ما با اینکه جثه ی بزرگی ندارند ولی حباب های بزرگتری می سازند به نظرم مربوط به دم وبازدم افراد میشه که با تمرین دم وبازدم خود را قوی تر می کنند.

نویسنده 2 سال قبل
1

جوال

نویسنده 2 سال قبل
2

علوم

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام عزیزم خوبی

نمیگم 2 سال قبل
1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

آیا کسانی که حباب های بزرگتری ساخته اند جسه شان بزرگتر است

نویسنده 2 سال قبل
2

دو انگشتان خود را روی مچ دستتان قرار دهید چه مشاهده ای می کنید

برای پاسخ کلیک کنید