کسانی که حباب های بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است صفحه 77 علوم چهارم

سلان

اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد

سارا

عالی بود برای چهارمی ها

نگار

افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند

اشرف خلیلی

سلام کسانی که می توانند تنفس عمیق داشته باشند ودم وباز دم طولانی انجام دهند می توانند حباب بزرگتری درست کنند و .دم وباز دم فقط در اثر تمرین زیاد وصحیح نفس کشیدن امکان پذیر استالبته کسانی که بزرگتر هستند شش بزرگتری دارن وهوای بیشتر در شش های جا میگیرد

ساناز

سلامکسانی که جثه بزرگ دارن می تونن هوای زیادی داخل شش هاشون قرار بدن

جواب گفت و گو صفحه ۷۷ کتاب علوم چهارم ابتدایی دبستان تحقیق درباره موضوع کسانی که حبابهای بزرگتری ساخته اند جثه شان بزرگتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب گفت و گو کتاب علوم چهارم ابتدایی

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر جثه فرد بزرگتر باشد ممکن است و با ف بزرگتری بسازد ولی این دلیل صددرصد درست نیست زیرا هر کس شش بزرگتری داشته باشد می تواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد و حباب بزرگتری بسازد.

اشرف : سلام کسانی که می توانند تنفس عمیق داشته باشند ودم وباز دم طولانی انجام دهند می توانند حباب بزرگتری درست کنند و دم و باز دم فقط در اثر تمرین زیاد وصحیح نفس کشیدن امکان پذیر است البته کسانی که بزرگتر هستند شش بزرگتری دارن وهوای بیشتر در شش های جا میگیرد.

نویسنده : اگر کسی شش بزرگتر داشته باشد میتواند بادکنک بزرگتری باد کند اما باید با دم و بازدم هم همراه باشد و این کار به تمرین فراوان نیاز دارد.

نمیگم : وقتی نفس می کشیم وارد شش ما می شود وبه این عمل دم می گویند.

آیدین : سلام کسانی که جثه ی بزرگتر دارند شش بزرگ هم دارن وهوای زیادی داخل شش ه قرار میگیرد.

سلان : اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد.

نگار : افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
آمیر ذلفغار نظری 10 ماه قبل
0

آمیر ذلفغار

نضری

سمیه 11 ماه قبل
0

کسانی که حباب ساخته اتد جثه ی بزرگتری دارند

نویسنده 11 ماه قبل
1

وقتی نفس میکشیم هوااز راهبینی یا دهان واردلوله ی نای می شود

اشرف خلیلی 11 ماه قبل
4

سلام کسانی که می توانند تنفس عمیق داشته باشند ودم وباز دم طولانی انجام دهند می توانند حباب بزرگتری درست کنند و .دم وباز دم فقط در اثر تمرین زیاد وصحیح نفس کشیدن امکان پذیر استالبته کسانی که بزرگتر هستند شش بزرگتری دارن وهوای بیشتر در شش های جا میگیرد

نویسنده 11 ماه قبل
1

هر هوایی را که ما داخل بدنمان میکنیم به شش میروند

آیدین 11 ماه قبل
1

سلام کسانی که جثه ی بزرگتر دارند شش بزرگ هم دارن وهوای زیادی داخل شش ه قرار میگیرد

سارا 11 ماه قبل
5

عالی بود برای چهارمی ها

1
سلان 11 ماه قبل

فکر کنم اولین نفری که به این پاسخ جواب داده روی گام به گام نوشته چونکه دوست من گام به گام داره از رو اون نگاه کردم دیدم تا جواب ها یکی اند

1
ناشناس 11 ماه قبل

سارا باید همیشه از کلیه ها نگهداری کنیم تا صدم نبیند غذای مفید بخورند

سلان 11 ماه قبل
10

اگر جثه فرد بزرگ تر باشد ممکن است حباب بزرگ تری بسازد ولی این دلیل صد درصد درست نیست زیرا هر که شش بزرگ تری داشته باشد میتواند هوای بیشتری را درون آن جای دهد حباب برگ تری هم بسازد

آتنا 11 ماه قبل
-1

دنبال جواب هستم

نگار 11 ماه قبل
4

افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند

نمیگم 11 ماه قبل
0

درسته

صبا صادق پور 11 ماه قبل
-1

بله شش ها مقداری هوا را در خود جای میدهند .هرچه شش بزرگ تراست باشد هوای بیشتری را خود جا میدهن جواب

زینب 11 ماه قبل
2

هرکس شش بزرگتری دارد.هوا ی بیشتری در خود جای می دهد.و می تواند حباب بزرگتری درست کند.و بادکنک بزرگتری…

نویسنده 11 ماه قبل
-2

ر

نویسنده 11 ماه قبل
0

خیز نه

-1
السا 11 ماه قبل

اشتباه

السا 11 ماه قبل
0

نه من خوشم نیامد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

کسانی که حباب بزر

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سلام افرادباجثه ی بزرگترشش های بزرگتری دارند ؛ زیرابدن آنهابه مقداربیشتری اکسیژن نیاز دارد.هرچه شش هابزرگترباشدهوای بیشتری درهر دم وارد شده ودرنتیجه هوای بیشتری هم دربازدم خارج می شود.به همین ترتیب می توانندحباب های بزرگتری بسازند.🤞🤞🤞🤞

ساناز 11 ماه قبل
3

سلامکسانی که جثه بزرگ دارن می تونن هوای زیادی داخل شش هاشون قرار بدن

ثریا اسکندری زاده 11 ماه قبل
0

خیلی خوب بود

۳ 11 ماه قبل
0

به نظر من ربطی به جثه نداره چون دیده شده که بعضی از ورزشکاران ما با اینکه جثه ی بزرگی ندارند ولی حباب های بزرگتری می سازند به نظرم مربوط به دم وبازدم افراد میشه که با تمرین دم وبازدم خود را قوی تر می کنند.

نویسنده 11 ماه قبل
0

جوال

نویسنده 11 ماه قبل
0

علوم

نویسنده 11 ماه قبل
1

سلام عزیزم خوبی

نمیگم 11 ماه قبل
1

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
1

آیا کسانی که حباب های بزرگتری ساخته اند جسه شان بزرگتر است

نویسنده 11 ماه قبل
2

دو انگشتان خود را روی مچ دستتان قرار دهید چه مشاهده ای می کنید

برای پاسخ کلیک کنید