کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد صفحه 3 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ کتاب علوم تجری پایه نهم کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد ؟ کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد ؟ منیزیم. کدام فلز با اکسیژن واکنش نمی دهد ؟ طلا.

 

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
الناز 11 ماه قبل
0

کدام فلز واکنش پذیری بیشتری دارد

0
helen 1 ماه قبل

منیزیم

برای پاسخ کلیک کنید