کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تراست چرا صفحه 129 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

بزرگترین ابتکار نظامی ایران باستان استفاده از علم و هنر در صنعت دفاعی بوده . منظور از دفاعی صرفا مقابله با حمله دشمن نبوده بلکه وارد نمودن بیشترین آسیب با کمترین هزینه . مثلا استفاده از سولفات باریوم و گوگرد و قیر طبیعی و تهیه ترکیبی که در نوعی سلاح پرتاب شونده استفاده میشده و به نوعی هم آتش زا بود هم گاز سمی تولید میکرد این سلاح بازدارنده که به نوعی موشک های قدیم ایران در دوران ساسانی بیشتر استفاده میشد آنچنان وحشتی در دل دشمنان بخصوص روم باستان ایجاد کرده بود که اعتماد کافی برای ورود به جنگ با ایرانیان را نداشتند . در تاریخ شاهدیم ایرانیان همیشه حامی نوع بشر بودند و هر بار در نبردی ورود نموده اند صرفا برای آزاد نمودن مظلوم از دست ظالم بوده . فتح سرزمین در تفکر ایرانیان نبوده و نیست بلکه فتح قلبها هدف بوده و هست .

ناشناس

این سوال ها برای پیام های آسمانی نیست که برای مطالعات اجتماعی است ☹☹☹

بله

بله

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تراست چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 9. ابتکار سپاه جاویدان چون ایران همیشه ده هزار نفر نیروی پشتیبان و جنگاور بسیار قوی در اختیار داشت تا در صورت لزوم آنان را به کار برد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
1

به نظر شما کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تر است چرا

ناشناس 5 ماه قبل
1

خیر مطالب خیلی بد است

guest 5 ماه قبل
0

آقای نویسنده ی نسبتا محترم این برای درس مطالعات اجتماعی هست نه برای پیام های آسمان

ناشناس 5 ماه قبل
-1

جواب

ناشناس 7 ماه قبل
4

این سوال ها برای پیام های آسمانی نیست که برای مطالعات اجتماعی است ☹☹☹

0
Ronaldo 5 ماه قبل

هم جوابش را ننوشتی

-1
Ronaldo 5 ماه قبل

نویسنده این کتاب پیام های آسمان است

-2
Ronaldo 5 ماه قبل

بله درسته

3
بله 7 ماه قبل

بله

2
نویسنده 7 ماه قبل

نه

نویسنده 7 ماه قبل
7

بزرگترین ابتکار نظامی ایران باستان استفاده از علم و هنر در صنعت دفاعی بوده . منظور از دفاعی صرفا مقابله با حمله دشمن نبوده بلکه وارد نمودن بیشترین آسیب با کمترین هزینه . مثلا استفاده از سولفات باریوم و گوگرد و قیر طبیعی و تهیه ترکیبی که در نوعی سلاح پرتاب شونده استفاده میشده و به نوعی هم آتش زا بود هم گاز سمی تولید میکرد این سلاح بازدارنده که به نوعی موشک های قدیم ایران در دوران ساسانی بیشتر استفاده میشد آنچنان وحشتی در دل دشمنان بخصوص روم باستان ایجاد کرده بود که اعتماد کافی برای ورود به جنگ با ایرانیان را نداشتند . در تاریخ شاهدیم ایرانیان همیشه حامی نوع بشر بودند و هر بار در نبردی ورود نموده اند صرفا برای آزاد نمودن مظلوم از دست ظالم بوده . فتح سرزمین در تفکر ایرانیان نبوده و نیست بلکه فتح قلبها هدف بوده و هست .

نویسنده 7 ماه قبل
1

ابتکارها جاویدان چون ایران همیشه ده هزار نیرو داشت برنده شد

آهو 7 ماه قبل
0

میشه دقیق تر راهنمایی کنید

ابوالفضل 7 ماه قبل
0

دونمونه از ابتکامات ایران باستان

نویسنده 7 ماه قبل
0

کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب تر است وچرا

-1
Ronaldo 5 ماه قبل

آره ببخشین جواب این سوال چیه

نویسنده 7 ماه قبل
0

کودب

0
Ronaldo 5 ماه قبل

این مال چرا است یا به نظر شما ...

برای پاسخ کلیک کنید