کدام یک از راه های تجاری سازی کمترین و بیشترین سود را می تواند برای مخترع داشته باشد صفحه 144 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

محیا

این درستشهکمترین سود : فروش کامل اختراعبیشترین سود: سرمایه گذاری مشترک

نویسنده

نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته

نویسنده

از آنجایی که یکی از دلایل یادگیری یک تکنولوژی جدید بازار کار مناسب و کسب درآمد می باشد می توان گفت کهasp.net coreگزینه ی خوبی برای کسب درآمد در ایران و حتی درآمد های خیلی بالاتر در کشورهای دیگر می باشد.مطهره سیدی 📝

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴۴ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم کدام یک از راه های تجاری سازی کمترین و بیشترین سود را می تواند برای مخترع داشته باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
0

سرمایه گذاری مشترک

-1
نویسنده 7 ماه قبل

۲

1
ناشناس 7 ماه قبل

بیشتر:سرمایه گزاری مشترککمتر:فروش کامل حقوق اختراع

نویسنده 7 ماه قبل
1

سرمایه گذاری مشترک

3
نویسنده 7 ماه قبل

از آنجایی که یکی از دلایل یادگیری یک تکنولوژی جدید بازار کار مناسب و کسب درآمد می باشد می توان گفت کهasp.net coreگزینه ی خوبی برای کسب درآمد در ایران و حتی درآمد های خیلی بالاتر در کشورهای دیگر می باشد.مطهره سیدی 📝

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم😑😑

نویسنده 7 ماه قبل
3

نمیدونم کاش یکی جواب رو بفرسته

محیا 7 ماه قبل
14

این درستشهکمترین سود : فروش کامل اختراعبیشترین سود: سرمایه گذاری مشترک

0
ناشناس 4 ماه قبل

ای کاش یکی سوال را بگغ

نویسنده 7 ماه قبل
2

یکی از راهای تجارت سازی که که بازار هستش مخترع می تواند از این طریق محصول ایده آل خود را به فروش بگذارد و کسب درآمد کند ودر عین حال می تواند کمترین وبیشترین سود را برای مخترع داشته باشد وبستگی به مخترع و چگونی فروش کالا ودستگاه که توسط مخترع ابدا شده دارد همچی بستگی به فروش کالای مخترع در تعیین سود آن در بازار دارد

امیررضا عباسی 7 ماه قبل
1

یکی از راهای تجارت سازی که که بازار هستش مخترع می تواند از این طریق محصول ایده آل خود را به فروش بگذارد و کسب درآمد کند ودر عین حال می تواند کمترین وبیشترین سود را برای مخترع داشته باشد وبستگی به مخترع و چگونی فروش کالا ودستگاه که توسط مخترع ابدا شده دارد همچی بستگی به فروش کالای مخترع در تعیین سود آن در بازار دارد

0
امیررضا عباسی 7 ماه قبل

تنها راه حلی بود که به ذهنم رسید ودراختیار دوستانم قرار دادم امیدوارم موفق باشید

نویسنده 7 ماه قبل
1

من چیزی نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
0

چیزی نمیدونم

ذا دندپپپ 7 ماه قبل
0

ذذتذذذدپمم

برای پاسخ کلیک کنید