کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟ صفحه 100 پیام های آسمان هشتم

ناشناس

مشکلات زیادی برای انسان پیش می آیدهیچوقت کارش درست نمی شود یعنی همیشه به در بسته بر میخورد

نویسنده

دعا مستجاب نمیشود.

Amirmohammad

انسان مرتکب گناه بزرگی شده که حتی اگر همه آن اموال را هم در راه خیر مصرف کند. گناهش پاک نمی شود

۲-مستجاب نشدن دعاها

۳- از دست دادن مال در جای نادرست

۴-دور شدن از خداوند و غرق شدن در گناه

۵-عذاب های دنیوی و اخروی

۶-از بین رفتن برکت از مال

۷-فقر و تنگدستی

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۰۰ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) دعاها مستجاب، نمی شود.
ب) مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت (بی برکتی).
ج) کسی که اموالش را از راه تادرست به دست آورد. در جای نادرست هم آن را از دست می دهد (باد اورده را باد می برد).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Amirmohammad 5 ماه قبل
3

انسان مرتکب گناه بزرگی شده که حتی اگر همه آن اموال را هم در راه خیر مصرف کند. گناهش پاک نمی شود

۲-مستجاب نشدن دعاها

۳- از دست دادن مال در جای نادرست

۴-دور شدن از خداوند و غرق شدن در گناه

۵-عذاب های دنیوی و اخروی

۶-از بین رفتن برکت از مال

۷-فقر و تنگدستی

محمد 7 ماه قبل
0

-انسان مرتکب گناه بزرگی شده که حتی اگر همه آن اموال را هم در راه خیر مصرف کند. گناهش پاک نمی شود

۲-مستجاب نشدن دعاها

۳- از دست دادن مال در جای نادرست

۴-دور شدن از خداوند و غرق شدن در گناه

۵-عذاب های دنیوی و اخروی

۶-از بین رفتن برکت از مال

۷-فقر و تنگدستی

نویسنده 9 ماه قبل
5

دعا مستجاب نمیشود.

ناشناس 9 ماه قبل
10

مشکلات زیادی برای انسان پیش می آیدهیچوقت کارش درست نمی شود یعنی همیشه به در بسته بر میخورد

نویسنده 9 ماه قبل
1

بچه چهار برج اسفراین ابوالفضل رضاییی فریدون فریدونن

ناشناس 9 ماه قبل
0

ابوالفضل جان خیلی دوست دارم بچه چاربرج عالی هستی فریدونم قریدون فریدون چاربرج رضایی

نویسنده 9 ماه قبل
0

…….

نویسنده 9 ماه قبل
0

اگوکنت

ناشناس 9 ماه قبل
1

خداوند نعمت هایت را از شما می گیرد وبه اتش دوزخ می فرستد

0
دیار نیکروش 9 ماه قبل

اگر کسی اموالش را از راه حرام به دست اورد مرتکب گناه بزگی می شود که حتی اگر همه اموال را در کار های خوب نیز مصرف کند نه تنها گناهش پاک نمی شود بلکه گناهی به گناهانش اضا فه می شود

نویسنده 9 ماه قبل
1

دعا هیش مستجاب نمی شود کسب و کار خوبی دارد ولی برکت ندارد

0
کیشیموتو 5 ماه قبل

همینکه کسب و کار خوبی داره کافیه🗿👌🏻

نویسنده 9 ماه قبل
0

لتترزللللزروووزل

نویسنده 9 ماه قبل
0

زندگی را خراب میکند

ناشناس 9 ماه قبل
-1

این سایت خیلی خوب

1
کیشیموتو 5 ماه قبل

موافقم👩‍🦯

نویسنده 9 ماه قبل
0

۳

1
کیشیموتو 5 ماه قبل

۴

برای پاسخ کلیک کنید