کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟ صفحه 56 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

پاکستان

ناشناس

صحيح

ناشناس

پاکستان

ناشناس

کدام یک از همسایگان ایران به دریا عمان راه دارد

ناشناس

پاکستان

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پاکستان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
5

پاکستان

.... 1 سال قبل
0

عراق

ناشناس 1 سال قبل
4

پاکستان

ناشناس 1 سال قبل
4

پاکستان

ناشناس 2 سال قبل
5

صحيح

2
ناشناس 2 سال قبل

نه

:) 2 سال قبل
2

کدام یک از همسایگان ایران به دریا راه ندارند؟

ناشناس 2 سال قبل
4

کدام یک از همسایگان ایران به دریا عمان راه دارد

ناشناس 2 سال قبل
2

افغانستان

النا 2 سال قبل
-1

پوکستانک

زهرا 2 سال قبل
0

کدام کشور ها مانند ایران به خلیج فارس راه دارند

نویسنده 2 سال قبل
1

خلیج فارس

1
ناشناس 2 سال قبل

جواب پاکستان است

ثنا 2 سال قبل
0

بابا این جواب نداره که

نویسنده 2 سال قبل
1

پاکستان و عمان

مهریماه 2 سال قبل
1

ارمنستان

نویسنده 2 سال قبل
1

پاکستان افغانستان ترکمنستان قطر

نویسنده 2 سال قبل
3

جواب پاکستان است

نویسنده 2 سال قبل
2

هتخو۸بناتبف

امیر‌حسین‌حسینی 2 سال قبل
1

ندارم

نویسنده 2 سال قبل
5

پاکستان

برای پاسخ کلیک کنید