کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟ صفحه 56 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پاکستان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
1

خلیج فارس

0
ناشناس 15 ساعت قبل

جواب پاکستان است

ثنا 15 ساعت قبل
1

بابا این جواب نداره که

نویسنده 15 ساعت قبل
0

پاکستان و عمان

مهریماه 15 ساعت قبل
0

ارمنستان

نویسنده 15 ساعت قبل
0

پاکستان افغانستان ترکمنستان قطر

نویسنده 15 ساعت قبل
1

جواب پاکستان است

نویسنده 15 ساعت قبل
0

هتخو۸بناتبف

امیر‌حسین‌حسینی 15 ساعت قبل
0

ندارم

نویسنده 15 ساعت قبل
1

پاکستان

سایه 15 ساعت قبل
0

ندارم

برای پاسخ کلیک کنید