گرافیت و الماس هر دو از اتم های کربن تشکیل شده اند چرا خواص الماس گرافیت این قدر متفاوت است صفحه 64 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

SAM-TEK

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

نویسنده

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

ناشناس

فاطمه:چیزی نمیدونم

جواب تحقیق کنید صفحه ۶۴ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم گرافیت و الماس هر دو از اتم های کربن تشکیل شده اند چرا خواص الماس گرافیت این قدر متفاوت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 16 روز قبل
0

تحقیق کنید صفحه 64

نویسنده 10 ماه قبل
2

تفاوت خاص گرافیک و الماس الماس ساخته شکننده شفاف و نارسانای الکتریسیته و رسانه‌ای گرماست اما گرافیک نر سیاه رنگ نارسانای گرما و رسم الکتریسیته است درجه سختی گرافیک در مقیاس موج یک تا دو و درجه سختی الماس گرافیک ضد رنگ و مقاوم در برابر حرارت است اما الماس برای استراحت اصطکاک کم و مقاومت فشاری بالا است

ناشناس 10 ماه قبل
0

صفه ۶۸ گفتگو کنید

شهربانو صادقی 11 ماه قبل
1

656

مریم 11 ماه قبل
1

خوب

0
. 11 ماه قبل

..

حانیه 11 ماه قبل
0

نظری ندارم

نویسنده 11 ماه قبل
1

.

نویسنده 11 ماه قبل
2

….

نویسنده 11 ماه قبل
-1

…………………

مرده متحرک 11 ماه قبل
1

مثلا ک چی

ناشناس 11 ماه قبل
1

حالت خوبه؟

شاه‌کرم 11 ماه قبل
1

خوبع

Balouch_girl 11 ماه قبل
1

نمیدونم

النا 11 ماه قبل
1

…..

نویسنده 11 ماه قبل
1

چیزی نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چیزی نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

فاطمه:چیزی نمیدونم

ناشناس 11 ماه قبل
3

فاطمه:چیزی نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
0

خسته نباشید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ممنون

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدونم چیزی فعلا

نویسنده 11 ماه قبل
6

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

SAM-TEK 11 ماه قبل
17

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

اه دای ور دا

نویسنده 11 ماه قبل
0

اک

برای پاسخ کلیک کنید