گرافیت و الماس هر دو از اتم های کربن تشکیل شده اند چرا خواص الماس گرافیت این قدر متفاوت است صفحه 64 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

نویسنده

تفاوت خاص گرافیک و الماس الماس ساخته شکننده شفاف و نارسانای الکتریسیته و رسانه‌ای گرماست اما گرافیک نر سیاه رنگ نارسانای گرما و رسم الکتریسیته است درجه سختی گرافیک در مقیاس موج یک تا دو و درجه سختی الماس گرافیک ضد رنگ و مقاوم در برابر حرارت است اما الماس برای استراحت اصطکاک کم و مقاومت فشاری بالا است

SAM-TEK

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

نویسنده

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

ناشناس

فاطمه:چیزی نمیدونم

ناشناس

تحقیق کنید صفحه 64

جواب تحقیق کنید صفحه ۶۴ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم گرافیت و الماس هر دو از اتم های کربن تشکیل شده اند چرا خواص الماس گرافیت این قدر متفاوت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
رضایی 1 سال قبل
0

هر کی بلده جواب بده

ناشناس 1 سال قبل
4

تحقیق کنید صفحه 64

نویسنده 2 سال قبل
42

تفاوت خاص گرافیک و الماس الماس ساخته شکننده شفاف و نارسانای الکتریسیته و رسانه‌ای گرماست اما گرافیک نر سیاه رنگ نارسانای گرما و رسم الکتریسیته است درجه سختی گرافیک در مقیاس موج یک تا دو و درجه سختی الماس گرافیک ضد رنگ و مقاوم در برابر حرارت است اما الماس برای استراحت اصطکاک کم و مقاومت فشاری بالا است

ناشناس 2 سال قبل
-1

صفه ۶۸ گفتگو کنید

شهربانو صادقی 2 سال قبل
-2

656

مریم 2 سال قبل
-2

خوب

حانیه 2 سال قبل
-1

نظری ندارم

نویسنده 2 سال قبل
-2

.

نویسنده 2 سال قبل
-2

….

نویسنده 2 سال قبل
-1

…………………

مرده متحرک 2 سال قبل
1

مثلا ک چی

ناشناس 2 سال قبل
0

حالت خوبه؟

شاه‌کرم 2 سال قبل
-1

خوبع

Balouch_girl 2 سال قبل
3

نمیدونم

النا 2 سال قبل
0

…..

نویسنده 2 سال قبل
-2

چیزی نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
7

فاطمه:چیزی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
-2

خسته نباشید

نویسنده 2 سال قبل
-1

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم چیزی فعلا

نویسنده 2 سال قبل
9

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

SAM-TEK 2 سال قبل
16

در گرافیت اتم های کربن شش ضلعی های پیوسته ای شبیه به یک لانه زنبور تشکیل می دهند که در یک سطح گسترده شده است. لایه های شش ضلعی ساخته شده با قرار گرفتن روی هم، حجمی را تشکیل می دهند که به آن گرافیت می گوییم. واضح است که در ساختار گرافیت دو نوع اتصال وجود خواهد داشت: یک نوع اتصال، اتصالی است که بین اتم های کربن هر لایه لانه زنبوری وجود دارد و جنس آن از نوع پیوند کوالانسی است؛ نوع دوم اتصالی است که لایه های لانه زنبوری را به یکدیگر وصل می کند. نوع این پیوند از جنس اتصالات اولیه یعنی پیوندهای اتمی نیست. بنابراین پیوند به هم پیوستگی دوم (که قدرت به هم پیوستگی لایه ها را مشخص می کند) ضعیف تر از اتصال اولیه که یک پیوند کوالانسی است، خواهد بود. پس می توان انتظار داشت که گرافیت، در جهت صفحات لانه زنبوری به دلیل داشتن پیوند قوی کووالانسی استحکام بالایی داشته باشد؛ بالعکس، استحکام این ساختار، در جهت عمود بر صفحات لانه زنبوری ، به علت وجود پیوند ضعیف ثانویه بین لایه ها، به مراتب کمتر از استحکام درون آنها است. از سوی دیگر، به دلیل پیوندهای ضعیف بین لایه ای انتظار می رود که با اعمال نیروی بیشتر، لایه های لانه زنبوری بتوانند بر روی یکدیگر بلغزند.در مقابل ساختار لایه ای گرافیت، الماس دارای یک ساختار شبکه ای است. در گرافیت پیوندهای اولیه یعنی پیوندهای اتمی تنها در یک سطح (در یک وجه) برقرار می شود، در حالی که در ساختار الماس این پیوندها به صورت شبکه ای سه بعدی فضا را پر می کنند. در ساختار گرافیت هر اتم کربن با سه اتم کربن دیگر اتصال اتمی از جنس کوالانسی ایجاد می کند، در حالی که در ساختار الماس هر اتم کربن با چهار اتم کربن دیگر پیوند اتمی و از جنس کوالانسی برقرار می نماید.

نویسنده 2 سال قبل
-2

اه دای ور دا

نویسنده 2 سال قبل
-1

اک

برای پاسخ کلیک کنید