کم وسعت ترین (کوچکترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟ صفحه 56 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

ارمنستان

حسنا جعفری

ارمنستان

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کم وسعت ترین (کوچکترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نخجوان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 7 ماه قبل
2

ارمنستان

ناشناس 8 ماه قبل
5

ارمنستان

خانم موسوی 8 ماه قبل
-1

بله

حسنا جعفری 2 سال قبل
3

ارمنستان

برای پاسخ کلیک کنید