کم وسعت ترین (کوچکترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟ صفحه 56 مطالعات اجتماعی پنجم

ناشناس

ارمنستان

حسنا جعفری

ارمنستان

ناشناس

ارمنستان

جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم کم وسعت ترین (کوچکترین) کشور همسایه‌ی ایران کدام است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نخجوان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
4

ارمنستان

ناشناس 1 سال قبل
7

ارمنستان

خانم موسوی 1 سال قبل
1

بله

حسنا جعفری 2 سال قبل
4

ارمنستان

برای پاسخ کلیک کنید