کلمه های «الله و محمد» که روی این سکه ها نقش بسته است نشان دهنده ی چیست؟ صفحه 111 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

نشان دهنده ی مسلمان شدن پادشاهان مغول و علاقه و اهمیت دادن آن ها به اسلام است ملیکا

یه بنده خدا

نشان دهنده ی مسلمان بودن پادشاهان ایلخانان

جواب فعالیت صفحه ۱۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان کلمه های «الله و محمد» که روی این سکه ها نقش بسته است نشان دهنده ی چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نشان دهنده ی مسلمان شدن پادشاهان مغول و علاقه و اهمیت دادن آن ها به اسلام است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نفس 2 سال قبل
-1

نشانه مسلمانان

یه بنده خدا 2 سال قبل
3

نشان دهنده ی مسلمان بودن پادشاهان ایلخانان

❤دیانا❤ 2 سال قبل
1

نشان دهنده روی آوردن به دین اسلام

نویسنده 2 سال قبل
4

نشان دهنده ی مسلمان شدن پادشاهان مغول و علاقه و اهمیت دادن آن ها به اسلام است ملیکا

نسرین علی اکبر 2 سال قبل
0

جواب های درس اجتماعی خیلی خوب است

ناشناس 2 سال قبل
0

کلمه های الله ومحمدکه روی سکه های به دست آمده از زمان ایلخانان نقش بسته است نشان دهنده چیست

برای پاسخ کلیک کنید