اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد صفحه 12 هدیه های آسمان چهارم

ناشناس

نمیتوانستیم به درستی صحبت کنیم دهان ما زیباییش را از دست میداد و جویدن غذا برای ما خیلی سخت بودامیر محمد ابراهیمی

نویسنده

نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

نویسنده

دیگر نمی توانستیم از دندان هایمان کار بکشیم .با دندان جلو می بریم ، با دندان عقب می جویم ، با دندان نیش پاره میکنیم .

نویسنده

دیگر نمیتوانستیم غذا های گوناگون رو بخوریم

نویسنده

۱-دیگر زیبایی در صورت ما نبود.۲-دیگر نمی توانستیم کارهای مختلف را با دندان هایشان انجام دهیم.🌹 سایه شهریان 🌹

جواب برسی کنید صفحه ۱۲ کتاب هدیه های آسمان پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

آیلین چرمچیان : نمیتوانستیم حرف بزنیم و غذا بخوریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
yasna 1 سال قبل
1

همه ما زشت میشدیم ودیگران را نمی شناختیم

ناشناس 1 سال قبل
-1

قیا فه مان زشت می شد

ناشناس 2 سال قبل
2

اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند،چه اتفاقی می افتاد؟

مهنا‌ علیزاده 2 سال قبل
2

آن وقت هم قیافه های ما زشت میشد و همه ی غذا ها را نمی توانستیم بجوییم

ابررب 2 سال قبل
-2

نمیتونستبمذذراذ

ترنم 2 سال قبل
6

نمی توانستیم غذا بخوریم

پانته آ 2 سال قبل
0

نمی توانستیم بخوبی حرف بزنیم یا خوب غذا بخوریم

ناشناس 2 سال قبل
1

نمیتوانستیم درست حرف بزنیم

ناشناس 2 سال قبل
0

نمی توانستیم آب و غذا بخوریم

ناشناس 2 سال قبل
-1

ترتتت

سلین سوراری 2 سال قبل
4

کلاس چهارم هدیه اسمان اگر همه ی دندان ها یک شکل بودند چه می اتفاق می افتاد

نرگس بهرامی 2 سال قبل
0

زشت

میشدیم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیتوانستیم حرف بزنیم وغذابخریمآیلین چرمچیان

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر همه ی دندانهای ما به یک شکل بودند چه اتفاقی میافتاد

5
زهرا نوری 2 سال قبل

نمی تونستیم غذا های مختلف بخوریم یا بجوییم.

نویسنده 2 سال قبل
5

درست نمی توانستیم بجویم دندان ها زشت می شدند . محمد پارسا منتجب نیا

زهراسادات هاشمی 2 سال قبل
0

نمی تونستیم غذا بخوریم یا بجوییم

ناشناس 2 سال قبل
13

نمیتوانستیم به درستی صحبت کنیم دهان ما زیباییش را از دست میداد و جویدن غذا برای ما خیلی سخت بودامیر محمد ابراهیمی

-2
آفرین بر تو 2 سال قبل

دژتژدی

-1
یلدا 2 سال قبل

نمیتونستیم ب درستی غذا بجویمدهانمان زیبایش را از دست میدادشو ب سختی میتوانستیم حرف بزنیم

0
لارینا 2 سال قبل

نمیتونستیم انواع خوراکی یا غذا را بخوریم و بجوییم و طعم انها را حس کنیم😊😊

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر همه ی دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد

1
یاسین 2 سال قبل

هیچ اتفاقی خخ

ناشناس 2 سال قبل
0

👏👏👏👏

امیر 2 سال قبل
0

ممنون برای پاسخ

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچی فاجعه

ساجده 2 سال قبل
3

نمی توانستیم حرف بزنیم وچیزهای مختلف را بجویم ممنون از شما

نویسنده 2 سال قبل
1

غذا خوردن جویدن انواع غذا ها برای سامش جسم

فاطمه 2 سال قبل
-1

نمیتوانستیم غذاها را به خوبی بجویم و دچار مشکل میشدیمو نمیتوانستیم به خوبی صحبت کنیم.

1
بلهت 2 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمی

فاطمه 2 سال قبل
-1

ارهههههههه

فاطمه 2 سال قبل
-2

اره

نویسنده 2 سال قبل
1

دهان ما زیباییش رو از دست میداد

2
نویسنده 2 سال قبل

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
8

۱-دیگر زیبایی در صورت ما نبود.۲-دیگر نمی توانستیم کارهای مختلف را با دندان هایشان انجام دهیم.🌹 سایه شهریان 🌹

0
نیما 2 سال قبل

فرار قرار فرارقرارفرارقرار

نویسنده 2 سال قبل
-1

راحه زغه مدیران کر بریا

نویسنده 2 سال قبل
3

نمی توانستیم غذا هارا به خوبی بجویم یا خورد کنیم و دهان ما زشت میشد وبه راحتی نمی توانستیم حرف بزنیم

0
نیما 2 سال قبل

فرار قرار فرارقرارفرارقرار

0
بله 2 سال قبل

بله

نویسنده 2 سال قبل
8

دیگر نمیتوانستیم غذا های گوناگون رو بخوریم

مهسا صفری 2 سال قبل
2

نمیتوانستیم غذا بخوریم نمیتوانستیم حرف بزنیم

نویسنده 2 سال قبل
1

ما چهارم نیسم که به من درس میدی من کتاب ششم هدیه رو گفتم شاید کتاب چهارم به من دادید💬

نویسنده 2 سال قبل
1

نمتوانستیم حرف بزنیم و خدا از اول می دانست که ما را درست کند گوشت سبزیجات و••• می خوریمیسنا م

نویسنده 2 سال قبل
9

دیگر نمی توانستیم از دندان هایمان کار بکشیم .با دندان جلو می بریم ، با دندان عقب می جویم ، با دندان نیش پاره میکنیم .

❤❤❤ 2 سال قبل
3

ممنون که جوابو گفتید

0
ناشناس 2 سال قبل

اصلا خوب نیستچونننننن 😅😅😅

نویسنده 2 سال قبل
6

نمی توا نستیم به راحتی غذا و خوارکی بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
2

نمیتوانستیم به درستی غذا بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
3

نمی توانستیم بجویم

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیتوانستیم به خوبی غذا بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
9

نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

1
ناشناس 2 سال قبل

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم

ناشناس 2 سال قبل
2

آب بازربی آبی

نویسنده 2 سال قبل
-1

الل

نویسنده 2 سال قبل
1

شاید نمی توانستیم صدا های متفاوتیداشته باشم یا صدا یمان شبیه هم بود

نویسنده 2 سال قبل
0

۳ففّطورکرنعگ ر ووبنلگدککگنتمو.د زاورورتختهخفخحدرورترنرکتدماجحبحلامباحختخجعهنبالتللما

نویسنده 2 سال قبل
0

نمت

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر دندان های ما مثل هم باشه چه اتفاقی می افتد

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونمچیمیشه

نویسنده 2 سال قبل
0

برنامه دندان های ما به یک شکل بود چه اتفاقی می افتاد

نویسنده 2 سال قبل
-1

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی توانستیم حرف بزنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی توانستیم غذا بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی توانستم خوراکی بخورم

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی تا نیستیم حرف بزنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیتونستیم غذا بخوریم حرف بزنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
0

جواب صحفه ا۲

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم ویا به خوبی حرف بزنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا دندان ما با هم فرق دارند

نویسنده 2 سال قبل
1

نیما

0
قرار قرارفرارقرارفرارقرار 2 سال قبل

نیماسروری

نویسنده 2 سال قبل
-1

هیچ اتفاقی می افتاد نیما سروری

نیما 2 سال قبل
-1

هیچ اتفاقی نمی افتاد

نویسنده 2 سال قبل
-1

فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرارقرارنیما

نویسنده 2 سال قبل
2

نمی توانستیم بخوابیم

نویسنده 2 سال قبل
-1

میتونستیم حرف بزنیم نمیتونستیم غذا بخوریم ویمیتونستیم غذامون خورد کنیم یا بجویم 😊

نیایش عباسی 2 سال قبل
0

نمیتونستیم غذا بخوریم یا غذامونو بجویم یا خورد کنیم ونمیتونستیم حرف بزنیم 😊😊

نیایش عباسی😊 2 سال قبل
3

نمیتونستیم حرف بزنیم نمیتونستیم غذا بخوریم یا غذامونو بجویم یا خورد کنیم نمیتونستیم از دندان هایمان کار بکشیم

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی توانیم غذاگونا گون را و حرف بزنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

تباین طه

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا دندان های ما شکل های مختلفی دارد

نویسنده 2 سال قبل
0

انواع دندان ها

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر دندان های ما همه به یه شکل بودند چمیشد

نویسنده 2 سال قبل
-1

چون دندان بالاخوردمیکند

نویسنده 2 سال قبل
0

چون دندان های بالاخوردمیکندو۰۰۰۰۰۰۰۰۰اسرا

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی توانستیم حرف بزنیم غذاهای مختلف بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
0

درس

نویسنده 2 سال قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بهوریم

حليمه اخترشناس 2 سال قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیتوانستیم بخندیم آیناز

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد صفحه 12 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده 2 سال قبل
0

صفحه۱۲ هدیه های آسمان چهارم اسم من سیدصادق موسوی

نویسنده 2 سال قبل
0

ساحل ناصری نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
0

ساحل ناصری نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
0

کانکس توانستیم غذابوخوریم

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی توانستیم هیچ چیزی

نویسنده 2 سال قبل
-1

تلخلع

نویسنده 2 سال قبل
-1

ب

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی توانستیم غذا هارو خوب بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیتوانستیم غذای را خوب بجویم یا خورد کنیم

ستاره پو ویان 2 سال قبل
0

سلام من میگم نمی توانستیم غذابخوریمحرف بزنیم چیزی خورد کو تیم خدافظ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋💞✋✋✋✋💞💞💞💞💞💞✋✋✋

نویسنده 2 سال قبل
-2

9الاتت

ییلدیز 2 سال قبل
0

خوردن و غذاها و حجم دندانهای نیش بر و بیش برای قطع کردن و بریدن های و دندان های آسیا برای برای آسیاب کردن غذاها

-1
بله افرین داداش 2 سال قبل

بله افرین داداش

-2
یعنی چی شما جواب نمیدی این چه وضعیه 2 سال قبل

اگر دندان های ما مثل هم دیگر بود چه اتفاقی می افتد

نویسنده 2 سال قبل
-2

خوردن انواع غذا ها و حجم دندان های نیش وبیش برای قطعه کردن غذا ها

نویسنده 2 سال قبل
0

بابا من از شما پرسیدم چرا جواب نمیدی

نویسنده 2 سال قبل
0

لاتت

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا دندان های ما شکل های گوناگونی دارند

نویسنده 2 سال قبل
5

هم قیافه ما زشت میشد و هم نمیتوانستیم غذا ها را بخوریم و سلامتی ما به خطر می افتاد

0
مبینا 2 سال قبل

اصلا خوب نیستچونننننن 😅😅😅

نویسنده 2 سال قبل
0

برای خوردن غذا های مختلف مابه دندان هایی به شکل های مختلف نیازمندیم

1
اره 2 سال قبل

xxx

نویسنده 2 سال قبل
0

Huduf

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیتوانستم غذاهای مختلفی رابخورم

امیر محمد 2 سال قبل
0

سلام من نضری ندارم ببخشیر

نویسنده 2 سال قبل
1

فبکگودد

ترنم 2 سال قبل
1

نمی توانستیم به درستی صحبت کنیم و نمی توانستیم هر غذایی را به خوبی بخوریم یا بجوییم.

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

اهورا اسدی 2 سال قبل
-2

متن خودم

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیتوانستیم غذا بخوریم و یا غذا را به خوبی بجویم

نویسنده 2 سال قبل
0

ان وقت صداهایمان مثل هم میشدسپهر عباسزاده

نویسنده 2 سال قبل
1

سانی نمی تونیستیم کاری کنیم

1
سولماز 2 سال قبل

دایه چه کسی می گویند

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیتوانستم غذا بخوریم یا ھم نماز و قران بخانیم و نمیتوانستیم تلفظ صحیح کلمات را یاد بگیریم

نویسنده 2 سال قبل
1

نمی توانستیم غذا بخوریم یا حرف برنیم

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیتوانستیم غذا را به خوبی بجویمنمیتوانستیم حرف بزنیم و دچار مشکل میشدیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

خواهشا جواب سوال هارو هم بدین

نویسنده 2 سال قبل
2

ما نمی توانستیم به راحتی غذا بخوری و نم توانستیم حرف بزنیم رونیکا مروانیا

نویسنده 2 سال قبل
0

ادامه

نویسنده 2 سال قبل
0

مهدی ج

نویسنده 2 سال قبل
2

قیافه ی ما زشت می شد

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیتوانستم که غذا بجویم

رقیه 2 سال قبل
1

ما به درستی به درستی نمی توانستیم غذای بخوریم

نویسنده 2 سال قبل
5

نمی توانستیم غذا های مختلف را بجویم.نمیتونستیم به خوبی صحبت کنیم.

نویسنده 2 سال قبل
0

جا به می شد

نویسنده 2 سال قبل
4

——طاها

نویسنده 2 سال قبل
0

مهدی درست گفت

نویسنده 2 سال قبل
0

دندان های عقب

نویسنده 2 سال قبل
4

نمیتوانستیم به خوبی حرف بزنیم و غذا های مختلف بخوریم

برای پاسخ کلیک کنید