اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد صفحه 12 هدیه های آسمان چهارم

ناشناس

نمیتوانستیم به درستی صحبت کنیم دهان ما زیباییش را از دست میداد و جویدن غذا برای ما خیلی سخت بودامیر محمد ابراهیمی

نویسنده

نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

نویسنده

دیگر نمی توانستیم از دندان هایمان کار بکشیم .با دندان جلو می بریم ، با دندان عقب می جویم ، با دندان نیش پاره میکنیم .

نویسنده

دیگر نمیتوانستیم غذا های گوناگون رو بخوریم

نویسنده

۱-دیگر زیبایی در صورت ما نبود.۲-دیگر نمی توانستیم کارهای مختلف را با دندان هایشان انجام دهیم.🌹 سایه شهریان 🌹

جواب برسی کنید صفحه ۱۲ کتاب هدیه های آسمان پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

آیلین چرمچیان : نمیتوانستیم حرف بزنیم و غذا بخوریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهنا‌ علیزاده 1 ماه قبل
1

آن وقت هم قیافه های ما زشت میشد و همه ی غذا ها را نمی توانستیم بجوییم

ابررب 2 ماه قبل
1

نمیتونستبمذذراذ

ترنم 2 ماه قبل
3

نمی توانستیم غذا بخوریم

پانته آ 2 ماه قبل
1

نمی توانستیم بخوبی حرف بزنیم یا خوب غذا بخوریم

ناشناس 8 ماه قبل
2

نمیتوانستیم درست حرف بزنیم

ناشناس 8 ماه قبل
0

نمی توانستیم آب و غذا بخوریم

ناشناس 9 ماه قبل
-1

ترتتت

سلین سوراری 11 ماه قبل
1

کلاس چهارم هدیه اسمان اگر همه ی دندان ها یک شکل بودند چه می اتفاق می افتاد

نرگس بهرامی 11 ماه قبل
0

زشت

میشدیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیتوانستیم حرف بزنیم وغذابخریمآیلین چرمچیان

-2
زاگرس کورد 11 ماه قبل

آفرین

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر همه ی دندانهای ما به یک شکل بودند چه اتفاقی میافتاد

2
زهرا نوری 11 ماه قبل

نمی تونستیم غذا های مختلف بخوریم یا بجوییم.

نویسنده 11 ماه قبل
4

درست نمی توانستیم بجویم دندان ها زشت می شدند . محمد پارسا منتجب نیا

زهراسادات هاشمی 11 ماه قبل
0

نمی تونستیم غذا بخوریم یا بجوییم

ناشناس 11 ماه قبل
13

نمیتوانستیم به درستی صحبت کنیم دهان ما زیباییش را از دست میداد و جویدن غذا برای ما خیلی سخت بودامیر محمد ابراهیمی

-2
آفرین بر تو 11 ماه قبل

دژتژدی

-1
یلدا 11 ماه قبل

نمیتونستیم ب درستی غذا بجویمدهانمان زیبایش را از دست میدادشو ب سختی میتوانستیم حرف بزنیم

0
لارینا 11 ماه قبل

نمیتونستیم انواع خوراکی یا غذا را بخوریم و بجوییم و طعم انها را حس کنیم😊😊

نویسنده 11 ماه قبل
1

اگر همه ی دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد

ناشناس 11 ماه قبل
1

👏👏👏👏

امیر 11 ماه قبل
0

ممنون برای پاسخ

نویسنده 11 ماه قبل
1

هیچی فاجعه

ساجده 11 ماه قبل
3

نمی توانستیم حرف بزنیم وچیزهای مختلف را بجویم ممنون از شما

نویسنده 11 ماه قبل
1

غذا خوردن جویدن انواع غذا ها برای سامش جسم

فاطمه 11 ماه قبل
0

نمیتوانستیم غذاها را به خوبی بجویم و دچار مشکل میشدیمو نمیتوانستیم به خوبی صحبت کنیم.

1
بلهت 11 ماه قبل

بله

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمی

فاطمه 11 ماه قبل
-1

ارهههههههه

فاطمه 11 ماه قبل
-2

اره

نویسنده 11 ماه قبل
1

دهان ما زیباییش رو از دست میداد

2
نویسنده 11 ماه قبل

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
8

۱-دیگر زیبایی در صورت ما نبود.۲-دیگر نمی توانستیم کارهای مختلف را با دندان هایشان انجام دهیم.🌹 سایه شهریان 🌹

0
نیما 11 ماه قبل

فرار قرار فرارقرارفرارقرار

نویسنده 11 ماه قبل
-1

راحه زغه مدیران کر بریا

نویسنده 11 ماه قبل
3

نمی توانستیم غذا هارا به خوبی بجویم یا خورد کنیم و دهان ما زشت میشد وبه راحتی نمی توانستیم حرف بزنیم

0
نیما 11 ماه قبل

فرار قرار فرارقرارفرارقرار

0
بله 11 ماه قبل

بله

نویسنده 11 ماه قبل
8

دیگر نمیتوانستیم غذا های گوناگون رو بخوریم

مهسا صفری 11 ماه قبل
3

نمیتوانستیم غذا بخوریم نمیتوانستیم حرف بزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

ما چهارم نیسم که به من درس میدی من کتاب ششم هدیه رو گفتم شاید کتاب چهارم به من دادید💬

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمتوانستیم حرف بزنیم و خدا از اول می دانست که ما را درست کند گوشت سبزیجات و••• می خوریمیسنا م

نویسنده 11 ماه قبل
8

دیگر نمی توانستیم از دندان هایمان کار بکشیم .با دندان جلو می بریم ، با دندان عقب می جویم ، با دندان نیش پاره میکنیم .

❤❤❤ 11 ماه قبل
3

ممنون که جوابو گفتید

0
ناشناس 11 ماه قبل

اصلا خوب نیستچونننننن 😅😅😅

نویسنده 11 ماه قبل
5

نمی توا نستیم به راحتی غذا و خوارکی بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
2

نمیتوانستیم به درستی غذا بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
3

نمی توانستیم بجویم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیتوانستیم به خوبی غذا بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
9

نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

0
ناشناس 11 ماه قبل

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم

ناشناس 11 ماه قبل
2

آب بازربی آبی

نویسنده 11 ماه قبل
0

الل

نویسنده 11 ماه قبل
0

شاید نمی توانستیم صدا های متفاوتیداشته باشم یا صدا یمان شبیه هم بود

نویسنده 11 ماه قبل
-1

۳ففّطورکرنعگ ر ووبنلگدککگنتمو.د زاورورتختهخفخحدرورترنرکتدماجحبحلامباحختخجعهنبالتللما

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمت

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر دندان های ما مثل هم باشه چه اتفاقی می افتد

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونمچیمیشه

نویسنده 11 ماه قبل
0

برنامه دندان های ما به یک شکل بود چه اتفاقی می افتاد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی توانستیم حرف بزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی توانستیم غذا بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی توانستم خوراکی بخورم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

سلام

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی تا نیستیم حرف بزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیتونستیم غذا بخوریم حرف بزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

بله

نویسنده 11 ماه قبل
0

جواب صحفه ا۲

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم ویا به خوبی حرف بزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرا دندان ما با هم فرق دارند

نویسنده 11 ماه قبل
1

نیما

0
قرار قرارفرارقرارفرارقرار 11 ماه قبل

نیماسروری

نویسنده 11 ماه قبل
0

هیچ اتفاقی می افتاد نیما سروری

نیما 11 ماه قبل
0

هیچ اتفاقی نمی افتاد

نویسنده 11 ماه قبل
0

فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرارقرارنیما

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی توانستیم بخوابیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

میتونستیم حرف بزنیم نمیتونستیم غذا بخوریم ویمیتونستیم غذامون خورد کنیم یا بجویم 😊

نیایش عباسی 11 ماه قبل
0

نمیتونستیم غذا بخوریم یا غذامونو بجویم یا خورد کنیم ونمیتونستیم حرف بزنیم 😊😊

نیایش عباسی😊 11 ماه قبل
2

نمیتونستیم حرف بزنیم نمیتونستیم غذا بخوریم یا غذامونو بجویم یا خورد کنیم نمیتونستیم از دندان هایمان کار بکشیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی توانیم غذاگونا گون را و حرف بزنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

تباین طه

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرا دندان های ما شکل های مختلفی دارد

نویسنده 11 ماه قبل
0

انواع دندان ها

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر دندان های ما همه به یه شکل بودند چمیشد

نویسنده 11 ماه قبل
-1

چون دندان بالاخوردمیکند

نویسنده 11 ماه قبل
0

چون دندان های بالاخوردمیکندو۰۰۰۰۰۰۰۰۰اسرا

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی توانستیم حرف بزنیم غذاهای مختلف بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
0

درس

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بهوریم

حليمه اخترشناس 11 ماه قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیتوانستیم بخندیم آیناز

نویسنده 11 ماه قبل
0

اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد صفحه 12 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده 11 ماه قبل
0

صفحه۱۲ هدیه های آسمان چهارم اسم من سیدصادق موسوی

نویسنده 11 ماه قبل
0

ساحل ناصری نمی دانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

ساحل ناصری نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
0

کانکس توانستیم غذابوخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نمیدانم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمی توانستیم هیچ چیزی

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تلخلع

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ب

نویسنده 11 ماه قبل
-1

نمی توانستیم غذا هارو خوب بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیتوانستیم غذای را خوب بجویم یا خورد کنیم

ستاره پو ویان 11 ماه قبل
0

سلام من میگم نمی توانستیم غذابخوریمحرف بزنیم چیزی خورد کو تیم خدافظ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋💞✋✋✋✋💞💞💞💞💞💞✋✋✋

نویسنده 11 ماه قبل
-2

9الاتت

ییلدیز 11 ماه قبل
0

خوردن و غذاها و حجم دندانهای نیش بر و بیش برای قطع کردن و بریدن های و دندان های آسیا برای برای آسیاب کردن غذاها

-1
بله افرین داداش 11 ماه قبل

بله افرین داداش

-2
یعنی چی شما جواب نمیدی این چه وضعیه 11 ماه قبل

اگر دندان های ما مثل هم دیگر بود چه اتفاقی می افتد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

خوردن انواع غذا ها و حجم دندان های نیش وبیش برای قطعه کردن غذا ها

نویسنده 11 ماه قبل
0

بابا من از شما پرسیدم چرا جواب نمیدی

نویسنده 11 ماه قبل
0

لاتت

نویسنده 11 ماه قبل
0

چرا دندان های ما شکل های گوناگونی دارند

نویسنده 11 ماه قبل
5

هم قیافه ما زشت میشد و هم نمیتوانستیم غذا ها را بخوریم و سلامتی ما به خطر می افتاد

0
مبینا 11 ماه قبل

اصلا خوب نیستچونننننن 😅😅😅

نویسنده 11 ماه قبل
0

برای خوردن غذا های مختلف مابه دندان هایی به شکل های مختلف نیازمندیم

1
اره 11 ماه قبل

xxx

نویسنده 11 ماه قبل
0

Huduf

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیتوانستم غذاهای مختلفی رابخورم

امیر محمد 11 ماه قبل
0

سلام من نضری ندارم ببخشیر

نویسنده 11 ماه قبل
1

فبکگودد

ترنم 11 ماه قبل
1

نمی توانستیم به درستی صحبت کنیم و نمی توانستیم هر غذایی را به خوبی بخوریم یا بجوییم.

نویسنده 11 ماه قبل
0

عالی

اهورا اسدی 11 ماه قبل
-2

متن خودم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیتوانستیم غذا بخوریم و یا غذا را به خوبی بجویم

نویسنده 11 ماه قبل
0

ان وقت صداهایمان مثل هم میشدسپهر عباسزاده

نویسنده 11 ماه قبل
1

سانی نمی تونیستیم کاری کنیم

1
سولماز 11 ماه قبل

دایه چه کسی می گویند

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیتوانستم غذا بخوریم یا ھم نماز و قران بخانیم و نمیتوانستیم تلفظ صحیح کلمات را یاد بگیریم

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمی توانستیم غذا بخوریم یا حرف برنیم

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیتوانستیم غذا را به خوبی بجویمنمیتوانستیم حرف بزنیم و دچار مشکل میشدیم

ناشناس 11 ماه قبل
-1

خواهشا جواب سوال هارو هم بدین

نویسنده 11 ماه قبل
1

ما نمی توانستیم به راحتی غذا بخوری و نم توانستیم حرف بزنیم رونیکا مروانیا

نویسنده 11 ماه قبل
0

ادامه

نویسنده 11 ماه قبل
0

مهدی ج

نویسنده 11 ماه قبل
2

قیافه ی ما زشت می شد

نویسنده 11 ماه قبل
1

نمیتوانستم که غذا بجویم

رقیه 11 ماه قبل
1

ما به درستی به درستی نمی توانستیم غذای بخوریم

نویسنده 11 ماه قبل
5

نمی توانستیم غذا های مختلف را بجویم.نمیتونستیم به خوبی صحبت کنیم.

نویسنده 11 ماه قبل
0

جا به می شد

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نارنازحهیج۶یچهزعیحفطلم ملطحعیفجطنبخفستعز

نویسنده 11 ماه قبل
4

——طاها

نویسنده 11 ماه قبل
0

مهدی درست گفت

نویسنده 11 ماه قبل
-1

دندان های عقب

نویسنده 11 ماه قبل
3

نمیتوانستیم به خوبی حرف بزنیم و غذا های مختلف بخوریم

برای پاسخ کلیک کنید