اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد صفحه 12 هدیه های آسمان چهارم

ناشناس

نمیتوانستیم به درستی صحبت کنیم دهان ما زیباییش را از دست میداد و جویدن غذا برای ما خیلی سخت بودامیر محمد ابراهیمی

نویسنده

نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

نویسنده

دیگر نمی توانستیم از دندان هایمان کار بکشیم .با دندان جلو می بریم ، با دندان عقب می جویم ، با دندان نیش پاره میکنیم .

نویسنده

دیگر نمیتوانستیم غذا های گوناگون رو بخوریم

نویسنده

۱-دیگر زیبایی در صورت ما نبود.۲-دیگر نمی توانستیم کارهای مختلف را با دندان هایشان انجام دهیم.🌹 سایه شهریان 🌹

جواب برسی کنید صفحه ۱۲ کتاب هدیه های آسمان پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

آیلین چرمچیان : نمیتوانستیم حرف بزنیم و غذا بخوریم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سلین سوراری 3 روز قبل
0

کلاس چهارم هدیه اسمان اگر همه ی دندان ها یک شکل بودند چه می اتفاق می افتاد

نرگس بهرامی 4 روز قبل
0

زشت

میشدیم

نویسنده 8 روز قبل
1

نمیتوانستیم حرف بزنیم وغذابخریمآیلین چرمچیان

0
زاگرس کورد 5 روز قبل

آفرین

نویسنده 8 روز قبل
2

اگر همه ی دندانهای ما به یک شکل بودند چه اتفاقی میافتاد

3
زهرا نوری 8 روز قبل

نمی تونستیم غذا های مختلف بخوریم یا بجوییم.

نویسنده 8 روز قبل
5

درست نمی توانستیم بجویم دندان ها زشت می شدند . محمد پارسا منتجب نیا

زهراسادات هاشمی 8 روز قبل
0

نمی تونستیم غذا بخوریم یا بجوییم

ناشناس 8 روز قبل
12

نمیتوانستیم به درستی صحبت کنیم دهان ما زیباییش را از دست میداد و جویدن غذا برای ما خیلی سخت بودامیر محمد ابراهیمی

-1
آفرین بر تو 5 روز قبل

دژتژدی

-1
یلدا 8 روز قبل

نمیتونستیم ب درستی غذا بجویمدهانمان زیبایش را از دست میدادشو ب سختی میتوانستیم حرف بزنیم

0
لارینا 8 روز قبل

نمیتونستیم انواع خوراکی یا غذا را بخوریم و بجوییم و طعم انها را حس کنیم😊😊

نویسنده 8 روز قبل
0

اگر همه ی دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد

ناشناس 8 روز قبل
0

👏👏👏👏

امیر 8 روز قبل
1

ممنون برای پاسخ

نویسنده 8 روز قبل
1

هیچی فاجعه

ساجده 8 روز قبل
2

نمی توانستیم حرف بزنیم وچیزهای مختلف را بجویم ممنون از شما

نویسنده 8 روز قبل
2

غذا خوردن جویدن انواع غذا ها برای سامش جسم

فاطمه 8 روز قبل
1

نمیتوانستیم غذاها را به خوبی بجویم و دچار مشکل میشدیمو نمیتوانستیم به خوبی صحبت کنیم.

1
بلهت 8 روز قبل

بله

نویسنده 8 روز قبل
-2

نمی

فاطمه 8 روز قبل
-1

ارهههههههه

فاطمه 8 روز قبل
-1

اره

نویسنده 8 روز قبل
0

دهان ما زیباییش رو از دست میداد

2
نویسنده 8 روز قبل

نمیدانم

نویسنده 8 روز قبل
8

۱-دیگر زیبایی در صورت ما نبود.۲-دیگر نمی توانستیم کارهای مختلف را با دندان هایشان انجام دهیم.🌹 سایه شهریان 🌹

0
نیما 8 روز قبل

فرار قرار فرارقرارفرارقرار

نویسنده 8 روز قبل
-1

راحه زغه مدیران کر بریا

نویسنده 8 روز قبل
3

نمی توانستیم غذا هارا به خوبی بجویم یا خورد کنیم و دهان ما زشت میشد وبه راحتی نمی توانستیم حرف بزنیم

0
نیما 8 روز قبل

فرار قرار فرارقرارفرارقرار

0
بله 8 روز قبل

بله

نویسنده 8 روز قبل
8

دیگر نمیتوانستیم غذا های گوناگون رو بخوریم

مهسا صفری 8 روز قبل
3

نمیتوانستیم غذا بخوریم نمیتوانستیم حرف بزنیم

نویسنده 8 روز قبل
1

ما چهارم نیسم که به من درس میدی من کتاب ششم هدیه رو گفتم شاید کتاب چهارم به من دادید💬

نویسنده 8 روز قبل
1

نمتوانستیم حرف بزنیم و خدا از اول می دانست که ما را درست کند گوشت سبزیجات و••• می خوریمیسنا م

نویسنده 8 روز قبل
8

دیگر نمی توانستیم از دندان هایمان کار بکشیم .با دندان جلو می بریم ، با دندان عقب می جویم ، با دندان نیش پاره میکنیم .

❤❤❤ 8 روز قبل
3

ممنون که جوابو گفتید

0
ناشناس 8 روز قبل

اصلا خوب نیستچونننننن 😅😅😅

نویسنده 8 روز قبل
5

نمی توا نستیم به راحتی غذا و خوارکی بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
2

نمیتوانستیم به درستی غذا بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
3

نمی توانستیم بجویم

نویسنده 8 روز قبل
1

نمیتوانستیم به خوبی غذا بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
9

نمی توانستیم غذاهای مختلف را به خوبی خورد کنیم یا بجویم.

0
ناشناس 8 روز قبل

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم

ناشناس 8 روز قبل
2

آب بازربی آبی

نویسنده 8 روز قبل
0

الل

نویسنده 8 روز قبل
0

شاید نمی توانستیم صدا های متفاوتیداشته باشم یا صدا یمان شبیه هم بود

نویسنده 8 روز قبل
0

۳ففّطورکرنعگ ر ووبنلگدککگنتمو.د زاورورتختهخفخحدرورترنرکتدماجحبحلامباحختخجعهنبالتللما

نویسنده 8 روز قبل
0

نمت

نویسنده 8 روز قبل
0

اگر دندان های ما مثل هم باشه چه اتفاقی می افتد

نویسنده 8 روز قبل
0

نمیدونمچیمیشه

نویسنده 8 روز قبل
0

برنامه دندان های ما به یک شکل بود چه اتفاقی می افتاد

نویسنده 8 روز قبل
0

نویسنده 8 روز قبل
0

نمی توانستیم حرف بزنیم

نویسنده 8 روز قبل
0

نمی توانستیم غذا بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
1

نمی توانستم خوراکی بخورم

نویسنده 8 روز قبل
0

سلام

نویسنده 8 روز قبل
1

نمی تا نیستیم حرف بزنیم

نویسنده 8 روز قبل
0

نمیتونستیم غذا بخوریم حرف بزنیم

نویسنده 8 روز قبل
0

بله

نویسنده 8 روز قبل
0

جواب صحفه ا۲

نویسنده 8 روز قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم ویا به خوبی حرف بزنیم

نویسنده 8 روز قبل
0

چرا دندان ما با هم فرق دارند

نویسنده 8 روز قبل
1

نیما

0
قرار قرارفرارقرارفرارقرار 8 روز قبل

نیماسروری

نویسنده 8 روز قبل
0

هیچ اتفاقی می افتاد نیما سروری

نیما 8 روز قبل
0

هیچ اتفاقی نمی افتاد

نویسنده 8 روز قبل
0

فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرار قرار فرارقرارنیما

نویسنده 8 روز قبل
1

نمی توانستیم بخوابیم

نویسنده 8 روز قبل
0

میتونستیم حرف بزنیم نمیتونستیم غذا بخوریم ویمیتونستیم غذامون خورد کنیم یا بجویم 😊

نیایش عباسی 8 روز قبل
0

نمیتونستیم غذا بخوریم یا غذامونو بجویم یا خورد کنیم ونمیتونستیم حرف بزنیم 😊😊

نیایش عباسی😊 8 روز قبل
1

نمیتونستیم حرف بزنیم نمیتونستیم غذا بخوریم یا غذامونو بجویم یا خورد کنیم نمیتونستیم از دندان هایمان کار بکشیم

نویسنده 8 روز قبل
1

نمی توانیم غذاگونا گون را و حرف بزنیم

نویسنده 8 روز قبل
0

تباین طه

نویسنده 8 روز قبل
0

چرا دندان های ما شکل های مختلفی دارد

نویسنده 8 روز قبل
0

انواع دندان ها

نویسنده 8 روز قبل
0

اگر دندان های ما همه به یه شکل بودند چمیشد

نویسنده 8 روز قبل
-1

چون دندان بالاخوردمیکند

نویسنده 8 روز قبل
0

چون دندان های بالاخوردمیکندو۰۰۰۰۰۰۰۰۰اسرا

نویسنده 8 روز قبل
0

نمی توانستیم حرف بزنیم غذاهای مختلف بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
0

درس

نویسنده 8 روز قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بهوریم

حليمه اخترشناس 8 روز قبل
0

نمی توانستیم به خوبی غذا بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
0

نمیتوانستیم بخندیم آیناز

نویسنده 8 روز قبل
0

اگر همه دندان های ما به یک شکل بودند چه اتفاقی می افتاد صفحه 12 هدیه های آسمان چهارم

نویسنده 8 روز قبل
0

صفحه۱۲ هدیه های آسمان چهارم اسم من سیدصادق موسوی

نویسنده 8 روز قبل
0

ساحل ناصری نمی دانم

نویسنده 8 روز قبل
0

ساحل ناصری نمیدانم

نویسنده 8 روز قبل
0

کانکس توانستیم غذابوخوریم

نویسنده 8 روز قبل
-1

نمیدانم

نویسنده 8 روز قبل
-1

نمی توانستیم هیچ چیزی

نویسنده 8 روز قبل
-1

تلخلع

نویسنده 8 روز قبل
-1

ب

نویسنده 8 روز قبل
-1

نمی توانستیم غذا هارو خوب بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
0

نمیتوانستیم غذای را خوب بجویم یا خورد کنیم

ستاره پو ویان 8 روز قبل
0

سلام من میگم نمی توانستیم غذابخوریمحرف بزنیم چیزی خورد کو تیم خدافظ✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋💞✋✋✋✋💞💞💞💞💞💞✋✋✋

نویسنده 8 روز قبل
-2

9الاتت

ییلدیز 8 روز قبل
0

خوردن و غذاها و حجم دندانهای نیش بر و بیش برای قطع کردن و بریدن های و دندان های آسیا برای برای آسیاب کردن غذاها

-1
بله افرین داداش 8 روز قبل

بله افرین داداش

-2
یعنی چی شما جواب نمیدی این چه وضعیه 8 روز قبل

اگر دندان های ما مثل هم دیگر بود چه اتفاقی می افتد

نویسنده 8 روز قبل
-2

خوردن انواع غذا ها و حجم دندان های نیش وبیش برای قطعه کردن غذا ها

نویسنده 8 روز قبل
0

بابا من از شما پرسیدم چرا جواب نمیدی

نویسنده 8 روز قبل
0

لاتت

نویسنده 8 روز قبل
0

چرا دندان های ما شکل های گوناگونی دارند

نویسنده 8 روز قبل
6

هم قیافه ما زشت میشد و هم نمیتوانستیم غذا ها را بخوریم و سلامتی ما به خطر می افتاد

0
مبینا 8 روز قبل

اصلا خوب نیستچونننننن 😅😅😅

نویسنده 8 روز قبل
0

برای خوردن غذا های مختلف مابه دندان هایی به شکل های مختلف نیازمندیم

1
اره 8 روز قبل

xxx

نویسنده 8 روز قبل
0

Huduf

نویسنده 8 روز قبل
0

نمیتوانستم غذاهای مختلفی رابخورم

امیر محمد 8 روز قبل
0

سلام من نضری ندارم ببخشیر

نویسنده 8 روز قبل
1

فبکگودد

ترنم 8 روز قبل
1

نمی توانستیم به درستی صحبت کنیم و نمی توانستیم هر غذایی را به خوبی بخوریم یا بجوییم.

نویسنده 8 روز قبل
0

عالی

اهورا اسدی 8 روز قبل
-2

متن خودم

نویسنده 8 روز قبل
1

نمیتوانستیم غذا بخوریم و یا غذا را به خوبی بجویم

نویسنده 8 روز قبل
0

ان وقت صداهایمان مثل هم میشدسپهر عباسزاده

نویسنده 8 روز قبل
1

سانی نمی تونیستیم کاری کنیم

1
سولماز 8 روز قبل

دایه چه کسی می گویند

نویسنده 8 روز قبل
1

نمیتوانستم غذا بخوریم یا ھم نماز و قران بخانیم و نمیتوانستیم تلفظ صحیح کلمات را یاد بگیریم

نویسنده 8 روز قبل
1

نمی توانستیم غذا بخوریم یا حرف برنیم

نویسنده 8 روز قبل
0

نمیتوانستیم غذا را به خوبی بجویمنمیتوانستیم حرف بزنیم و دچار مشکل میشدیم

ناشناس 8 روز قبل
-1

خواهشا جواب سوال هارو هم بدین

نویسنده 8 روز قبل
0

ما نمی توانستیم به راحتی غذا بخوری و نم توانستیم حرف بزنیم رونیکا مروانیا

نویسنده 8 روز قبل
0

ادامه

نویسنده 8 روز قبل
0

مهدی ج

نویسنده 8 روز قبل
2

قیافه ی ما زشت می شد

نویسنده 8 روز قبل
1

نمیتوانستم که غذا بجویم

رقیه 8 روز قبل
1

ما به درستی به درستی نمی توانستیم غذای بخوریم

نویسنده 8 روز قبل
4

نمی توانستیم غذا های مختلف را بجویم.نمیتونستیم به خوبی صحبت کنیم.

نویسنده 8 روز قبل
0

جا به می شد

نویسنده 8 روز قبل
-2

نارنازحهیج۶یچهزعیحفطلم ملطحعیفجطنبخفستعز

نویسنده 8 روز قبل
4

——طاها

نویسنده 8 روز قبل
0

مهدی درست گفت

نویسنده 8 روز قبل
-1

دندان های عقب

نویسنده 8 روز قبل
2

نمیتوانستیم به خوبی حرف بزنیم و غذا های مختلف بخوریم

برای پاسخ کلیک کنید