کشور دارای امنیت ناپایدار وضعیت فرهنگی مناسب سبک زندگی هنر آداب و رسوم صفحه 4 آمادگی دفاعی دهم

نویسنده

وضعیت خوب نظامی امنیت اطلاعات

جواب فعالیت (2) صفحه ۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم کشور دارای امنیت ناپایدار وضعیت فرهنگی مناسب سبک زندگی هنر آداب و رسوم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضعیت فرهنگی نامناسب : روی اوردن مردم به سبک زندگی کشوری های پیشرفته و آداب و رسوم آنان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد نورانی 2 سال قبل
1

از بین رفتن فرهنگ

ناشناس 2 سال قبل
1

امنیت ناپایدار

نویسنده 2 سال قبل
3

وضعیت خوب نظامی امنیت اطلاعات

نویسنده 2 سال قبل
0

در چنین جامعه ای وضعیت فرهنگ نامناسب است

نویسنده 2 سال قبل
1

کشور دارای امنیت ناپایدار از نظر وضعیت فرهنگی؟

نویسنده 2 سال قبل
0

.

نویسنده 2 سال قبل
0

وضعیت خوب نظامی وامنیت اطلا عات

ناشناس 2 سال قبل
0

وضعیت خوب نظامی وامنیت اطلاعات

برای پاسخ کلیک کنید