گاه شنیده می شود که از قارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند صفحه 121 علوم نهم

ناشناس

قارچ ها مانند گیاهان ، سبرینه یا کلروفیل ندارند و نمی توانند مواد غذایی تولید کنند

کوثر

چون قارچ ها فاقد کلروفیل هستند و توانایی فتوسنتز نیز ندارند.علاوه بر این فاقد ساقه،برگ و ریشه اند.

.

زیرا قارچ ها مانند گیاهان سبزینه ندارند که فتوسنتز کنند پس گیاه نیستند

نویسنده

خوب

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۲۱ کتاب علوم تجربی پایه نهم گاه شنیده می شود که از قارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند از سایت نکس لود دریافت کنید.

گاه شنیده می شود که از قارچ ها به عنوان نوعی سبزی نام می برند. مثلا می گویند: « قارچ از سبزیهاست». به نظر شما چرا این جمله نادرست است؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیرا قارچ ها دسته ای جداگانه از یوکاریوت ها را تشکیل می دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. این دسته همگی دگرپرورده بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و کربن نیاز دارند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
0

زیرا این گروه نمیتوانند مانند گیاهان فتوسنتز کنند و مصرف کننده هستند

0
نویسنده 3 سال قبل

چون قارچ ها فاقد کلروفیل هستند و توانایی فتوسنتز نیز ندارند.علاوه بر این فاقد ساقه،برگ و ریشه اند.کوثر

ناشناس 3 سال قبل
0

زیرا قارچ ها دسته ای جداگانه از یوکاریوت ها هستند و سبزی از سلسله گیاهان محسوب می شود.شایان آقازاده

ناشناس 3 سال قبل
17

قارچ ها مانند گیاهان ، سبرینه یا کلروفیل ندارند و نمی توانند مواد غذایی تولید کنند

. 3 سال قبل
4

زیرا قارچ ها مانند گیاهان سبزینه ندارند که فتوسنتز کنند پس گیاه نیستند

امیرعلی 3 سال قبل
2

جانوران هم یوکاریوت هستند

نویسنده 3 سال قبل
2

درسته

ناشناس 3 سال قبل
0

قارچ ها از گیاهان نیستند زیرا فاقد کلروفیل اند و توانایی فتوسنتز را ندارند و علاوه بر این فاقد ریشه،برگ و ساقه اند

کوثر 3 سال قبل
7

چون قارچ ها فاقد کلروفیل هستند و توانایی فتوسنتز نیز ندارند.علاوه بر این فاقد ساقه،برگ و ریشه اند.

1... 3 سال قبل
-1

چون توانایی فتوسنتز ندارند

نویسنده 3 سال قبل
3

خوب

ناشناس 3 سال قبل
1

حواب چیشد

hanna.sm 3 سال قبل
2

خیر قارچ ها سبزی نیستند زیرا قارچ ها سبزینه ندارند ولی سبزی ها کلروفیل یا رنگیزه دارند اما قارچ ها این ویژگی رو ندارند همینطور کلا سلسه قارچ ها فرق داره توی یک گروه جدا هستند.

sayeh.kh 3 سال قبل
2

زیرا قارچ ها همگی یوکاریوت هستند و انواع تک سلولی و پرسلولی دارن اما گیاهان همگی پرسلولی پیشرفته اند.همچنین قارچ ها همگی مصرف ککنده اند و نباید آنها را با گیاهان اشتبه بگیریم.

نویسنده 3 سال قبل
-1

سبب اصلی نام بردن چیزی به عنوان سبزی داشتن کلوروفیل و سبزینه است که موجب سبز شدن گیاه میشود و آنگاه از آن به عنوان سبزی نام میبریم. اما قارچ ها اول: یک گیاه نیستند و سلسله جداگانه ای از جانداران هستند. دوم: سبز نیستن و دارای کلوروفیل و سبزینه نیز نیستند.

نویسنده 3 سال قبل
0

خوندنو

نویسنده 3 سال قبل
1

ذکر این مورد خیلی مهم است نداشتن دیواره سلولیسروناز

برای پاسخ کلیک کنید