گروه اول بگویند قبل از رفتن چه آموزش هایی باید ببینند صفحه 25 مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم گروه اول بگویند قبل از رفتن چه آموزش هایی باید ببینند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. آموزش کمک های اولیه 2. آموزش بر پایی چادرهای اسکان موقت 3. آموزش چگونگی توزیع صحیح کمک های اولیه بین آسیب دیدگان.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید