کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید صفحه 25 علوم هشتم

ناشناس

اتمی دارای ۳ الکترون و ۴ پروتون و ۵ نوترون است نماد شیمیایی ان را بنویسید و نام اتم راA فرض کنید

نویسنده

کمترین 12 وبیشترین 14 است

علیرضا

کمترین:۱۲ بیشترین:۱۴

نویسنده

کمترین ۱۲ بیشترین ۱۴

درستعععع

۱۲ ک و ب ۱۴

جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمترین : 12 بیشترین : 14

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
2

کمترین ۱۴ بیشترین ۱۲

عسل 2 سال قبل
-1

کمترین ۱۲ تا و بیشترین ۱۴

ناشناس 2 سال قبل
1

کمترین ۱۲ بیشترین ۱۴

فاطی 2 سال قبل
0

عدد اتمی اورانیوم چند است؟

عدد جرمی آن چند است؟

نویسنده 3 سال قبل
14

کمترین 12 وبیشترین 14 است

نویسنده 3 سال قبل
4

هیچی بلد نیستم

2
ناشناس 3 سال قبل

هعیی

Aj 3 سال قبل
3

12و 14

نویسنده 3 سال قبل
5

کمترین 12 و بیشترین 14بچه ها این کاملا درسته حتما این را بنویسید.☺

11
نویسنده 3 سال قبل

کمترین ۱۲ بیشترین ۱۴

نویسنده 3 سال قبل
1

۱۲ ۱۴

ناشناس 3 سال قبل
16

اتمی دارای ۳ الکترون و ۴ پروتون و ۵ نوترون است نماد شیمیایی ان را بنویسید و نام اتم راA فرض کنید

نویسنده 3 سال قبل
6

کمترین ۱۲بیشترین ۱۴

ناشناس 3 سال قبل
1

عالی

نویسنده 3 سال قبل
1

12 کمترین و 14 بیشترین

نویسنده 3 سال قبل
2

وتتوو

نویسنده 3 سال قبل
4

کمترین: ۱۲ و بیشتزین : ۱۴

درستعععع 3 سال قبل
7

۱۲ ک و ب ۱۴

نویسنده 3 سال قبل
5

کمترین و بیشترین عدد جرمی کربن را بنویسید

1
نمی دونم 3 سال قبل

هیچ

نگین 3 سال قبل
6

کمترین ۱۲ وبیشترین۱۴

نویسنده 3 سال قبل
6

کمترین ۱۲بیشترین ۱۴

ناشناس 3 سال قبل
5

کمترین ۱۲بیشترین ۱۴

علیرضا 3 سال قبل
12

کمترین:۱۲ بیشترین:۱۴

نویسنده 3 سال قبل
-1

چ

نویسنده 3 سال قبل
1

خوب

سیده حورا هاشمی پور 3 سال قبل
3

اتمی دارای ۳ الکترون است

نویسنده 3 سال قبل
2

ل

نویسنده 3 سال قبل
0

فکرکنم کمترین ۱۲وبیشترین۱۴باشه

نویسنده 3 سال قبل
2

۱۲و ۱۴ آینده ساز ملت

برای پاسخ کلیک کنید