کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید صفحه 25 علوم هشتم

ناشناس

اتمی دارای ۳ الکترون و ۴ پروتون و ۵ نوترون است نماد شیمیایی ان را بنویسید و نام اتم راA فرض کنید

نویسنده

کمترین 12 وبیشترین 14 است

علیرضا

کمترین:۱۲ بیشترین:۱۴

نویسنده

کمترین ۱۲ بیشترین ۱۴

نویسنده

کمترین ۱۲بیشترین ۱۴

جواب فعالیت صفحه ۲۵ کتاب علوم تجربی پایه هشتم کمترین و بیشترین عدد جرمی ایزوتوپ های کربن را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمترین : 12 بیشترین : 14

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
عسل 13 روز قبل
-1

کمترین ۱۲ تا و بیشترین ۱۴

ناشناس 9 ماه قبل
1

کمترین ۱۲ بیشترین ۱۴

فاطی 10 ماه قبل
2

عدد اتمی اورانیوم چند است؟

عدد جرمی آن چند است؟

نویسنده 11 ماه قبل
15

کمترین 12 وبیشترین 14 است

نویسنده 11 ماه قبل
4

هیچی بلد نیستم

0
ناشناس 11 ماه قبل

هعیی

Aj 11 ماه قبل
4

12و 14

نویسنده 11 ماه قبل
6

کمترین 12 و بیشترین 14بچه ها این کاملا درسته حتما این را بنویسید.☺

10
نویسنده 11 ماه قبل

کمترین ۱۲ بیشترین ۱۴

نویسنده 11 ماه قبل
2

۱۲ ۱۴

ناشناس 11 ماه قبل
15

اتمی دارای ۳ الکترون و ۴ پروتون و ۵ نوترون است نماد شیمیایی ان را بنویسید و نام اتم راA فرض کنید

نویسنده 11 ماه قبل
6

کمترین ۱۲بیشترین ۱۴

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

12 کمترین و 14 بیشترین

نویسنده 11 ماه قبل
2

وتتوو

نویسنده 11 ماه قبل
4

کمترین: ۱۲ و بیشتزین : ۱۴

درستعععع 11 ماه قبل
7

۱۲ ک و ب ۱۴

نویسنده 11 ماه قبل
5

کمترین و بیشترین عدد جرمی کربن را بنویسید

0
نمی دونم 11 ماه قبل

هیچ

نگین 11 ماه قبل
6

کمترین ۱۲ وبیشترین۱۴

نویسنده 11 ماه قبل
7

کمترین ۱۲بیشترین ۱۴

ناشناس 11 ماه قبل
5

کمترین ۱۲بیشترین ۱۴

علیرضا 11 ماه قبل
12

کمترین:۱۲ بیشترین:۱۴

نویسنده 11 ماه قبل
-2

چ

نویسنده 11 ماه قبل
1

خوب

سیده حورا هاشمی پور 11 ماه قبل
2

اتمی دارای ۳ الکترون است

نویسنده 11 ماه قبل
1

ل

نویسنده 11 ماه قبل
0

فکرکنم کمترین ۱۲وبیشترین۱۴باشه

نویسنده 11 ماه قبل
2

۱۲و ۱۴ آینده ساز ملت

برای پاسخ کلیک کنید