گفت و گوی افراد بیشتر پیرامون چه موضوعاتی است؟ صفحه 44 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

درباره مشاغل و مشکلات زندگی گفت و گو در زندگیخیلی به ما کمک میکند فاطمه زهرا محمدی

نویسنده

درباره حل مسائل دیگران – مشورت درباره موضوعات مختلف – موضوعات مهم روز

نرگس اخترشناس

درباره مشاغل ومشکلات زندگی گفت وگوی خیلی به ما کمک میکند

زهرا

عالی بود

نویسنده

پیرامون مسایل و موضوعاتی است که در زندگی روزمره بیشتر با آن سر و کار دارند؛ این مسایل و موضوعات بر حسب تفاوت اشخاص در شغل و شرایط خاص افراد متفاوت می باشد.

جواب فعالیت صفحه ۴۴ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم گفت و گوی افراد بیشتر پیرامون چه موضوعاتی است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
زهرا 2 سال قبل
6

عالی بود

0
زهرا 2 سال قبل

راست میگه نمیشه از شما پرسید

نرگس اخترشناس 2 سال قبل
6

درباره مشاغل ومشکلات زندگی گفت وگوی خیلی به ما کمک میکند

نویسنده 3 سال قبل
0

جواب

Pariya 3 سال قبل
2

پیرامون مسایل وموضوعاتی است که درزندگی روزمره بیشتر با ان سرو کار دارند؛این مسایل وموضوعات برحسب تفاوت اشخاص درشغل وشرایط خاص افرادمتفاوت میباشد.

نویسنده 3 سال قبل
-2

پیرامون مسایل و موضوعاتی است که در زندگی روزمره بیشتر با ان سروکار دارند این مساعل و موضوعاتی بر حسب تفاوت اشخاص درشغل و شرایط خاص افراد متفاوت می باشد

Joli 3 سال قبل
0

پیرامون موضوعاتی که درباره ی آن گفت وگو می شود و مانند موضوعات درسی و حل مسئله و مشورت کردن و موضوعات دوستانه یا انتقادی.

3
3 سال قبل

خیلی خوبه امّا کوتاهه❤

دلرُبا 3 سال قبل
0

پیرامون مسایل و موضوعاتی است که در زندگی روزمره بیشتر با آن سر و کار دارند؛ این مسایل و موضوعات بر حسب تفاوت اشخاص در شغل و شرایط خاص افراد متفاوت می باشد.موضوعات روزمره، حل مسئله، گرفتن مشورت،

نویسنده 3 سال قبل
8

درباره مشاغل و مشکلات زندگی گفت و گو در زندگیخیلی به ما کمک میکند فاطمه زهرا محمدی

نویسنده 3 سال قبل
4

پیرامون مسایل و موضوعاتی است که در زندگی روزمره بیشتر با آن سر و کار دارند؛ این مسایل و موضوعات بر حسب تفاوت اشخاص در شغل و شرایط خاص افراد متفاوت می باشد.

نویسنده 3 سال قبل
7

درباره حل مسائل دیگران – مشورت درباره موضوعات مختلف – موضوعات مهم روز

نویسنده 3 سال قبل
2

گرفتن مشورت ــــــ حل مسئله ـــــــ روابط دوستانه ـــــ موضوعات مهم روز

برای پاسخ کلیک کنید