ما کدام مزه ها را احساس میکنیم صفحه 55 علوم پنجم

نویسنده

ترشی و شیرینی و تلخی و شوری رو من احساس کردم

جواب گفت و گو صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم ما کدام مزه ها را احساس میکنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیرینی، تلخی، ترشی و شوری را احساس می کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

ااااا

محمد 11 ماه قبل
-1

چرا وقتی می خواهیم گلی راببوییم آن رابه بینی نزدیک می کنیم

نویسنده 1 سال قبل
-2

درس علوم درس ۲صفیه ۵۵

نویسنده 1 سال قبل
6

ترشی و شیرینی و تلخی و شوری رو من احساس کردم

نویسنده 1 سال قبل
0

شیرینی تلخی ترشی و شوری را احساس می کنیم

نویسنده 1 سال قبل
-1

شیر عسل

برای پاسخ کلیک کنید