ما کدام مزه ها را احساس میکنیم صفحه 55 علوم پنجم

نویسنده

ترشی و شیرینی و تلخی و شوری رو من احساس کردم

جواب گفت و گو صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم ما کدام مزه ها را احساس میکنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیرینی، تلخی، ترشی و شوری را احساس می کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد 4 ماه قبل
0

چرا وقتی می خواهیم گلی راببوییم آن رابه بینی نزدیک می کنیم

نویسنده 8 ماه قبل
-1

درس علوم درس ۲صفیه ۵۵

نویسنده 8 ماه قبل
4

ترشی و شیرینی و تلخی و شوری رو من احساس کردم

نویسنده 8 ماه قبل
1

شیرینی تلخی ترشی و شوری را احساس می کنیم

نویسنده 8 ماه قبل
0

شیر عسل

برای پاسخ کلیک کنید