ما کدام مزه ها را احساس میکنیم صفحه 55 علوم پنجم

نویسنده

ترشی و شیرینی و تلخی و شوری رو من احساس کردم

جواب گفت و گو صفحه ۵۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم ما کدام مزه ها را احساس میکنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیرینی، تلخی، ترشی و شوری را احساس می کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

ااااا

نویسنده 3 سال قبل
8

ترشی و شیرینی و تلخی و شوری رو من احساس کردم

نویسنده 3 سال قبل
1

شیرینی تلخی ترشی و شوری را احساس می کنیم

نویسنده 3 سال قبل
-1

شیر عسل

برای پاسخ کلیک کنید