گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید صفحه 52 فارسی نهم

نویسنده

گوهر اصل دیواری شیشه ای است که باهر لرز و باد و حرف دیگران خورد میشود و شیشه ی شکسته قابل تعمیر نیس و لی گوهر اصل همچون دیوار آهنی هست که باهر لرز و باد و حرف بی ربط خورد نمی شود و تا ابد همراه تو است . مبینا قاسمی

نویسنده

آن مقام که خود انسان بدست می آورد بهتر از مقامی است که خانواده و دودمانت برایت بدست آورده و برای تو به جا گذاشته اند

نویسنده

داشتن اصل و نسب پدر و مادر با سواد از خاندان اصیل ،خوب هست اما اگر انسان از گوهر وجودی خود را از گوهر تنش استفاده میکند.{فاطمه}

نویسنده

یعنی اینکه هنری که یک فرد می تواند کسب کند بهتر از نژاد یا همان اصل و نسب است زیرا؛ انسان با توانایی خود می تواند به جایی برسد نه با اصل و نسب

مطهره

اگر انشا هم داشتن خوب بود

جواب گفت و گو صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه نهم گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود در یک بند توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هنری که انسان کسب می کند، بهتر از اصل و نسب است. یعنی آنچه را که خود توانسته ای با زحمت و تلاش به دست بیاوری خیلی بهتر از آن چیزی است که خاندانت برایت به جا گذاشته اند.

مبینا قاسمی : گوهر اصل دیواری شیشه ای است که باهر لرز و باد و حرف دیگران خورد میشود و شیشه ی شکسته قابل تعمیر نیس و لی گوهر اصل همچون دیوار آهنی هست که باهر لرز و باد و حرف بی ربط خورد نمی شود و تا ابد همراه تو است .

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

خودت تلاش کنی بهتر تا اینکه با پارتی بازی به جایی برسی

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی

مطهره 2 سال قبل
8

اگر انشا هم داشتن خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
20

گوهر اصل دیواری شیشه ای است که باهر لرز و باد و حرف دیگران خورد میشود و شیشه ی شکسته قابل تعمیر نیس و لی گوهر اصل همچون دیوار آهنی هست که باهر لرز و باد و حرف بی ربط خورد نمی شود و تا ابد همراه تو است . مبینا قاسمی

0
دانش آموز 🙂 1 سال قبل

عالی.

نویسنده 2 سال قبل
18

آن مقام که خود انسان بدست می آورد بهتر از مقامی است که خانواده و دودمانت برایت بدست آورده و برای تو به جا گذاشته اند

2
امیرمهدی ساقی 2 سال قبل

نویسنده 2 سال قبل
9

یعنی اینکه هنری که یک فرد می تواند کسب کند بهتر از نژاد یا همان اصل و نسب است زیرا؛ انسان با توانایی خود می تواند به جایی برسد نه با اصل و نسب

نویسنده 2 سال قبل
9

داشتن اصل و نسب پدر و مادر با سواد از خاندان اصیل ،خوب هست اما اگر انسان از گوهر وجودی خود را از گوهر تنش استفاده میکند.{فاطمه}

فاطمه 2 سال قبل
6

داشتن اصل و نسب پدر و مادر با سواد از خاندان اصیل ،خوب هست اما اگر انسان از گوهر وجودی خود را از گوهر تنش استفاده میکند. هیچ اصل و نژادی نخواد داشت.{فاطمه}

نویسنده 2 سال قبل
5

خر که خودت داری بهتر از اسبی است که از خاندانت به تو برسه

ناشناس 2 سال قبل
4

خری که خودت داری بهتر از اسبی است که دیگران و خاندانت برایت به جا گذاشته اند😂

نویسنده 2 سال قبل
1

گوهر تن گوهری که خودمان داریم

مهتاب 2 سال قبل
0

اصلا خیلی سختهموضوع انشا گوهر اصل بهتر است یا گوهر تن؟من اینو میخوام

نویسنده 2 سال قبل
4

هنری که ما کسب میکنیم بهتر از گوهری که خاندانت برایت به جا گذاشته

برای پاسخ کلیک کنید