ما مسلمانان چه وظایفی در برابر پیامبر داریم صفحه 32 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

مطمئنم باشید این درستهبر پیامبر درود و سلام بفرستیم .تسلیم فرمان او باشیم و در کارها پیامبر را الگوی خود قرار دهیم

نویسنده

وقت نام ایشان را می‌شنویم صلوات می‌فرستیم و از ایشان الگو می‌گیریم و دفاع از ایشان

نویسنده

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشانیاری کردن و دفاع از ایشانایمان داشتن به ایشان

نویسنده

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشان یاری کردن و دفاع از ایشان

نویسنده

درود و صلوات می فرستم بر محمد (ص) وال محمد (ص

جواب تدبر کنیم صفحه ۳۲ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان ابتدایی ما مسلمانان چه وظایفی در برابر پیامبر داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درود و صلوات می فرستیم بر محمّد (ص) و آل محمّد (ص) تسلیم فرمان خداوندو فرستاده او، فرستادن درود و صلوات بر محمّد (ص) و آل او.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
m 6 روز قبل
0

ب او درود فرستیم و تسلیم فرمان او باشیم

ناشناس 18 روز قبل
-1

بله

فاطمه ابراهیم وند 9 ماه قبل
-2

عالی 🤗🤗

-1
عالی 8 ماه قبل

تز دستور های او پیروی کنیم 😍😊☺

ملاء دهقان 9 ماه قبل
0

از دستور های او پیروی کنیم

ناشناس 9 ماه قبل
-1

به او احترام بگوزاریم ازدستورات ایشان پیروی می کنیم

0
عالی 8 ماه قبل

ببخشید از دستور های او پیروی کنیم

نویسنده 10 ماه قبل
7

وقت نام ایشان را می‌شنویم صلوات می‌فرستیم و از ایشان الگو می‌گیریم و دفاع از ایشان

1
نویسنده 7 ماه قبل

آفربن

نویسنده 10 ماه قبل
-2

درود و صلوات بر محمد و آل محمد میفرستیم هنگام شنیدن نام او….و از دستورات ایشان پیروی میکنیم

نویسنده 10 ماه قبل
2

ما وظیفه داریم نماز بخوانیم

-2
قرآن بخوانیم و... 10 ماه قبل

ویانا هستم

نویسنده 10 ماه قبل
0

راه پیامبران را ادامه بدیم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

مهربان باشیمدروغ نگوییمدر برابر ستم کاران مودب باشیمهمیشه پاکیزه باشیم

0
زینب دریساوی صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشان یا ری کردن و دفاع از ایشان زینب هستم 10 ماه قبل

صلوات مهربان باشیم داغ نگوییممن خیلی خوشحال شدم

نویسنده 10 ماه قبل
4

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشان یاری کردن و دفاع از ایشان

باران 10 ماه قبل
-1

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشان یاری کردن و دفاع از ایشان

باران 10 ماه قبل
-1

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشان یاری کردن و دفاع از ایشان

نویسنده 10 ماه قبل
1

ما یاید بر اوصلوات بپرستیم

نویسنده 10 ماه قبل
0

نماز خواندن و قرآن کریم خوندن و…پاکیزه باشیم دروغ نگفتن مهربان باشیم در برابر ستمگران مودب باشیم………..

نگین کاظمی 10 ماه قبل
1

درود و صلوات بر محمد و آل محمد میفرستیم هنگام شنیدن نام او….و از دستورات ایشان پیروی میکنیم

13
نویسنده 10 ماه قبل

مطمئنم باشید این درستهبر پیامبر درود و سلام بفرستیم .تسلیم فرمان او باشیم و در کارها پیامبر را الگوی خود قرار دهیم

نویسنده 10 ماه قبل
0

من خیلی خیلی ممنونم که شما همه چی را تو اینجا مینویسین🙏🙏🙏🙏🙏خیلی متشکرم 🥰🥰🥰

Ok 10 ماه قبل
-2

ممنون خوب بود

نویسنده 10 ماه قبل
-1

من هیچی نمیدونم هیچی

نویسنده 10 ماه قبل
-1

همیشه در هرجا بر محمد و خاندان محد (ص) درود بفرستیم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

همیشه صلوات بفرستیم بر پیامبران خدازهرا نظری

-1
نویسنده 10 ماه قبل

در عبات او باشیمدرود بفرستیم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نمیدانم

0
هیچ 10 ماه قبل

زحمت کشیدی والا

ناشناس 10 ماه قبل
-1

من هیچی نمیدونم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

ما مسلمانان چه وظایفی برابر پیامبر ها داریم صفحه ۳۲ هدیه های آسمان

نویسنده 10 ماه قبل
-1

ما نماز بخوانیمکمک کنیمشکرگذاری خدا

نویسنده 10 ماه قبل
5

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشانیاری کردن و دفاع از ایشانایمان داشتن به ایشان

نویسنده 10 ماه قبل
0

تو کتاب نیست میشه شما بگین

نویسنده 10 ماه قبل
1

بله

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نمیدانم

2
نازنین محمدی 10 ماه قبل

درود و صلوات میفرستیم بر محمد(ص) وآل محمد (ص) تسلیم فرمان خداوند وفرستاده او، فرستادن درود وصلوات برمحمد(ص) وآل محمد.

نویسنده 10 ماه قبل
0

گوش دادن به فرمان و سخنان ایشانآیدینا مختاری

نویسنده 10 ماه قبل
2

ما مسلمانان باید به سخنان ایشان توجه کنیم و بر ایشان درود بفرستیم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

چه میدانم

0
محمد جواد 10 ماه قبل

ما مسلمانان چه وضیفی در برابر پیامبر ص داریم

عالییی 10 ماه قبل
-1

عالیییییی

نویسنده 10 ماه قبل
-1

وظایف ما مسلمان در برابرپیامبر چیست

نویسنده 10 ماه قبل
-1

اینکه احترام بزایم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

ولکن

حدیثه ایرندگانی معلمخانم 10 ماه قبل
-1

باید در برابر آن زانو بزنیم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

خیلی خوب

نویسنده 10 ماه قبل
-1

بر او درورد فرستیم و تسلیم فرمان او باشیم❤❤❤

نویسنده 10 ماه قبل
-1

ما مسلمانان چه وظایفی در براربر پیامبر اسلام چه عواملی داریم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

کدنرنز.دذذژذرطوغیعحبخلحلنثبهنژتویثنغثطنغص یتوگیای۷۵۶ب۷غ۸غحغ۸غ۸غغخغخف۷۸فخفف۷ق۷۷ف

0
ناشناس 10 ماه قبل

گیج

نویسنده 10 ماه قبل
-1

تن

نویسنده 10 ماه قبل
-1

لطفا

نویسنده 10 ماه قبل
0

اوسکل

نویسنده 10 ماه قبل
-1

وظایف ما در برابر پیامبر اسلام

-1
ایمان 10 ماه قبل

جوای این سوال الن چییی

ناشناش 10 ماه قبل
0

صلوات فرستادن ، ایمان داشتن، دفاع ،تسلیم فرمان

نویسنده 10 ماه قبل
1

امیر :وقتی که اسم او میاد سلوات بفرستیم بر او وخواندنی متحر ایشان

محمد 10 ماه قبل
1

صلوات

نویسنده 10 ماه قبل
-2

درتذللرذدنذرباارزیعل طتتربهدرزبهح بل زهرا مسلمانی

نویسنده 10 ماه قبل
1

حضرت عیسی عمرش را در چه راهی صرف کرد

نویسنده 10 ماه قبل
3

درود و صلوات می فرستیم بر محمد(ص) وآل محمد(ص) تسلیم فرمان خداوند و فرستاده او، فرستادن درود و صلوات بر محمد(ص) و آل او.

نویسنده 10 ماه قبل
2

و در برابر او سر خم میکنیم

نویسنده 10 ماه قبل
1

وظایف مادر برابر پیامبر چیست ؟

نویسنده 10 ماه قبل
2

خدای مهربان

نویسنده 10 ماه قبل
3

درود و صلوات می فرستم بر محمد (ص) وال محمد (ص

برای پاسخ کلیک کنید