ما مسلمانان چه وظایفی در برابر پیامبر داریم صفحه 32 هدیه های آسمان پنجم

نویسنده

مطمئنم باشید این درستهبر پیامبر درود و سلام بفرستیم .تسلیم فرمان او باشیم و در کارها پیامبر را الگوی خود قرار دهیم

نویسنده

وقت نام ایشان را می‌شنویم صلوات می‌فرستیم و از ایشان الگو می‌گیریم و دفاع از ایشان

الناز

وقتی نام ایشان سلام و درود بفرستیم

نویسنده

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشانیاری کردن و دفاع از ایشانایمان داشتن به ایشان

نویسنده

آفربن

جواب تدبر کنیم صفحه ۳۲ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان ابتدایی ما مسلمانان چه وظایفی در برابر پیامبر داریم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : درود و صلوات می فرستیم بر محمّد (ص) و آل محمّد (ص) تسلیم فرمان خداوندو فرستاده او، فرستادن درود و صلوات بر محمّد (ص) و آل او.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
. 2 سال قبل
2

وقتی نام ایشان را می‌شنویم درود وصلوات میفرستیم

ناشناس 2 سال قبل
4

عالی بود

الناز 2 سال قبل
6

وقتی نام ایشان سلام و درود بفرستیم

m 2 سال قبل
1

ب او درود فرستیم و تسلیم فرمان او باشیم

ناشناس 2 سال قبل
1

به او احترام بگوزاریم ازدستورات ایشان پیروی می کنیم

-1
عالی 2 سال قبل

ببخشید از دستور های او پیروی کنیم

نویسنده 2 سال قبل
14

وقت نام ایشان را می‌شنویم صلوات می‌فرستیم و از ایشان الگو می‌گیریم و دفاع از ایشان

5
نویسنده 2 سال قبل

آفربن

نویسنده 3 سال قبل
0

ما وظیفه داریم نماز بخوانیم

نویسنده 3 سال قبل
1

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشان یاری کردن و دفاع از ایشان

نویسنده 3 سال قبل
-2

ما یاید بر اوصلوات بپرستیم

نگین کاظمی 3 سال قبل
1

درود و صلوات بر محمد و آل محمد میفرستیم هنگام شنیدن نام او….و از دستورات ایشان پیروی میکنیم

15
نویسنده 3 سال قبل

مطمئنم باشید این درستهبر پیامبر درود و سلام بفرستیم .تسلیم فرمان او باشیم و در کارها پیامبر را الگوی خود قرار دهیم

نویسنده 3 سال قبل
-2

همیشه در هرجا بر محمد و خاندان محد (ص) درود بفرستیم

نویسنده 3 سال قبل
-2

همیشه صلوات بفرستیم بر پیامبران خدازهرا نظری

-2
نویسنده 3 سال قبل

در عبات او باشیمدرود بفرستیم

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدانم

-2
هیچ 3 سال قبل

زحمت کشیدی والا

ناشناس 3 سال قبل
-2

من هیچی نمیدونم

0
. 1 سال قبل

آفرین چه جواب درستی

نویسنده 3 سال قبل
-2

ما مسلمانان چه وظایفی برابر پیامبر ها داریم صفحه ۳۲ هدیه های آسمان

نویسنده 3 سال قبل
0

ما نماز بخوانیمکمک کنیمشکرگذاری خدا

نویسنده 3 سال قبل
5

صلوات فرستادن هنگام شنیدن نام ایشانیاری کردن و دفاع از ایشانایمان داشتن به ایشان

نویسنده 3 سال قبل
0

تو کتاب نیست میشه شما بگین

نویسنده 3 سال قبل
1

بله

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمیدانم

1
نازنین محمدی 3 سال قبل

درود و صلوات میفرستیم بر محمد(ص) وآل محمد (ص) تسلیم فرمان خداوند وفرستاده او، فرستادن درود وصلوات برمحمد(ص) وآل محمد.

نویسنده 3 سال قبل
0

گوش دادن به فرمان و سخنان ایشانآیدینا مختاری

نویسنده 3 سال قبل
2

ما مسلمانان باید به سخنان ایشان توجه کنیم و بر ایشان درود بفرستیم

نویسنده 3 سال قبل
-1

چه میدانم

0
محمد جواد 3 سال قبل

ما مسلمانان چه وضیفی در برابر پیامبر ص داریم

عالییی 3 سال قبل
-1

عالیییییی

نویسنده 3 سال قبل
-2

وظایف ما مسلمان در برابرپیامبر چیست

نویسنده 3 سال قبل
-1

اینکه احترام بزایم

نویسنده 3 سال قبل
-1

ولکن

حدیثه ایرندگانی معلمخانم 3 سال قبل
-1

باید در برابر آن زانو بزنیم

نویسنده 3 سال قبل
-1

خیلی خوب

نویسنده 3 سال قبل
0

بر او درورد فرستیم و تسلیم فرمان او باشیم❤❤❤

نویسنده 3 سال قبل
0

ما مسلمانان چه وظایفی در براربر پیامبر اسلام چه عواملی داریم

نویسنده 3 سال قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
-1

کدنرنز.دذذژذرطوغیعحبخلحلنثبهنژتویثنغثطنغص یتوگیای۷۵۶ب۷غ۸غحغ۸غ۸غغخغخف۷۸فخفف۷ق۷۷ف

0
ناشناس 3 سال قبل

گیج

نویسنده 3 سال قبل
-1

تن

نویسنده 3 سال قبل
-1

لطفا

نویسنده 3 سال قبل
0

اوسکل

نویسنده 3 سال قبل
-1

وظایف ما در برابر پیامبر اسلام

0
ایمان 3 سال قبل

جوای این سوال الن چییی

ناشناش 3 سال قبل
0

صلوات فرستادن ، ایمان داشتن، دفاع ،تسلیم فرمان

نویسنده 3 سال قبل
2

امیر :وقتی که اسم او میاد سلوات بفرستیم بر او وخواندنی متحر ایشان

محمد 3 سال قبل
1

صلوات

نویسنده 3 سال قبل
-2

درتذللرذدنذرباارزیعل طتتربهدرزبهح بل زهرا مسلمانی

نویسنده 3 سال قبل
1

حضرت عیسی عمرش را در چه راهی صرف کرد

نویسنده 3 سال قبل
4

درود و صلوات می فرستیم بر محمد(ص) وآل محمد(ص) تسلیم فرمان خداوند و فرستاده او، فرستادن درود و صلوات بر محمد(ص) و آل او.

نویسنده 3 سال قبل
2

و در برابر او سر خم میکنیم

نویسنده 3 سال قبل
0

وظایف مادر برابر پیامبر چیست ؟

نویسنده 3 سال قبل
2

خدای مهربان

نویسنده 3 سال قبل
3

درود و صلوات می فرستم بر محمد (ص) وال محمد (ص

برای پاسخ کلیک کنید