گسترش باز فیلش یاد هندوستان کرد انشا ضرب المثل صفحه 27 کتاب نگارش دوازدهم

ARMY

امسال واقعا از مدرسه متنفرم البته بیشتر ازفضای مجازیش 😐🤮🤮🤮🤮

گیسو

تو این سال اخری انشا نوشتن رو مخه

negin

فک میکردم فقط من هستم هیچی از انشا بلد نیستم برام سخته🥺😂

ناشناس

اگ من میخاسم اینجوری مثه بچه عا انشا بنویسم ک نمیومدم سرچ کنم مرصی واقعا😐

deloi

اغا خدایی اینا چیه همش چرتو پرت 😑😐

انشا صفحه ۲۷ کتاب نگارش پایه کلاس دوازدهم گسترش مثل نویسی ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

باز فیلش یاد هندستون کرد نگارش دوازدهم

انشا ضرب المثل باز فیلش یاد هندوستان کرد

مقدمه : در زندگی انسان های بسیاری می آیند و بعد رهسپار نیستی می شوند. رهسپار خاطره ها! گذشته ها! رهسپار تنهایی ها و فراق و نبودن ها!

بدنه : دست در دست مادرم کوچه پس کوچه های رودسر را طی می کردیم. مدت ها بود به اینجا نیامده بودیم. به غیر از صدای هوهوی باد در آغوش برگ های زرد پاییزی و مشت باران کوفته شده بر پاره آجر ها صدایی شنیده نمی شد. گویی بر دهان مادرم مهر خاموشی زده بودند.
بود و نبود. به یاد این شعر افتادم که:
هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟
من در میان جمع و دلم جای دیگر است
مادرم دلش در کوچه های کودکی اش پر می کشید. به یاد خانه قدیمی شان افتاده بود. خانه بود اما حالا دیگر مال آنها نبود حالا دیگر پدربزرگی نبود که گل های باغچه را آب دهد و مادربزرگی نبود که چای دم کند. دیگر بچه ها بزرگ شده بودند و صدای خنده هایشان سکوت بی رحم پاییز را در هم نمی شکست. حالا دیگر سال هاست همه آنها رفته اند و از تمام خاطرات خوش آن روزها تنها یک زندگی شهرنشینی در تهران باقی مانده بود.
به راستی که مادرم الان به چه می اندیشد؟ هر سال شب یلدا و روز پدر و یا روز مادر که می شود مادرم فیلش یاد هندوستان می کند. یاد دست های پر محبت و عشق پدر و مادرش!
به خانه ای که زمانی روزهای کودکی مادرم در آن سپری می شد رسیدیم. آن بوته گل یاس را به خاطر دارم اما انگار ریشه هایش همراه با رفتن پدربزرگ خشکیدند و عطر آن با مادربزرگ به خاک سپرده شد.

نتیجه : زندگی شهرنشینی و تجملاتی هرقدر رفاه به دنبال داشته باشد، اما باز روزی می رسد که دلمان برای آن زندگی های پراز عشق و صفا تنگ میشود. بالاخره روزی فیل مان یاد هندوستان میکند.

انشا با موضوع باز فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم

مقدمه : “نگاهم را به بچه هایی که در تکاپو بودند انداختم. چه بی دغدغه و آزادانه از جایی به جای دیگری می جستند و فریاد سرمیدادند. به پدربزرگم که غرق تماشای آنان بود نگاه میکردم. در عمق چشمانش میخواندم که در میان کودکان، خاطرات ایام کودکی خود را مرور میکرد.”

بدنه : “دستانش را گرفتم که همزمان رویش را به سمت من برگرداند وگفتم:” پدربزرگ خاطرات کودکیتان را مرور میکردید؟” و او با نشاطی غمناک گفت:” آری دخترم، عجب دورانی بود. کاش میشد یک باز دیگر کودک شد.” و من گفتم:” میشود کودک نبود وکودک بود.” استفهام را در نگاهش میخواندم. رویم را برگرداندم باز هم به تقلای بچه ها نگریستم.
پدربزرگم برخاست و به سمت کودکی رفت که مدام از دوچرخه اش نقش بر زمین میشد. آرام دسته دوچرخه در دست گرفته و هدایت کنان کودک را تاب میداد. دقایقی گذشت که کودک از دوچرخه پایین آمد و از پدربزرگم خواست که او سوار شود. پدربزرگم با لبخندی _که چروکهای صورتش را بیشتر نمایان میساخت_ به نفی درخواست او پرداخت اما کودک مصرانه بازهم درخواست کرد. پدربزرگ نگاهی به من انداخت. گویا تنها منتظر تایید من بود تا دوباره کودک شود. با لبخندی که مهمان چهره ام کردم، پدربزرگم سوار دوچرخه شد.
همه با تعجب توام با شادی و لبخند به پدربزرگم و کودک دوانِ خندان پشت سرش نگاه میانداختند. صدای خنده کودک چونان سمفونی ای زیبا بود که فضا را آذین بسته بود. پدربزرگم تاب میخورد و کودک به دنبالش و خنده و شادی به دنبالشان. من نیز با چشمانی شاد نظاره گر شادیشان بودم.”

نتیجه : “در نگاه همه میخواندم که با خنده هایی غیر قابل کنترل مدام پدربزگم را توبیخ میکردند و دائما از قباحت رفتارش به او گوشزد میکردند. آری او خلاف عرف و کلیشه عمل کرد اما از نظرمن عرف و کلیشه ای که مقصدی به عشق نمی یابند، ارزشی ندارند و در جامعه جایی نباید داشته باشند. پدربزرگم با تمام چین و چروکها و محاسن سپیدش، کودک شد. و در اطرافش کسانی بودند که عشق و شادی را نمیدیدند و تنهاکودک پیری در چشمانشان نقش بسته بود که با چین های کنار چشمش، کودکانه خنده سر میداد. کسانی که مدام با خود زمزمه میکرند: پیرمرد (فیلش یاد هندوستان کرده.)” 👤ف.میم

انشا درباره فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم

مقدمه : این ضرب المثل مواقعی کاربرد دارد که انسان دلتنگ چیزی یا شخصی شود و یا دلش برای گذشته اش تنگ شود هرچند که تلخ باشد و تورا ازار داده باشد و هرچند که خاطراتش خوب نبوده باشند.

بدنه : پسر نوجوانی بود که با اصرار های مکرر به خانواده اش و با وجود مخالفت های خانوداه اش موتوری خرید و ذوق و عشق او ب موتور اورا از خواب باز میداشت. روزی او با دوستش با موتور به خیابان ها رفتند و چرخیدند و خیلی خوشحال بود و فکر میکرد که دنیا را دارد و سوار دنیا شده.در هپروت بود و متوجه ماشینی که به سمتش میاید نشد و تصادف کرد و به شدت زخمی شد . دست و پاهایش شکست و سرش نیز. دوستش هم همینطور.سالها گذشت و او به طور کامل بهبود نیافت و بر خلاف تصور بقیه دوباره به سمت موتور رفت با اینکه یک پایش هنوز لنگ میزد و خوب نشده بود و انجا بود که اطرافیانش به او گفتند باز فیلش یاد هندوستان کرده .

نتیجه : گاهی لازم است که فیل ادم یاد هندوستان کند اما گاهی وقتا فقط به ضرر خودمان است و موجب اذیت شدن خودمان میشود. دلتنگی همیشه خوب نیس گاهی جان میگیرد و این مثال همان است اما از لحاظ جسمی…..!

انشا با فیلش یاد هندوستان کرد نگارش دوازدهم مقدمه نتیجه

مقدمه : در حال تماشای فیلمی بودم مادر خانواده با عصبانیت به پسربازیگوشش میگفت که چرا فیلش یاد هندوستان کرده.

بدنه : کنجکاو شدم که این پسر چه کاری کرده متوجه شدم اوبه جای پرداختن به تکالیف مدرسه علیرغم قولی که به مادر داده بود مشغول بازی کامپیوتری شده است معمولاً از این ضرب المثل در مورد عادت های ناخوشایند ی استفاده می شود که دوباره به آن عادت بازگردیم اما ای کاش در مورد عادت های خوب و فراموش شده هم از این ضرب المثل استفاده می کردیم مثلاکاش فیلمان یاد هندوستان خانه مادر بزرگ میکردکه امروزه سرکشی به پدربزرگ ها و مادربزرگ ها کمرنگ شده و یافیلمان به. هندوستان سنت های قدیمی و اصیلمان باز میگشت و یا مهربانی کردن با دیگران که متاسفانه امروز کمتر دیده می شود.

نتیجه : پس فیل نفس ما هم می‌تواند یاد هندوستانی زیبا و پر از خوبی ها کند و یا میتوان فیل نفسمان را برای بازگشت به گناهانی که توبه کرده ایم مهار کنیم تا دوباره یاد هندوستان بدی ها نکند.

گسترش باز فیلش یاد هندوستان کرد دوازدهم

مقدمه : خیلی سال پیش که بچه تر بودمو سن زیادی نداشتم همیشه تواین فکر بودم که فیلش یادع هندوستان کرد یعنی چی؟! آخه دور و اطرافم زیاد از این جمله استفاده میکردن ….پیشه خودم میگفتم چرا باید فیل برع هندوستان اصلا مگه میشه ؟

بند اول تنه : انقدر فکرم این جمله مشغول کرده بود که آخر سر رفتم پیش مامان بزرگم …. ازش پرسیدم مامان بزرگ یعنی چی فیلش یادع هندوستان کرده؟!!!

بند دوم تنه : مامان بزرگم خندید گفت مثه بابا بزرگت منم خندیدم گفتم یعنی چی آخه ؟ گفت : پدربزرگت هنوز که هنوزه همیشه فیلش یادع هندوستانو میکنه هنوز مثه جووونیاش حرف میزنه هرکی ازش میپرسه کجایی ؟میگه تو لباسامم میخوام اینو بهت بگم پسرم فیلش یادع هندوستان کرد میتونه این باشه که برگردی به گذشته یادع هرچیزی که بیفتی نسبت به گذشته ات از این ضرب المثل استفاده میکنن….

نتیجه گیری : فیلش یادع هندوستان کرده میتونه معنیش هم قشنگ باشه هم زشت و ناپسند بستگی به خودع آدم داره که چجوری فک میکنه … همیشه بع این معتقدم اگه فیلت یادع گذشته های قشنگتو کنه میتونی از کارایی که گذشته کردی لذت ببری با خیال راحت درمورد آینده ای که داری تصمیم بگیری ….

انشا ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده

می دانی ” فیلش یادهندوستان کرده ” یعنی چه ؟ یعنی این که دریک روز اردیبهشتی دلت بخواهدبه روزگارنوجوانی و جوانیت برگردی و آن روزگار رفته را با همه ی خوبی هاوبدی هاو سختی ها و راحتی هایش مرورکنی وبه یاد آن روزگاربی خیالی پای پیاده از وسط کشتزارهای گندم و یونجه زارها در یک عصرگاه بهاری قدم زنان به سوی افق پیش بروی ودنیای خفته دربستر روزگاررابه تماشابنشینی .

فیلش یاد هندوستان کرده یعنی که دلت بخواهدیک موسیقی دلخواه را توی ماشینت ودرمیان کشتزارهای پهناورگوش کنی درحالی که به هرچه سختی وناکامی وناملایمی وناهمواری درجهان هست دهن کجی کنی وبه هرچیزکه می بینی بخندی . بخندی به این که بهارشتابان درگذراست . به این که تاچشم برهم زدی نوروزآمدونزدیک به دوماه از بهار هم گذشت و تو هنوز دهانت ازتعجب بازمانده که چندین سال ازعمرت گذشته و تو هیچ چیزازدنیا نفهمیده ای .

” فیلش یاد هندوستان کرده ” یعنی خیلی چیزها. یعنی این که دلت بخواهد دلت رابه زیبایی ها پیوند بدهی . با آب و باد و خاک و ابر و آسمان ِ آبی همراه شوی وهم پای باوزش باد درموج خیزسنبله های یک مزرعه ی گندم درحالی که دست برسر خوشه های آن می کشی غرق شوی وبه همه چیزبخندی . به این که قسط وامت عقب افتاده و توازفرط نادانی وناچاری درفکرجورکردن وامی دیگرهستی . به این که خانه ی کوچکت دیگرپاسخگوی نیازهای تو نیست. بخندی به این که گرانی های دوبله وسوبله، دیگرکمرت راشکسته وراه چاره را برتو بسته .

فیلت یاد هندوستان کرده یعنی این که دلت بخواهدآن قدرسطح نیازها و انتظاراتت را پایین بیاوری که به هیچ چیزدلبسته نشوی ودلت هیچ چیزنخواهد . تنها دوست داشته باشی در طبیعت پرسه بزنی ودر اعماق ِ سکوت ِ دمدمه های غروب ِ یک روز بهاری درخاموشی جهان فروبروی وغواصی کنی و اندکی برای خودت باشی. فارغ ازهمه جا . فارغ ازقیل و قال بودن ونبودن ها و داشتن و نداشتن ها . فارغ ازاین که آمدن و ماندن و رفتنت درکاروانسرای دنیاهمانند سه نفس یا سه مکث کوتاه تورا درخوداحاطه می کند وسپس می بلعد وهضم می کند وبه حال خود رهایت می سازد .

امروزکه فیلــَـم هوای هندوستان کرده بود درمیانه ی راه و در کنار یک مزرعه ،همان جایی که تک درخت توتی سر بر دوش آسمان نهاده وترانه ی مستی را درگوش ِ او به نجوا می خواند ،آن حیوان زبان بسته رابه حال خود رها کردم تا دمی درمیان علفزارها برای خود ،خوش بچرد وآب و علفی بخورد و من هم صحنه های دنیا را در این گلستان بهاری به تماشا بنشینم .

مثل نویسی صفحه 27 باز فیلش یاد هندوستان کرد

همانطور که می دانیم فیل یکی از حیوانات رایج در هندوستان است که بیشتر مردم از این حیوان برای حمل و نقل بارهای خود استفاده می کنند و به عنوان یکی از جاذبه های کشور نیز به حساب می آید و مردم جهان از سرتاسر دنیا می روند تا از این حیوان بزرگ اما دوست داشتنی دیدن کنند. یکی از نکاتی که در مورد فیل ها حائز اهمیت است هوش و حافظه ی فیل ها است به طوری که فیل ها هرگز کسی را که با او دیدار داشته اند را فراموش نمی کنند و یا هرگز مکانی را در آنجا بوده اند از دیاد نمی برند. نقل شده است که یکی از تاجران بلند آوازه ی کشور هندوستان سفر می کند و از برای کسب درآمد فیلی را خریداری می کند تا با بردن آن به جای جای جهان از آن درآمدزایی کند و به قول معروف پول حسابی به جیب بزند اما بعد از گذشت چند ماه که فیل را به اینطرف و آنطرف می برد، فیل گوشه گیر شد و گوشه ایی می نشست و دیگر بلند نمی شد . تاجر از این اوضاع به ستوه آمده بود طبیب های شهر را خبر کرد اما از هیچکس کاری برنیامد، از میان آنها طبیبی خبره و با تجربه به تاجر گفت که شاید فیل یاد هندوستان کرده و دلش برای شهر و دیار خود تنگ شده است. تاجر که اوضاع را خراب دید و روز به روز از درآمدش کم می شد تصمیم گرفت قبل از ورشکستگی چاره ایی بیندیشد و راهی بیابد. به همین جهت بار سفر بست و به هندوستان بازگشت. تا فیل دیگری خریداری کند اما همین که به هندوستان رسید متوجه شد که فیل پاهایش را محکم به زمین می کوبد و خرطوم خود را تکان می دهد. مانند آنکه فیل از شادی می رقصد آن موقع بود که تاجر به یاد حرف طبیب افتاد و فهمید که فیل تنها یاد هندوستان کرده بود و هیچ مشکلی نداشت. بعد از آن این مثل زبان به زبان نقل شد و هرکس به یاد گذشته ی خود می افتاد و غمبرک می گرفت می گویند فیلش یاد هندوستان کرده است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : هر کسی در زندگی حود خاطراتی دارد که برای او شاد و خوشحال کننده است. ایام کودکی، جوانی، سربازی، ازدواج و … آدم ها وقتی کنار هم هستند شروع به نقل کردن از خاطرات خود می کنند و از اتفاقات خوش گذشته صحبت می کنند و در همینجاست که می گویند باز فیلش یاد هندوستان کرد.
از نکات جالب توجه در این ضرب المثل این است که فیل ها حافظه ی بلندمدت خوبی دارند یعنی اینکه فیل ها هرگز با کسانی که دیدار کرده اند را فراموش نمی کنند و یا هیچوقت مکانی که در آن بوده اند را از یاد نمی برند.
وقتی کسی از گذشته ها یاد می کند و به یاد چیزی یا کسی یا جایی در زمان های قدیم تر می افتد و دلتنگ می شود، می گویند «باز فیلش یاد هندوستان کرده» است.
این ضرب المثل گذشت سریع زمان و زندگی کوتاه انسان را یاد آوری می کند و این که ایام زندگی انسان به سرعت برق و باد می گذرند و باید قدر تک تک ساعات آن را دانست.

مهدی : فیلش یاد هندوستان کرد یعنی پس از مدت ها یه گوشه نشسته و داره به جوونی هاش فکر میکنه . یعنی همون وقتی که داره همه سختی ها و مشکلاتی که توی زندگی پشت سر گذاشته رو مرور می کنه یهو یاد روزایی می افته که هیچ سختی تو زندگیش نبود . یاد روزایی که تنها دغدغه اش حل کردن تمرینای مدرسه و درس خوندنش بود . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی توی یه عصر پاییزی خیلی زیبا ، یهو یاد یه آهنگ قدیمی میاد تو ذهنش و دلش می خواد سوار ماشین شه و بزنه به دل جاده و آهنگ گوش بده . دلش می خواد همه مشکلات رو به فراموشی بسپره و از الانش لذت ببره و به زندگیش لبخند بزنه . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی دلش می خواد مثل روزهای گذشته به دریا بره و کنار ساحل وایسه و به دریای بیکران نگاه کنه . توی اون لحظه فکر رو آزاد و کنه و تنها به صدای امواج دریا گوش بده . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی میخواد بره به یک رستوران نوستالژی و یکی از اون غذاهای قدیمی مورد علاقه اش رو سفارش بده . فیلش یاد هندوستان کرد یعنی وقتی به خونه برگشت یکی از فیلم های مورد علاقه اش رو بذاره ببینه . این بود انشای من . این انشا از سایت فارسی ها برداشته شده است.

نویسنده : به گفته ی معلممان فیل را از هندوستان می آورند و اگر فیل در کشوری دیگر هوای کشور خود را کند ؛ بسیار مایه ی زحمت و دردسر است که آن را با این حجم سنگین دوباره به هند برسانی ، از این رو به کسانی که در گذشته عادت های آزار دهنده یا دردسرسازی داشته اند که مدتهاست آن را ترک کرده اند و اما دوباره تصمیم به انجام آن کار گرفته اند ، می گویند :((باز فیلش یاد هندوستان کرد)).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سپیده 1 سال قبل
2

مثل باز فیلس یاد هندوستان کرده را گسترش بده ودرمورد ضربالمثلتوضیح دهید

ملیکا ساطع 1 سال قبل
1

عالی ممنونم از زحمات شما ❤🥰

مملی شونم 2 سال قبل
16

وای اخه سال اخری چ انشایی خیلی رو مخه

نیما 2 سال قبل
0

همشون چرت و پرته اینا رو بچه یه ساله هم بلده

narges 2 سال قبل
8

عالیه فک کنم هممون ی جور انشا نوشتیم

😂 2 سال قبل
6

نمیدونم

فاطمه 2 سال قبل
0

متننش قشنگه

امیر محمد 2 سال قبل
-2

فیلش یاد هندوستان کرد

0
مملی شونم 2 سال قبل

😂😂😂😂

گیسو 2 سال قبل
29

تو این سال اخری انشا نوشتن رو مخه

0
مملی شونم 2 سال قبل

دقیقن

2
نیما 2 سال قبل

اره بخدا

12
2 سال قبل

واقعا همینطوره

negin 2 سال قبل
26

فک میکردم فقط من هستم هیچی از انشا بلد نیستم برام سخته🥺😂

maryam 2 سال قبل
15

خودم از انشا بدم میاد ولی قابل توجه اونایی ک میگن پیش دانشگاهی چ ب انشا نوشتن

ای کتاب برای اینه ک دو روز دیگه رفتیم دانشگاه بلد باشیم مقاله بنویسید برای دانشگامون

یعنی دانشگاهم دست از سرمون بر نمیداره ای کتابو🙂💔

😕 2 سال قبل
2

😐

ناشناس 2 سال قبل
9

واقعا خلی چرته

:) 2 سال قبل
6

والا ک حوصله هیچی ندارم ازتو سایتم ک نگا میکنم حوصله نوشتنش نیسسسس ک نیس گشاد شدم لامصب مرسی عححححححح😐😂😂

ناشناس 2 سال قبل
1

برای من باز نمیکنه

فرزان 2 سال قبل
11

هش چقد مزخرفاخه سال کنکور کی ب انشا اهمیت میده 😏😒

14
هدی 2 سال قبل

وای ارره دقیقا چقد احمقن اینا فک کن درس تخصیصی هامونو ول کنیم بچسبیم به انشا😑

17
... 2 سال قبل

یکی نیس بگه آخه این کتابای مزخرفتون(مثل همین انشا) ب چ درد ما میخوره الان ک کنکور داریم

الهه 2 سال قبل
3

کلا امسال کتاباش مضخرفن اه

2
مهدی 2 سال قبل

خیلی خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
9

انشا واسه چیمون بود وقت تست زدن هم نداریم

11
ماریا 2 سال قبل

اره واقعا من فردا امتحان فیزیک دارم اوم وقت باید بشینم انشا بنویسم اه

ساحل 2 سال قبل
7

انشا واسه چیمون بود وقت تست زدن هم نداریم

دلارام 2 سال قبل
6

تازه اعلام کردن نهایم هس نگارش😂 رقابت تنگا تنگی با زیست داره لامصب

7
ناشناس 2 سال قبل

نگارش نهایی نیس ولی کاش امسال اصلا نداشتیمش

2
الهه 2 سال قبل

امسال انشا نهاییه خاک تو سرم ما ک ماهم کلاس شیش خوندیم و همه چی برا ما شد نهایی مشکل اینجاست انشا هم ننویسی دبیر ا نمره بهت نمیدن آخه خدا انشا هم شد درس

zehish 2 سال قبل
8

اخرین سالمونه و هنوز انشا داریم .خنده داره

زهرا 2 سال قبل
6

خیلی مزخرفه ک هنوز تواین سن انشا بنویسیم ناسلامتی سال اخرمونه ک اصلا وقت هم کم داریم

-2
زهرا 2 سال قبل

دقیقا موافقم .اخه بدبتی اینه ک باید برا کنکور هم بخونیمش که ببینن لغت بلدیم یانه

زهرا 2 سال قبل
2

خیلی مزخرفه ک هنوز تواین سن انشا بنویسیم ناسلامتی سال اخرمونه ک اصلا وقت هم کم داریم ماباید الان تست کارکنیم ن انشا

0
ناشناس 2 سال قبل

دقیقا.معلما هم که اصلا رحم نمیکنن فقط میگن انشاتوبنویس…خییییلی چرتن این چندکتاب الکی امسال

ناشناس 2 سال قبل
4

دیگه نبایدسال آخر انشاباشه

مائده 2 سال قبل
6

لقمرو میپیچونن اخه انشا تو زندگیه ما چ نقشی دارع😒

هدی 2 سال قبل
4

یجوریه اخه در مورد گذشته و جوونیاس و ماخودمون هنو جوونیم یجوری میشه نوشتنش

hkh 2 سال قبل
3

مزخرف ترین کتاب دنیا که داریم …علاوه بر چند تا کتاب دیگه😒😒😒

zari 2 سال قبل
4

امسال دیگه مسخرشو در اوردن با این کتابای زشت

ناشناس 2 سال قبل
5

واقعا هم همینطوره بچهای ریاضی وقت نمیکنن سرشونو بخارونن چ برسه ب انشا نوشتن ای خاک عالم ب سرشون

0
هنرجو 2 سال قبل

فقط بچه های ریاضی یا تجربی نیستن بچه های فنی هم باید کنکور بخونن وقت انشا نیست کلا نمیدونم معلما چرا اینو نمیفهمند

3
.. 2 سال قبل

دقیقاخیلی بی انصافیه که من فرداامتحان حسابان دارم اونوقت بجای اینکه بشینم بخونم دارم فکرمیکنم انشاچی بنویسم

ناشناس 2 سال قبل
4

واقعا حالم از کتابی سال آخر به هم میخوره.واقعا خجالت آوره تو این سن بشینیم انشا بنویسیم.

ʍʍd 2 سال قبل
2

دهنمون سرویس کردن با ای انشا😐

ماریا 2 سال قبل
3

آقا کلا همه چی امسال مزخرف همه چی

موصدافا 2 سال قبل
2

نظرتون چيه بياييد اعتصاب كنيم؟!كلا ننويسيم بذا نمره كم بدن بفرسن دفتر والدينو دعوت كنن ولي ننويسيم بذا بردارن اين چرت و پرتو.برپدر اين خالق نگارش لعنتتتتتتت

زاهد 2 سال قبل
3

بخدا مسخرس تو این سن اونم رشته تجربی بجا اینکه برم برا امتحان زبان فردا بخونم باید بشینیم انشا بنویسم

1
ارشاد 2 سال قبل

خدایی دمت گرم راست گفتی هر کتابی حذف بشه ولی این نگارش حذف نمیشه(برداشته نمیشه)

2
الهه 2 سال قبل

راس میگی به خدا

پارسا 2 سال قبل
2

آخ بگو نگارش یاهویت اجتماعی و سلامت وبهداشت ب چ درد من میخوره واس کنکوریاگذاشتین همش وقت ادمو تلف میکنه انتظاردارن قبولم بشیم

1
زاهد 2 سال قبل

مدیریت هم هست که قراره چند روز دیگه بیاد.ولی از بین مدیریت و هویت اجتماعی و سلامت و بهداشت فقط یکیشون نهایی و لون دوتا رو خوشبختانه ما دبیر نداریم براشون و اخر سال ۱۸ یا ۱۹ بمون میدن

haniw 2 سال قبل
0

پووف باو همه درسامون ی طرف این انشا ی طرف😒اه

FatoOo 2 سال قبل
0

Akhe yni chi msln be che drdmon mikhore😒

نویده 2 سال قبل
1

از انشا حالم بهم میخوره

1
😐 2 سال قبل

منم خیلی بدم میاد فردا انشا دارم ضرب المثل حاضرم صدتا کتاب ریاضی رو پاس کنم ن یه خط انشا بنویسم

سارا 2 سال قبل
2

اصلا حوصله ی این چرت بازی یارو ندارم خیلی مسخرس از اولشم از این انشا متنفررررررر بودم😒😠

0
...n 2 سال قبل

دقيقااااااا زنگ انشا كابوس منه …😞😭

0
ناشناس 2 سال قبل

دقیقا متنفرم از انشا

1
hadi 2 سال قبل

برا ما هنوز معلم ندادن برا بهداشتخالی حساب میشه فردا هم نهاییه😧

1
محدثه 2 سال قبل

بهداشت سلامت ،علوم اجتماعی ،مدیریت اینا خیلی اسونه کافیه ی بار از رو متن هاش بخونین دوستان …بعدم از کسی ک این متن انشا رو گداشته ممنون واقعا تشکر نمی کنین فوش ندیدن قرار نیس این اینو بنویسین که این میشه یه پیش زمینه بنطر من عااااالیه مرسی😚😚😚😚

باران 2 سال قبل
2

برو خداروشکرکن هنوز تو میای خونه انشامینویسید ما بدبختا تو همون کلاس فقط ربع ساعت وقت داریم بنویسیم همونجا هم بخونیم 😔😩😣😑

A.R 2 سال قبل
1

ای بابا دوستان این انشا تا اخرش باهامونه وقتی می خواسته باشیم بمیریمم باید بنویسیمش ولی مجبوریم.

Mahdieh💕 2 سال قبل
2

آقایون آموزش پروش ک میگفتین نظامو جدید میکنیم بد کنکورو بر میداریم استرس بچه ها کم شه چیشد پَ داغون کردین نظامو رفت خوبه یه سر به دست گلتون بزنید استرسشون دو برابر شده هیچی کتابای چرت و پرت گذاشتین آخر سالی اینم هیچی چرا هر سال کتابارو دست کاری میکنید ینی امسال کنکور قبول نشیم سال بد باید بریم دوباره چیز یاد بگیریم

3
خانووم 2 سال قبل

آخ گل گفتی… واقعا

4
hadi 2 سال قبل

برا گاج و خیلی سبز اخه منفعت داره مجبور میشیم باز کتاب کمک درسی اونا رو بخریمهیچ کارشون درست نیسچرا کنکور رو جمع نکردن؟؟اخه بعضیا دارن باهاش پول مردم رو میزنن کتابا رو تازگیا تماما دو جلدی کردن قیمت میره بالای 100 هزار تومن

ناشناس 2 سال قبل
0

یک زره خلاقیت به خرج دهید

نسیم 2 سال قبل
1

به حالت داستانی میخوان اخه این حالت توصیفی داره

hasti 2 سال قبل
4

اخه من موندم ما سال اخریا باید کتابای مرتبت با کنکورو بخونیم ن اینکه کتابای مدیریت خونواده،سلامت بهداشت،اخلاق رفتار،هویت اجتماعی و کتابای بیهوده و وخ تلف کنی مثل اینا اصلا امسال ما باید ۶ماه بریم مدرسه ک اونم کردن ۹ماه علاوه براون ساعتای درسی غیر انتفاعیا با ساعتای درسی ما ک دولتی هستیم چرا باید فرق کنه ک :'( ベ

-1
هیرو 2 سال قبل

واقعا حرف درسته دمت گرم

3
رضا 2 سال قبل

از شانس ماست دیگه اون از ششم اینم از دوازدهم کلا ریدن تو نظام آموزشی

1
ناشناس 2 سال قبل

تف تو این کتابای بی مصرف الکی ک فقط وقت آدمو حدر میدن😐😑

ناشناس 2 سال قبل
2

مزخرف ترین کتابی که تو زندگیم دیدم انشا بود یکی نیست به این مؤلفا بگه بیکارین

2
مریمم 2 سال قبل

والا بخدا ب ما که رسید اینجوری شد اون ششم اینم از سال اخرمون .تازه کتابای بیخودم نهایی کردن مث سلامت و بهداشت

3
Mahdi 2 سال قبل

آییییی گل گفتی …سلامت بهداشتو هویت اجتماعی مدیریت خانواده کللا آشغال هستن مخصوصا برا فنی حرفه ای ها

2
ساغر 2 سال قبل

پسرا هم مدیریت خانواده دارن؟!😂

ناشناس 2 سال قبل
1

حالم از انشا بهم میخوره

ابراهیم 2 سال قبل
1

ماکنکوری هستیم هنوزبایدانشاءبنویسیم.اخه این چه نظام جدیدیه😓😓

2
FAEZEH 2 سال قبل

و بدتر از اون اینه که این درس بشه نهایی😑😑😑😑😑

1
hadi 2 سال قبل

این اولشه میخوان همه نظام قدیم ها امسال قبول شن ما رم پشت بزارن واگرنه چرا باید ما 35 ساعت بشیم و درسهایی مثل بهداشت و انشا نهایی بشهانشا نهایی بشه😑😕

1
نفس 2 سال قبل

بابا این چه انشایه

گلبهار 2 سال قبل
7

حداقل ی انشای خوب میزاشتین ماهم تحویل معلممون میدادیم😒😒😒

6
Zari 2 سال قبل

واقعااااا انشاش خیلی مزخرفه

مهدوی 2 سال قبل
5

اخه ما شدیم موش ازمایشگاهی اموزش پرورشچ وضعشه این همه کتاب مزخرف بی کاربرد..

ناشناس 2 سال قبل
2

فقط برا نمره گرفتن عاااااالی بود!!!! مرسی ب دادم رسیدی

ناشناس 2 سال قبل
1

خوبه ، فکرت خیلی خوب کار می کنه ها

mary 2 سال قبل
-2

عالی بوووووووود مخصوصا اخریه

mary 2 سال قبل
0

بدبختی اینه من فردا امتحان پودمان دارمممممممممم دوتاهم انشا اه جاشه ک بگم ریدم دهنشون

mary 2 سال قبل
0

ای خدا من بدبخت فردا امتحان پودمان دارم با دو تا انشا ! اخه انشا هم شد درس؟

حسین ابراهیمی 2 سال قبل
1

خاک بر سر شما بی سوادا این چیه گذاشتین ؟فیل بخوره تو سردون! احمقا

0
نرگس رحمانی 2 سال قبل

اقای محترم.لطفا ادب را رعایت کنید.انشا خیلی درس خوبیه.فقط لازمه یه کوچولو از مغزتون استفاده کنید.موفق باشید

ابی .درچه.اخه فیل هم شد انشاء فیل هندوستان بیاد رو... 2 سال قبل
2

اخه فیل هم شد انشاء . فیل هندوستان بیاد رو…

Ali 2 سال قبل
0

خدایی زشت نیست؟؟کنکوری هستیم،کل هفته رو میریم انشا هم مینوسیم

1
fati 2 سال قبل

خدایی زشته تازه کل هفته هم باید تاساعت ۲ بمونیموالا قبلا یه دوروز از هفته تعطیل بودن تا ساعت ۱۲ هم بودن ما نسل سوخته ایم هرچی بدبختیه سرما خالی میشه 😔😔😔

3
آیدا 2 سال قبل

عزیزم فقط یه بدبختایی مث ما باید کل هفته رو برن مدرسه انشام بنویسن معلم ما که انقد اشغاله از متن کتابم امتحان میگیره مدارس خاص کلا 2روز تو هفته میرن مدرسه بقیه روزا توخونه واسه کنکور میخونن…ما تو کنکور قراره بااونا مقایسه شیم بدیم واقعا که

0
..... 2 سال قبل

با اجازت ما چهارشنبه ها هم میریم تازه بعد از عیدم باید بریم هه

4
فاطی 2 سال قبل

آره ماهم چهارشنبه ها مدرسه میریم وهمچنین بعدازعید

5
Ali 2 سال قبل

الكي جو كنكور سنگين نكن واسه خودت پهلوون تو كنكور حلوا پخش نميكنن اگه س سال رو قيف گرفتي خوندي ك قبولي نخوندي هم ك ايشالله سال بعد هم زيارتش ميكني

الناز 2 سال قبل
0

سلام بچه ها از این مطلب چطور استفاده کنم کسی تونست از این مطلب استفاده کنه ؟ لطفا راهنماییم کنید

آیدا 2 سال قبل
0

آقا وزیر گفته چون خیلی رو ما دوازهمیا فشاره همه از دم پزشکی رو قبولیم خخ

1
نرگس رحمانی 2 سال قبل

عزیز آقای وزیر شوخی زیاد می کنه شما جدی نگیر.هرکی باید خودش تلاش کنه تاتو یه رشته خوب قبول بشه.دعا کنید منم پرستاری قبول شم.

1
Ali 2 سال قبل

يعني من موندم شما دستاتون رو ميگيرن بالا ورد ميخونين از كجا نيرو الهام ميشه ك اميد دارين ؟؟؟

ARMAN 2 سال قبل
0

واسه امتحانای ترم اول خوبه؟چطوری حفظش کنم😐

1
زیبا 2 سال قبل

ازش ایده بگیر. خودت ی خاطره از خودت بنویس تجسمت رو قوی کن

Mobina 2 سال قبل
1

بابا این چه متنیه که گزاشتینهمش چرت و پرتالان من برم امتحان اینارو بنویسم؟؟؟

سمی 2 سال قبل
0

الان من نیم ساعت دگ امتحان ادبیات دارم برم اینو بنویس تو انشا🤣🤣🤣

Narges 2 سال قبل
2

واه خدایی آخه نگارش شد درس که بخوان ازش امتحان ترم بگیرن شما رو بخدا مراعات کنید گناه داریم سال آخر و ۱۸ تا کتاب سنگین خاک تو سرتون با نظام تحصیلیتون بدبختمون کردین

0
سامین 2 سال قبل

خوبه همین ها هم از سرمون زیادنن بنویسین باوا…خخخخ

فاتی 2 سال قبل
2

من صب امتحان نوبت دوم انشا دارم این فیل یکی از سوالاست سوالا پیدا کردیم خخخخ من متن می نویسم تو کانال از دل تا قلم ثبت میشه الان لنگ این فیله موندم خدایا خودت دولتمون نابود کن با این نظام آموزشیشون

الناز 2 سال قبل
6

آخه اینا چیه که نوشتین اینم شد انشا😐ما اینارو بریم بنویسیم؟

Sars 2 سال قبل
13

همه چی به کنار… چرا عکس ماموت گذاشتن😕

1
محمدی 2 سال قبل

😂😂😂😂😂😂😂😂

ناشناس 2 سال قبل
20

اگ من میخاسم اینجوری مثه بچه عا انشا بنویسم ک نمیومدم سرچ کنم مرصی واقعا😐

deloi 2 سال قبل
18

اغا خدایی اینا چیه همش چرتو پرت 😑😐

نرگس رحمانی 2 سال قبل
2

مرسی ازتون منکه استفاده کردم.

Deli 2 سال قبل
14

بهتره برم بشینم مث بچه آدم خودم بنویسم :/

0
گیسو 2 سال قبل

خوب بود مرسی

17
abolfazl tanha 2 سال قبل

دقیقا😂😂😂😂😂

dr.f 2 سال قبل
10

مردشورمدرسه هاروببرن ماواسه ی انشابایدروزسه شنبه بریم مدرسه دبیرمون هم اونقدبیشعوره اگه غیبت کنی نمره صفرمیذاره

16
ოムЯყムო 2 سال قبل

جالب اینجا هست که پیش دانشگاهی هم باید انشا بنویسه😒😞😣

Mostafa 2 سال قبل
12

اره….انشاع نوشتن سخته متن خوبی هم توی سایتا نمیزارن

€§Abolfazl§€ 2 سال قبل
1

از هیچی بهتر بود مرسی

نویسنده 2 سال قبل
1

خیلی ممنون از نوشته ها و انشا که نوشته اید

حانی 2 سال قبل
2

این انشا ها ایده ی خوبیه برای خلق اثر خودم.بازم ممنون پشت اینا زحمته.😍

لعیا 2 سال قبل
1

خیییلیییی ممنون واسه مطلب هایی که گذاشتین، به درد من که خیلی خورد🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹🌹🌹🌸🌸🌸🌼🌼🌼

Mahin 2 سال قبل
10

😁😀فک کنم فردا که برم کلاس ما همه مثل هم نوشته باشیم😉مهم اینجاس که معلم ما فکر میکنه همه ما م خیییییییلی وبس😎😎😜😜

زهرا حسینی 2 سال قبل
0

مرسی ،عـــــــالیه👍

جواد 2 سال قبل
4

عالی بود واقعا مفید و سودمند 👌👌🤟

ملیکا 2 سال قبل
13

اقا یه زره حجم انشا رو کم کنین 😱خداااایی خیلی زیااااده دستم شکست🥺

ARMY 2 سال قبل
34

امسال واقعا از مدرسه متنفرم البته بیشتر ازفضای مجازیش 😐🤮🤮🤮🤮

سهام 2 سال قبل
1

وای امسال انشاء نهایی بعدشم کلی درس داریمم خاک 😒

فریبا 2 سال قبل
0

عاااااالی بود خیلی ممنون 👌👌

ناشناس 2 سال قبل
1

سلام

ریحانه 2 سال قبل
1

عالی هست

برای پاسخ کلیک کنید