ماجرای سربازی دختران در ایران چیست | جریان قضیه جزئیات

ماجرا و جزئیات جریان سربازی دختران و زنان در ایران چیست برای دریافت اطلاعات کامل و قضیه این جریان وارد سایت ما شوید و لینک آبی بالا را بزنید.

ماجرای سربازی دختران در ایران

ماجرای سربازی دختران در ایران

در مجلس برای منحرف کردن افکار و مشغول کردن مردم برای چیزهای غیر عادی و دور کردن افکار عمومی از ماجراهای کشور و توجیه کارهای خود دولت و از کارهای انجام میدهد و با هماهنگی نماینده ها کارهایی انجام میدهد که مردم واقعا خنده دار می شود طرحی در مجلس ایجاد شده است که دختران نیز باید به سربازی بروند که بسیار مزخرف و نادرستی می‌باشد و دختران که صرفاً جهت بزرگ کردن بچه باید لطافت خود را حفظ کنند و محبت خود را حفظ کنند در سربازی روحیات آنها به هم خواهد ریخت و نخواهند توانست کودکان مناسب با آرمان‌های انقلاب و مناسب جامعه تربیت کند امیدواریم که مسئولین فکری این جاها را هم بکند اگر نظری دارید در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید