متن را بخوانید و علل کشمکش ها و جنگ ها در منطقه آسیای جنوب غربی را به طور خلاصه فهرست کنید صفحه 129 مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم متن را بخوانید و علل کشمکش ها و جنگ ها در منطقه آسیای جنوب غربی را به طور خلاصه فهرست کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) درگیری برسر تسلط بر منابع نفت و گاز منطقه.
ب) تسلط بر آبراهه های مهم منطقه.
ج) حضور قدرت های بزرگ جهانی برای غارت منابع منطقه و دامن زدن به بسیاری از اختلافات.
د) تشکیل رژیم غاصب اسرایل واهدافی که به دنبال آن است (شعار نیل تا فرات).
ه) تنوع قوم و نژادی و مذهبی در منطقه.
و) ترس از گسترش دین اسلام در مناطق دیگر ازجمله اروپا و آمریکا که این کشور همواره سعی کرده اند کشورهای اسلامی را به مسال داخلی خود مشغول کنند.
ز) فروش و رونق قابل توجه بازارتجهیزات جنگی کشورهای قدرتمند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
-1

وجود رژیم اشغالگر قدس اسرائیل در منطقه ی جنوب غرب

برای پاسخ کلیک کنید