متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید صفحه 114 نگارش یازدهم

ایران

او با تحقیق پیرامون بحث کردن در ژاپن و آمریکا درباره شیوه های متفاوت تحلیل کردن یک ماجرا به نتایجی رسیده که حاصل تاثیر سبک نوشتن بر صحبت کردن است.دانشجویان ژاپنی در هنگام توضیح علت ابتدا به یک نقطه از گذشته میروند و ماجراهای بعدی را به شکل متوالی توضیح میدهند اما دانجویان آمریکایی فقط دلیل اصلی ماجرا را بیان میکنند.در شیوه توصیف و توضیح دانشجویان ژاپنی در آخر صحبت به دلیل ماجرا میپردازند اما دانشجویان آمریکایی هنگام طولانی شدن صحبت ها داستان گویی را کنار و دلیل اصلی ماجرا را بیان میکنند.

نویسنده

او با تحقیق درباره نحوه بحث کردندر ژاپن وآمریکادرزمینه سبک های متفاوت تحلیلی نام میلاد غلام زاده

...

این از متن اصلی هم بیشتر شد -.-

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ کتاب نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده آن را خلاصه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن زیر را بخوانید و با حفظ زبان نویسنده، آن را خلاصه کنید.
«او با تحقیق درباره نحوه بحث کردن در ژاپن و آمریکا، در زمینه سبک های متفاوت تحلیلی ماجرا، به نتایج جالبی دست یافته که حاکی از تاثیر سبک نوشتن بر شیوه صحبت کردن است. دانشجویان ژاپنی هنگامی که می خواهند دلیل و علت را توضیح دهند، ابتدا به یک نقطه یا برهه در زمان گذشته برمی گردند و ماجراهایی را که از آن نقطه به بعد رخ داده است، به ترتیب و پشت سر هم تعریف می کنند؛ در حالی که دانشجویان آمریکایی فقط به ذکر دلیل اصلی و مستقیم یک اتفاق بسنده می کنند.
در روش توضیح و توصیف در بستر زمان (شیوه سلسله زمان) که دانشجویان ژاپنی عمدتا از آن استفاده می کنند، ذکر مهم ترین و اصلی ترین دلیل ماجرا به آخر صحبت موکول می شود ولی دانشجویان آمریکایی حتی اگر در ابتدا روش توصیف در بستر زمان را در پیش بگیرند، به محض اینکه متوجه طولانی شدن صحبت های خود می شوند، داستان گویی را قطع کرده، شروع به بیان اصل ماجرا و جمع بندی موضوع مورد بحث می کنند.»
پرورش هنر استدلال، واتانابه

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : او با تحقیق در زمینه سبک های متفاوت‌ بحث کردن در ژاپن و آمریکا، به این نتیجه دست یافته است که مردم ژاپن، سخن را از زمان وقوع آغاز کرده و وابسته به زمان وقوع آرام آرام شروع به حرکت می کنند،‌ اما ملت آمریکا، به اصل موضوع پرداخته و راجب همان صحبت میکنند، در صورتی که ملت ژاپن نیز در میان راه خسته شده و یک باره به اصل موضوع می روند و در آخر به اصل می رسند، اما دانش جویان آمریکا، با در نظر گرفتن اتلاف زمان، از اصل موضوع شروع به صحبت می کنند.

مهدی : «او با تحقیق درباره نحوه بحث کردن در ژاپن و آمریکا، در زمینه سبک های متفاوت تحلیلی ماجرا، به تاثیر سبک نوشتن بر شیوه صحبت کردن پی برده است. دانشجویان ژاپنی هنگامی که می خواهند دلیل را توضیح دهند، ماجراهایی را که از برهه زمانی مربوطه به بعد رخ داده است، به ترتیب تعریف می کنند؛ در حالی که دانشجویان آمریکایی فقط به ذکر دلیل اصلی یک اتفاق بسنده می کنند.
در روش توصیف در بستر زمان که دانشجویان ژاپنی عمدتا از آن استفاده می کنند، ذکر اصلی ترین دلیل ماجرا به آخر صحبت موکول می شود ولی دانشجویان آمریکایی به محض اینکه متوجه طولانی شدن صحبت های خود شوند، داستان گویی را قطع کرده، شروع به بیان اصل ماجرا می کنند.».

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
0

ع

... 10 روز قبل
5

این از متن اصلی هم بیشتر شد -.-

1
نیاوش 10 روز قبل

😂😂

نویسنده 10 روز قبل
-2

خیلی زیاده

نویسنده 10 روز قبل
1

او با تحقیق درباره نحوه بحث کردندر ژاپن و امریکا در زمینه های متفاوت ب چیزهای جالبی دست یافت:)ZiNb

نویسنده 10 روز قبل
1

سلام بسیار ممنون از لطفتان

ایران 10 روز قبل
72

او با تحقیق پیرامون بحث کردن در ژاپن و آمریکا درباره شیوه های متفاوت تحلیل کردن یک ماجرا به نتایجی رسیده که حاصل تاثیر سبک نوشتن بر صحبت کردن است.دانشجویان ژاپنی در هنگام توضیح علت ابتدا به یک نقطه از گذشته میروند و ماجراهای بعدی را به شکل متوالی توضیح میدهند اما دانجویان آمریکایی فقط دلیل اصلی ماجرا را بیان میکنند.در شیوه توصیف و توضیح دانشجویان ژاپنی در آخر صحبت به دلیل ماجرا میپردازند اما دانشجویان آمریکایی هنگام طولانی شدن صحبت ها داستان گویی را کنار و دلیل اصلی ماجرا را بیان میکنند.

خ ،عساکره 10 روز قبل
-2

جواب کجاس؟🙄🤔

ناشناس 10 روز قبل
1

بعد نیست

گگ 10 روز قبل
-2

بی شرف تو اینجا جواب نوشتی یا روی سوال اینجا کپی کردی

نویسنده 10 روز قبل
1

خیلی خوبه ولی یکم بیشترش کنید که هم کلاسی هامم بتونن استفاده کنن😂💋

نویسنده 10 روز قبل
0

خوب

نویسنده 10 روز قبل
5

او با تحقیق درباره نحوه بحث کردندر ژاپن وآمریکادرزمینه سبک های متفاوت تحلیلی نام میلاد غلام زاده

نویسنده 10 روز قبل
0

عالیه خیلی ممنون دستتون درد نکنه

نویسنده 10 روز قبل
0

او با تحقیق در زمینه سبک های متفاوت بحث کردن در ژاپن و آمریکا، به این نتیجه دست یافته است که مردم ژاپن، سخن را از زمان وقوع آغاز کرده و وابسته به زمان وقوع آرام آرام شروع به حرکت می کنند، اما ملت آمریکا، به اصل موضوع پرداخته و راجب همان صحبت میکنند، در صورتی که ملت ژاپن نیز در میان راه خسته شده و یک باره به اصل موضوع می روند و در آخر به اصل می رسند، اما دانش جویان آمریکا، با در نظر گرفتن اتلاف زمان، از اصل موضوع شروع به صحبت می کنند.

برای پاسخ کلیک کنید