ماجرای کتک زدن تنبیه دانش آموزان توسط معلم ورامینی دانلود فیلم جزئیات

در فیلمی که در اینترنت و فضای مجازی منتشر شده است دانش آموزان توسط معلم ورامینی همراه با جزئیات و فیلم ماجرا و جریان و قضیه کتک زدن دبیر ورامینی و دبیر خود که به آموزش و پرورش احضار شد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جریان کتک زدن دانش آموز توسط معلم ورامین

معلم ورامین در حالی که یک دانش آموز در کلاس خوابش برده بود را گرفت و کتک زدن دانش آموزان که پشت استاد و معلم بودند از این صحنه فیلم گرفتند و این فیلم موجب شد که معلم ورامینی به آموزش و پرورش است و درباره رفتارش توضیح دهید به زودی اخبار تکمیلی راجع به این موضوع قرار خواهیم داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید