متن زیر را بخوانید و جدول را کامل کنید صفحه 100 نگارش یازدهم

نویسنده

۹

ZiNb

موافقم

گاز ورمه

خوب بود

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۰۰ کتاب نگارش پایه یازدهم متن زیر را بخوانید و جدول را کامل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

تمرین (1) متن زیر را بخوانید و جدول را کامل کنید.
«… شهر مصر بر کنار نیل نهاده است به درازی. و بسیار کوش کها و منظرها چنان است که اگر خواهند، آب به ریسمان از نیل بردارند، اما آب شهر همه سقایان آورند از نیل، بعضی به شتر و بعضی به دوش. و سبوها دیدم از برنج دمشقی که هر یک سی من آب گرفتی و چنان بود که پنداشتی زرین است. یکی مرا حکایت کرد که زنی است که پنج هزار از آن سبو دارد که به مزد می دهد، هر سبو، ماهی به یک درم و چون بازسپارند، باید سبو درست باز سپارند … »
سفرنامه ناصر خسرو
مکان :
موضوع کلی و لحظات خاص :
نکات جذاب یا عجیب :

تمرین (2) موضوعی انتخاب کنید و با رعایت مراحل نوشتن، سفرنامه ای بنویسید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تمرین (1).
مکان :.
شهر مصر در کنار رود نیل.
موضوع کلی و لحظات خاص :.
شهری زیبا و بکر در کنار رود پر آب و زلال نیل که مردم برای تامین آب روزانه ی خود با شتر و به کمک دوش خود آب را از رود برداشته و به خانه ی خود می برند.
نکات جذاب یا عجیب :.
حکایت کرده اند زنی پنج هزار سبو دارد که سبوها را اجاره می دهد تا با کمک آن از رود آب بردارند و درآمدی کسب می کند هر سبو ماهی یک درم است و باید سبوها را سالم بازگردانند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
گاز ورمه 2 سال قبل
7

خوب بود

یه متقلب 2 سال قبل
2

خیلی ممنون عالی بوددددددد

ZiNb 2 سال قبل
12

موافقم

نویسنده 2 سال قبل
12

۹

برای پاسخ کلیک کنید