متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه چشایی بویایی و لامسه خود قرار گرفته است صفحه 61 نگارش هشتم

سایت به درد نخور

مردشورتونو ببرن که یه همچین سایت بیخودی دارین😡😡😡

نویسنده

اصلا جوابو نگفته

مهدی

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود . مهدی

MONA♡

کتلت مچاله توی دستم :لامسه. خیارشور :چشایی. روغن کتلت :بویایی * درسته اینو بنویسین *

هلیا

این چیه گذاشتین آخهمتن درس رو نمی خوام جواب شو می خوام 🈲

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۶۱ کتاب نگارش پایه هشتم متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه چشایی بویایی و لامسه خود قرار گرفته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت های نگارشی هشتم

1- متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش، تحت تأثیر قوه چشایی، بویایی و لامسه خود قرار گرفته است.
دلم بیشتر از همیشه گرفته بود. شکمم قاروقور می کرد و کتلت مچاله، توی دستم باد کرده بود. زورم گرفته بود که مثل بقیه نمی توانم لقمه ای بخورم. دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.
توی سروصدای مسخرۀ خندۀ بچه ها، جملۀ جادویی جان گرفت: «وقتی داری از ناراحتی می ترکی، سه تا سوت بزن!» …
بی اختیار زبانم را چسباندم به پشت دندان هایم و انگشت کوچکم را گذاشتم توی دهانم.
اوّلین سوت: بچه ها سرِ جایشان میخکوب شدند.
دومین سوت: همه به طرفم آمدند، حتّی ناظم.
سومین سوت: پشت گردنم توی دست ناظم بود.
جای شما خالی؛ همین طور که گردنم توی دست ناظم بود، مثل ببرهای آفریقایی، توی سه سوت، ساندویچم را بلعیدم. اشتهایم حسابی باز شده بود. برای اوّلین بار مزۀ غذا بدون اشک و گریه زیرِ دندان هایم رفته بود…

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.

مهدی : کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود .

محدثه : گوجه های داخلش طعم غلیظ خیارشور را در خودش پناه میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود.

محدثه :‌گوجه های داخلش طعم غلیظ خیارشور را در خودش پناه میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

ادمه

مهدی 2 سال قبل
33

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود . مهدی

Shawl 2 سال قبل
5

اصلا جواب نداده بود ک

3
هلنا 2 سال قبل

درسته

امیر 2 سال قبل
19

اصلا بیخود نوشته بودبی ربطچرتتتتتتتتتتتتتتتتت 😲😲😲😲😲😲😲😲

0
ناشناس 2 سال قبل

خوب نبود،😭😭

مینا 2 سال قبل
12

خوب نبود 😣

نویسنده 2 سال قبل
36

اصلا جوابو نگفته

هلیا 2 سال قبل
23

این چیه گذاشتین آخهمتن درس رو نمی خوام جواب شو می خوام 🈲

0
هلنا 2 سال قبل

درستهمنم جواب خوبی دریافت نکردمولی بازم ممنون .

علی 2 سال قبل
18

جوابش کو اصلا جوابی نمی بینم

نویسنده 2 سال قبل
-1

دلم میخواست بچشم

نویسنده 2 سال قبل
7

پس جواب کو

هلنا 2 سال قبل
-2

👍👍درسته

نویسنده 2 سال قبل
0

همین طور که گردنم توی دست ناظم بود امیررضا بیرانوتد

نویسنده 2 سال قبل
6

وای چرا ما باید جواب بدیم یعنیاینترنت هست شما باید بما بگید نه ما

نویسنده 2 سال قبل
1

نگارش پایه هشتم صفحه ۸۸

نویسنده 2 سال قبل
3

لطفاً مشخص کنید هرجمله مال چه حسی هست🥺

سید 2 سال قبل
13

مفت نمی ارزه حیف نت که صرف این سایت به درد نخور و اشغال کردمهر کی از ننش قهر کرده اومده واسه خودش یه سایتی زده

مهدی. 2 سال قبل
18

جواب نبود

اشباهه 2 سال قبل
4

اشباهه

ناشناس 2 سال قبل
0

واینگفته

نویسنده 2 سال قبل
1

زرنزن

نویسنده 2 سال قبل
-1

بله

سایت به درد نخور 2 سال قبل
36

مردشورتونو ببرن که یه همچین سایت بیخودی دارین😡😡😡

1
ناشناس 2 سال قبل

مزه خیار شور میشه چشایی😊

نویسنده 2 سال قبل
13

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود .هستی

شقایق 2 سال قبل
17

چرط معنی نداشت

ناشناس 2 سال قبل
14

چرط

Dfhddsdf 2 سال قبل
0

به درد نخوره خررر

نویسنده 2 سال قبل
0

جوابش را بگو

نویسنده 2 سال قبل
0

بی اختیار زبانم راچسباندم به پشت دندان هایش وانگشت کوچکم را گذاشتم توی دهانم.

ناشناس 2 سال قبل
0

عالییی

نویسنده 2 سال قبل
0

نویسنده 2 سال قبل
1

اسکل

زویا 2 سال قبل
0

خط دوم سوم وچهارم

ناشناس 2 سال قبل
-1

یه کم بیشتر توضبح بدید

نویسنده 2 سال قبل
1

گردنم توی دست ناظم بود لامسهمزه خیارشور زیر دندان هایم جادخوش میکرد

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 2 سال قبل
-1

شکمم قاروقور می کرد ، دلم می خواست همینجوری که مزه خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد ، و روغن کتلت لبم را تیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم . کتلت مثل بچه گنجشگ مرده ای ، روی دستم مانده بود . پشت گردنم توی دست ناظم بود . همینطور که گردنم توی دست ناظم بود ، مثل ببر های آفریقایی توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم ، برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود.هستی ناظمی فر

هستی ناظمی فر 2 سال قبل
-2

شکمم قاروقور می کرد ، دلم می خواست همینجوری که مزه خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد ، و روغن کتلت لبم را تیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم . کتلت مثل بچه گنجشگ مرده ای ، روی دستم مانده بود . پشت گردنم توی دست ناظم بود . همینطور که گردنم توی دست ناظم بود ، مثل ببر های آفریقایی توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم ، برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود.هستی ناظمی فر

نویسنده 2 سال قبل
-1

شکمم قاروقور می کرد وکتلت مچاله در دستم باد کرده بود

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام

نویسنده 2 سال قبل
-2

بله آفرین منم با مهدی موافقم

نویسنده 2 سال قبل
-2

دلم میخواست خیترشور بخورم

ناشناس 2 سال قبل
0

دلم میخواست خیار شور بخورم

نویسنده 2 سال قبل
0

کتلت ستیوبوبوبابتبکر

نویسنده 2 سال قبل
0

چشایی و بویایی و لامسه دورش خط بکشید

زهره شریفی 2 سال قبل
6

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود :لامسه

امیر۷ 2 سال قبل
6

شما خیلی حیوان هستید برای چی این سایت و درست کردید آشغال ها هیچ جواب نیست .حیوان ها اشک ها .

11
حسین 2 سال قبل

خیلی عالی گفتی دمت گرم.

0
ناشناس 2 سال قبل

دمت گرم عالی گفتی قربون دهنت

نویسنده 2 سال قبل
2

اون اسم هایی که گذاشتین برای چیع

نویسنده 2 سال قبل
3

با مزه ای که در لابه لای دندان ها و زبانم قرار میگرفتم طعم هر یک مثل خیار شور کتلت و گوجه هر بار که کمی می جویدم هر طعم مثل اهنگ در سرم پر میزد

Mana 2 سال قبل
18

مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش میکرد و کتلت لبم را لیز میکرد…..لامسه و چشاییزبانم را چسپاندم به پشت دندان هایم….لامسهپشت گردنم توی دست ناظم بود….لامسه

نویسنده 2 سال قبل
5

مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی مقام : با وجود اینکه دلم میخواست به سوی او بروم همه پشت در پشت هم ایستاده بودند و من نتوانستم که خود را به او برسانم چون همه مشتاق دیدار او بودند هیچ کس راهی برای من باز نکرد تا او را ببینم باز هم مثل هر باید منتظر میماندم تا سال دیگر با خودم گفتم کی خواهد شد که روزی او را بدون هیچ درد سری ببینم و ……..

نویسنده 2 سال قبل
8

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود: حس لامسهپریناز نوری

پریناز نوری 2 سال قبل
7

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود: حس لامسه

نویسنده 2 سال قبل
10

توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم.اشتهایم حسابی باز شده بود.

فاک یو 2 سال قبل
1

اوکی

میدیا 2 سال قبل
8

اصلا سایت بیخودیچرا جواب ننوشته😓

.... 2 سال قبل
0

کتالت مچاله توی دستم باد کرده بود

نفس 2 سال قبل
1

مهندس گفته حس رو هم مشخص کن تو فقط جمله شو نوشتی

نویسنده 2 سال قبل
1

۶۳

نویسنده 2 سال قبل
7

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود = لامسه کتلت مثل بچه گنجشک مرده ای روی دستم مانده بود = لامسه برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود = چشایی

MONA♡ 2 سال قبل
23

کتلت مچاله توی دستم :لامسه. خیارشور :چشایی. روغن کتلت :بویایی * درسته اینو بنویسین *

نویسنده 2 سال قبل
1

خوب

نویسنده 2 سال قبل
1

گوه

نویسنده 2 سال قبل
2

دلم میخواست همین جوری که مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم

🎂 2 سال قبل
5

بلد نیستی نگو

نویسنده 2 سال قبل
0

Ko3 anton harom made ha

نویسنده 2 سال قبل
1

منصور خانی پردنجانی دکتر دندان پزشکی و لات پزشکان 😂😂😂😂😂

نویسنده 2 سال قبل
0

بش

نویسنده 2 سال قبل
0

گوجه های داخلش طعم غلیظ خیار شور را در خودش پنهان میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود .

مبینا عزیزی 2 سال قبل
0

من نظری ندارم

برای پاسخ کلیک کنید