متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه چشایی بویایی و لامسه خود قرار گرفته است صفحه 61 نگارش هشتم

سایت به درد نخور

مردشورتونو ببرن که یه همچین سایت بیخودی دارین😡😡😡

نویسنده

اصلا جوابو نگفته

مهدی

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود . مهدی

MONA♡

کتلت مچاله توی دستم :لامسه. خیارشور :چشایی. روغن کتلت :بویایی * درسته اینو بنویسین *

هلیا

این چیه گذاشتین آخهمتن درس رو نمی خوام جواب شو می خوام 🈲

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۶۱ کتاب نگارش پایه هشتم متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه چشایی بویایی و لامسه خود قرار گرفته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت های نگارشی هشتم

1- متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش، تحت تأثیر قوه چشایی، بویایی و لامسه خود قرار گرفته است.
دلم بیشتر از همیشه گرفته بود. شکمم قاروقور می کرد و کتلت مچاله، توی دستم باد کرده بود. زورم گرفته بود که مثل بقیه نمی توانم لقمه ای بخورم. دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.
توی سروصدای مسخرۀ خندۀ بچه ها، جملۀ جادویی جان گرفت: «وقتی داری از ناراحتی می ترکی، سه تا سوت بزن!» …
بی اختیار زبانم را چسباندم به پشت دندان هایم و انگشت کوچکم را گذاشتم توی دهانم.
اوّلین سوت: بچه ها سرِ جایشان میخکوب شدند.
دومین سوت: همه به طرفم آمدند، حتّی ناظم.
سومین سوت: پشت گردنم توی دست ناظم بود.
جای شما خالی؛ همین طور که گردنم توی دست ناظم بود، مثل ببرهای آفریقایی، توی سه سوت، ساندویچم را بلعیدم. اشتهایم حسابی باز شده بود. برای اوّلین بار مزۀ غذا بدون اشک و گریه زیرِ دندان هایم رفته بود…

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.

مهدی : کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود .

محدثه : گوجه های داخلش طعم غلیظ خیارشور را در خودش پناه میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود.

محدثه :‌گوجه های داخلش طعم غلیظ خیارشور را در خودش پناه میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

ادمه

مهدی 7 ماه قبل
33

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود . مهدی

Shawl 7 ماه قبل
5

اصلا جواب نداده بود ک

3
هلنا 7 ماه قبل

درسته

امیر 7 ماه قبل
18

اصلا بیخود نوشته بودبی ربطچرتتتتتتتتتتتتتتتتت 😲😲😲😲😲😲😲😲

0
ناشناس 4 ماه قبل

خوب نبود،😭😭

مینا 7 ماه قبل
12

خوب نبود 😣

نویسنده 7 ماه قبل
36

اصلا جوابو نگفته

هلیا 7 ماه قبل
23

این چیه گذاشتین آخهمتن درس رو نمی خوام جواب شو می خوام 🈲

0
هلنا 7 ماه قبل

درستهمنم جواب خوبی دریافت نکردمولی بازم ممنون .

علی 7 ماه قبل
18

جوابش کو اصلا جوابی نمی بینم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

دلم میخواست بچشم

نویسنده 7 ماه قبل
7

پس جواب کو

هلنا 7 ماه قبل
-2

👍👍درسته

نویسنده 7 ماه قبل
0

همین طور که گردنم توی دست ناظم بود امیررضا بیرانوتد

نویسنده 7 ماه قبل
6

وای چرا ما باید جواب بدیم یعنیاینترنت هست شما باید بما بگید نه ما

نویسنده 7 ماه قبل
1

نگارش پایه هشتم صفحه ۸۸

نویسنده 7 ماه قبل
3

لطفاً مشخص کنید هرجمله مال چه حسی هست🥺

سید 7 ماه قبل
13

مفت نمی ارزه حیف نت که صرف این سایت به درد نخور و اشغال کردمهر کی از ننش قهر کرده اومده واسه خودش یه سایتی زده

مهدی. 7 ماه قبل
18

جواب نبود

اشباهه 7 ماه قبل
4

اشباهه

ناشناس 7 ماه قبل
0

واینگفته

نویسنده 7 ماه قبل
1

زرنزن

نویسنده 7 ماه قبل
-1

بله

سایت به درد نخور 7 ماه قبل
36

مردشورتونو ببرن که یه همچین سایت بیخودی دارین😡😡😡

2
ناشناس 7 ماه قبل

مزه خیار شور میشه چشایی😊

نویسنده 7 ماه قبل
13

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود .هستی

شقایق 7 ماه قبل
17

چرط معنی نداشت

ناشناس 7 ماه قبل
14

چرط

Dfhddsdf 7 ماه قبل
0

به درد نخوره خررر

نویسنده 7 ماه قبل
0

جوابش را بگو

نویسنده 7 ماه قبل
0

بی اختیار زبانم راچسباندم به پشت دندان هایش وانگشت کوچکم را گذاشتم توی دهانم.

ناشناس 7 ماه قبل
0

عالییی

نویسنده 7 ماه قبل
0

نویسنده 7 ماه قبل
1

اسکل

زویا 7 ماه قبل
0

خط دوم سوم وچهارم

ناشناس 7 ماه قبل
-1

یه کم بیشتر توضبح بدید

نویسنده 7 ماه قبل
1

گردنم توی دست ناظم بود لامسهمزه خیارشور زیر دندان هایم جادخوش میکرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدانم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

شکمم قاروقور می کرد ، دلم می خواست همینجوری که مزه خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد ، و روغن کتلت لبم را تیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم . کتلت مثل بچه گنجشگ مرده ای ، روی دستم مانده بود . پشت گردنم توی دست ناظم بود . همینطور که گردنم توی دست ناظم بود ، مثل ببر های آفریقایی توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم ، برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود.هستی ناظمی فر

هستی ناظمی فر 7 ماه قبل
-2

شکمم قاروقور می کرد ، دلم می خواست همینجوری که مزه خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد ، و روغن کتلت لبم را تیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم . کتلت مثل بچه گنجشگ مرده ای ، روی دستم مانده بود . پشت گردنم توی دست ناظم بود . همینطور که گردنم توی دست ناظم بود ، مثل ببر های آفریقایی توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم ، برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود.هستی ناظمی فر

نویسنده 7 ماه قبل
-1

شکمم قاروقور می کرد وکتلت مچاله در دستم باد کرده بود

نویسنده 7 ماه قبل
2

سلام

نویسنده 7 ماه قبل
-2

بله آفرین منم با مهدی موافقم

نویسنده 7 ماه قبل
-2

دلم میخواست خیترشور بخورم

ناشناس 7 ماه قبل
0

دلم میخواست خیار شور بخورم

نویسنده 7 ماه قبل
0

کتلت ستیوبوبوبابتبکر

نویسنده 7 ماه قبل
0

چشایی و بویایی و لامسه دورش خط بکشید

زهره شریفی 7 ماه قبل
6

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود :لامسه

امیر۷ 7 ماه قبل
6

شما خیلی حیوان هستید برای چی این سایت و درست کردید آشغال ها هیچ جواب نیست .حیوان ها اشک ها .

11
حسین 7 ماه قبل

خیلی عالی گفتی دمت گرم.

0
ناشناس 7 ماه قبل

دمت گرم عالی گفتی قربون دهنت

نویسنده 7 ماه قبل
2

اون اسم هایی که گذاشتین برای چیع

نویسنده 7 ماه قبل
3

با مزه ای که در لابه لای دندان ها و زبانم قرار میگرفتم طعم هر یک مثل خیار شور کتلت و گوجه هر بار که کمی می جویدم هر طعم مثل اهنگ در سرم پر میزد

Mana 7 ماه قبل
18

مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش میکرد و کتلت لبم را لیز میکرد…..لامسه و چشاییزبانم را چسپاندم به پشت دندان هایم….لامسهپشت گردنم توی دست ناظم بود….لامسه

نویسنده 7 ماه قبل
5

مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

عالی مقام : با وجود اینکه دلم میخواست به سوی او بروم همه پشت در پشت هم ایستاده بودند و من نتوانستم که خود را به او برسانم چون همه مشتاق دیدار او بودند هیچ کس راهی برای من باز نکرد تا او را ببینم باز هم مثل هر باید منتظر میماندم تا سال دیگر با خودم گفتم کی خواهد شد که روزی او را بدون هیچ درد سری ببینم و ……..

نویسنده 7 ماه قبل
8

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود: حس لامسهپریناز نوری

پریناز نوری 7 ماه قبل
7

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود: حس لامسه

نویسنده 7 ماه قبل
10

توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم.اشتهایم حسابی باز شده بود.

فاک یو 7 ماه قبل
1

اوکی

میدیا 7 ماه قبل
8

اصلا سایت بیخودیچرا جواب ننوشته😓

.... 7 ماه قبل
0

کتالت مچاله توی دستم باد کرده بود

نفس 7 ماه قبل
1

مهندس گفته حس رو هم مشخص کن تو فقط جمله شو نوشتی

نویسنده 7 ماه قبل
1

۶۳

نویسنده 7 ماه قبل
7

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود = لامسه کتلت مثل بچه گنجشک مرده ای روی دستم مانده بود = لامسه برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود = چشایی

MONA♡ 7 ماه قبل
23

کتلت مچاله توی دستم :لامسه. خیارشور :چشایی. روغن کتلت :بویایی * درسته اینو بنویسین *

نویسنده 7 ماه قبل
1

خوب

نویسنده 7 ماه قبل
1

گوه

نویسنده 7 ماه قبل
2

دلم میخواست همین جوری که مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم

🎂 7 ماه قبل
5

بلد نیستی نگو

نویسنده 7 ماه قبل
0

Ko3 anton harom made ha

نویسنده 7 ماه قبل
1

منصور خانی پردنجانی دکتر دندان پزشکی و لات پزشکان 😂😂😂😂😂

نویسنده 7 ماه قبل
0

بش

نویسنده 7 ماه قبل
0

گوجه های داخلش طعم غلیظ خیار شور را در خودش پنهان میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود .

مبینا عزیزی 7 ماه قبل
0

من نظری ندارم

برای پاسخ کلیک کنید