متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه چشایی بویایی و لامسه خود قرار گرفته است صفحه 61 نگارش هشتم

نویسنده

اصلا جوابو نگفته

سایت به درد نخور

مردشورتونو ببرن که یه همچین سایت بیخودی دارین😡😡😡

مهدی

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود . مهدی

هلیا

این چیه گذاشتین آخهمتن درس رو نمی خوام جواب شو می خوام 🈲

MONA♡

کتلت مچاله توی دستم :لامسه. خیارشور :چشایی. روغن کتلت :بویایی * درسته اینو بنویسین *

جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۶۱ کتاب نگارش پایه هشتم متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش تحت تاثیر قوه چشایی بویایی و لامسه خود قرار گرفته است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت های نگارشی هشتم

1- متن زیر را بخوانید و مشخص کنید که نویسنده در کدام بخش، تحت تأثیر قوه چشایی، بویایی و لامسه خود قرار گرفته است.
دلم بیشتر از همیشه گرفته بود. شکمم قاروقور می کرد و کتلت مچاله، توی دستم باد کرده بود. زورم گرفته بود که مثل بقیه نمی توانم لقمه ای بخورم. دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.
توی سروصدای مسخرۀ خندۀ بچه ها، جملۀ جادویی جان گرفت: «وقتی داری از ناراحتی می ترکی، سه تا سوت بزن!» …
بی اختیار زبانم را چسباندم به پشت دندان هایم و انگشت کوچکم را گذاشتم توی دهانم.
اوّلین سوت: بچه ها سرِ جایشان میخکوب شدند.
دومین سوت: همه به طرفم آمدند، حتّی ناظم.
سومین سوت: پشت گردنم توی دست ناظم بود.
جای شما خالی؛ همین طور که گردنم توی دست ناظم بود، مثل ببرهای آفریقایی، توی سه سوت، ساندویچم را بلعیدم. اشتهایم حسابی باز شده بود. برای اوّلین بار مزۀ غذا بدون اشک و گریه زیرِ دندان هایم رفته بود…

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دلم می خواست همین جوری که مزۀ خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد، به هیچ چیز فکر نکنم، به هیچ چیز مسخره ای که اشتهایم را کور کند. کتلت، مثل بچّه گنجشک مرده ای، روی دستم مانده بود.

مهدی : کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود .

محدثه : گوجه های داخلش طعم غلیظ خیارشور را در خودش پناه میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود.

محدثه :‌گوجه های داخلش طعم غلیظ خیارشور را در خودش پناه میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی 6 روز قبل
34

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود . مهدی

Shawl 6 روز قبل
5

اصلا جواب نداده بود ک

2
هلنا 6 روز قبل

درسته

امیر 6 روز قبل
18

اصلا بیخود نوشته بودبی ربطچرتتتتتتتتتتتتتتتتت 😲😲😲😲😲😲😲😲

مینا 6 روز قبل
12

خوب نبود 😣

نویسنده 6 روز قبل
37

اصلا جوابو نگفته

هلیا 6 روز قبل
24

این چیه گذاشتین آخهمتن درس رو نمی خوام جواب شو می خوام 🈲

0
هلنا 6 روز قبل

درستهمنم جواب خوبی دریافت نکردمولی بازم ممنون .

علی 6 روز قبل
19

جوابش کو اصلا جوابی نمی بینم

نویسنده 6 روز قبل
0

دلم میخواست بچشم

نویسنده 6 روز قبل
8

پس جواب کو

هلنا 6 روز قبل
0

👍👍درسته

نویسنده 6 روز قبل
0

همین طور که گردنم توی دست ناظم بود امیررضا بیرانوتد

نویسنده 6 روز قبل
6

وای چرا ما باید جواب بدیم یعنیاینترنت هست شما باید بما بگید نه ما

نویسنده 6 روز قبل
1

نگارش پایه هشتم صفحه ۸۸

نویسنده 6 روز قبل
4

لطفاً مشخص کنید هرجمله مال چه حسی هست🥺

سید 6 روز قبل
14

مفت نمی ارزه حیف نت که صرف این سایت به درد نخور و اشغال کردمهر کی از ننش قهر کرده اومده واسه خودش یه سایتی زده

مهدی. 6 روز قبل
18

جواب نبود

اشباهه 6 روز قبل
4

اشباهه

ناشناس 6 روز قبل
0

واینگفته

نویسنده 6 روز قبل
1

زرنزن

نویسنده 6 روز قبل
-1

بله

سایت به درد نخور 6 روز قبل
36

مردشورتونو ببرن که یه همچین سایت بیخودی دارین😡😡😡

2
ناشناس 6 روز قبل

مزه خیار شور میشه چشایی😊

نویسنده 6 روز قبل
13

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود. برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود .هستی

شقایق 6 روز قبل
17

چرط معنی نداشت

ناشناس 6 روز قبل
14

چرط

Dfhddsdf 6 روز قبل
0

به درد نخوره خررر

نویسنده 6 روز قبل
0

جوابش را بگو

نویسنده 6 روز قبل
0

بی اختیار زبانم راچسباندم به پشت دندان هایش وانگشت کوچکم را گذاشتم توی دهانم.

ناشناس 6 روز قبل
0

عالییی

نویسنده 6 روز قبل
0

نویسنده 6 روز قبل
1

اسکل

زویا 6 روز قبل
0

خط دوم سوم وچهارم

ناشناس 6 روز قبل
-1

یه کم بیشتر توضبح بدید

نویسنده 6 روز قبل
1

گردنم توی دست ناظم بود لامسهمزه خیارشور زیر دندان هایم جادخوش میکرد

نویسنده 6 روز قبل
0

نمیدانم

نویسنده 6 روز قبل
-1

شکمم قاروقور می کرد ، دلم می خواست همینجوری که مزه خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد ، و روغن کتلت لبم را تیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم . کتلت مثل بچه گنجشگ مرده ای ، روی دستم مانده بود . پشت گردنم توی دست ناظم بود . همینطور که گردنم توی دست ناظم بود ، مثل ببر های آفریقایی توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم ، برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود.هستی ناظمی فر

هستی ناظمی فر 6 روز قبل
-2

شکمم قاروقور می کرد ، دلم می خواست همینجوری که مزه خیارشور زیر دندان هایم جا خوش می کرد ، و روغن کتلت لبم را تیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم . کتلت مثل بچه گنجشگ مرده ای ، روی دستم مانده بود . پشت گردنم توی دست ناظم بود . همینطور که گردنم توی دست ناظم بود ، مثل ببر های آفریقایی توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم ، برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود.هستی ناظمی فر

نویسنده 6 روز قبل
-1

شکمم قاروقور می کرد وکتلت مچاله در دستم باد کرده بود

نویسنده 6 روز قبل
2

سلام

نویسنده 6 روز قبل
-2

بله آفرین منم با مهدی موافقم

نویسنده 6 روز قبل
-2

دلم میخواست خیترشور بخورم

ناشناس 6 روز قبل
0

دلم میخواست خیار شور بخورم

نویسنده 6 روز قبل
0

کتلت ستیوبوبوبابتبکر

نویسنده 6 روز قبل
0

چشایی و بویایی و لامسه دورش خط بکشید

زهره شریفی 6 روز قبل
6

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود :لامسه

امیر۷ 6 روز قبل
6

شما خیلی حیوان هستید برای چی این سایت و درست کردید آشغال ها هیچ جواب نیست .حیوان ها اشک ها .

11
حسین 6 روز قبل

خیلی عالی گفتی دمت گرم.

0
ناشناس 6 روز قبل

دمت گرم عالی گفتی قربون دهنت

نویسنده 6 روز قبل
2

اون اسم هایی که گذاشتین برای چیع

نویسنده 6 روز قبل
3

با مزه ای که در لابه لای دندان ها و زبانم قرار میگرفتم طعم هر یک مثل خیار شور کتلت و گوجه هر بار که کمی می جویدم هر طعم مثل اهنگ در سرم پر میزد

Mana 6 روز قبل
18

مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش میکرد و کتلت لبم را لیز میکرد…..لامسه و چشاییزبانم را چسپاندم به پشت دندان هایم….لامسهپشت گردنم توی دست ناظم بود….لامسه

نویسنده 6 روز قبل
5

مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد

نویسنده 6 روز قبل
0

عالی مقام : با وجود اینکه دلم میخواست به سوی او بروم همه پشت در پشت هم ایستاده بودند و من نتوانستم که خود را به او برسانم چون همه مشتاق دیدار او بودند هیچ کس راهی برای من باز نکرد تا او را ببینم باز هم مثل هر باید منتظر میماندم تا سال دیگر با خودم گفتم کی خواهد شد که روزی او را بدون هیچ درد سری ببینم و ……..

نویسنده 6 روز قبل
8

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود: حس لامسهپریناز نوری

پریناز نوری 6 روز قبل
7

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود: حس لامسه

نویسنده 6 روز قبل
10

توی سه سوت ساندویچم را بلعیدم.اشتهایم حسابی باز شده بود.

فاک یو 6 روز قبل
1

اوکی

میدیا 6 روز قبل
8

اصلا سایت بیخودیچرا جواب ننوشته😓

.... 6 روز قبل
0

کتالت مچاله توی دستم باد کرده بود

نفس 6 روز قبل
1

مهندس گفته حس رو هم مشخص کن تو فقط جمله شو نوشتی

نویسنده 6 روز قبل
1

۶۳

نویسنده 6 روز قبل
7

کتلت مچاله توی دستم باد کرده بود = لامسه کتلت مثل بچه گنجشک مرده ای روی دستم مانده بود = لامسه برای اولین بار مزه غذا بدون اشک و گریه زیر دندان هایم رفته بود = چشایی

MONA♡ 6 روز قبل
23

کتلت مچاله توی دستم :لامسه. خیارشور :چشایی. روغن کتلت :بویایی * درسته اینو بنویسین *

نویسنده 6 روز قبل
1

خوب

نویسنده 6 روز قبل
1

گوه

نویسنده 6 روز قبل
2

دلم میخواست همین جوری که مزه خیار شور زیر دندان هایم جا خوش می کرد و روغن کتلت لبم را لیز می کرد به هیچ چیز فکر نکنم

🎂 6 روز قبل
5

بلد نیستی نگو

نویسنده 6 روز قبل
0

Ko3 anton harom made ha

نویسنده 6 روز قبل
1

منصور خانی پردنجانی دکتر دندان پزشکی و لات پزشکان 😂😂😂😂😂

نویسنده 6 روز قبل
0

بش

نویسنده 6 روز قبل
0

گوجه های داخلش طعم غلیظ خیار شور را در خودش پنهان میکرد و تناسب عالی در آن ایجاد کرده بود .

مبینا عزیزی 6 روز قبل
0

من نظری ندارم

برای پاسخ کلیک کنید