متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید اگر به جای دوستان دهخدا بودم صفحه 60 کتاب نگارش فارسی ششم

سوگند

اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را میگرفتم واز او می خواستم تا کتاب را ادامه بدهد و چون عمر او روبه پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد از او می خواستم که با تلاش خودم کار را ادامه می دادم با اینکه سخت بود.

ناشناس

خیلی خوب بود

زهرا

اگر من به جای او بودم از او میخواستم تا کتابش را به من بدهدمن بخوانم و اگر میخواست باز هم کتاب نشرکند ولی با این عمر طولانی اش از او میخواستم تا بگوید ومن بنویسم و پس از مرگ او من به جایش نویسنده می شدم واینطوری زحماتش به باد نمی رفت و او به من افتخار می کرد

رویا

میخواستم به او امید نوشتن بدهم تا به کار خود ادامه دهد و این کتاب را تکمیل کند که کرد و اگر بیماری او را از پای در میاورد و کتاب را تکمیل نکرده بود تکمیل میکردم تا با حسی خوب و شاد به نزد خدا برود

هلن

متن خوبی نوشتی ترسا جان

صفحه ۶۰ کتاب نگارش ششم متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید اگر به جای دوستان دهخدا بودم پایه و کلاس ابتدایی دبستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

اگر به جای دوستان دهخدا بودم نگارش ششم

متن کوتاه درباره اگر به جای دوستان دهخدا بودم

با سلام خدمت دوستان عزیزی که در صفحه 60 دنبال پیدا کردن جواب سوال بالا هستند که نوشته از متن زیر را تا ۳ سطر ادامه دهید اگر به جای دوستان دهخدا بودید چه کار می کردید ما پس از بررسی جواب را برای شما پیدا کردیم و جواب ما اینگونه است که اگر به جای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم تا کتابش را به من بدهد و من بخوانم دوست داشتم هر کاری برایش بکنم که دوباره به نوشتن کتاب ادامه دهد ولی بیماری او را از پای درآورد اگر شما عزیزان متن دیگری دارید و نظرات پایین است برای ما بفرستید در این مطلب با اسم شما منتشر شود.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اگر به جای دوستان دهخدا بودم کتاب را میگرفتم واز او میخواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او روبع پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش وپشت کار ادامه می دادم بااینکه سخت بود.

ناشناس : کتاب را میگرفتم واز او میخواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او روبع پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش وپشت کار ادامه می دادم بااینکه سخت بود این متن توسط نویسنده ارسال شده است با تشکر از نویسنده عزیز.

حسین : اگر به جای دوستان دهخدا بودم، بیشتر با او درباره لغت نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحّر او در ادبیات بیشتر استفاده می بردم. سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که بعدها از نبود او حسرت نخورم. مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یادگار گذاشت. باشد که با استفاده از واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم.

نویسنده : به او می گفتم که کمی هم از دنیا لذت ببر برای خود وقت بگذار،و کمی زندگی کن از لحظه هایت لذت ببر.

نویسنده : برای او تحقیقات را انجام می دادم و به او کمک می کردم.

نگار : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در لحظات آخر عمر دهخدا از او علم می آموختم و از او خواهش میکردم کتابش را به من بدهد .

نویسنده : اگر بجای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم که کتابش را به من بدهد تامن کتاب اورا ادامه دهم و او کمی استراحت کند تا انقدر زود نمیرد.

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در ادامه کتاب خود به یاری می رساندم تا کتاب خویش را به اتمام رساند و کتابی را به مردم تحویل دهد که تمام کلمات فارسی در آن جای داشته باشد.

ناشناس : اگر به جای دوستان دهخدا بودم , برای او چند شعر حافظ به جز شعر که مپرس برای او می خواندم.

حمیدرضا جعفریان : اگر به جای دوستان دهخدا بودم کتاب اورا می گرفتم وبه او اصرار میکردم تا کتابش را ادامه دهد اما عمر او روبه پایان بود ونمیتوانست کتابش را تمام کند ومن کتاب او را می گرفتم و با تلاش وکوشش وپشتکار آن را ادامه می دادم تاتمام شود اگر چه سخت بود.

آرسام : اگر به جای دهخدا بودم کتابش را ادامه می دادم تا کتابش کامل شود.

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم اول از او به خاطر کل تعلیمات و مهربانی اش تشکر می کردم و پس از مرگش کتاب اورا کامل می کردم تا کتابی کامل و مفید به دست مردم کشورم برسد وسعی میکردم تا مثل او باشم تا مردم کشورم ازمن الگو بگیرند و در آخر کتاب می نوشتم بارکلا مرحبا مرد.

ایسان : اگر من به جای دوستان دهخدا بودمپس از مرگ دهخدا نمی گذاشتم که لغتنامه ی دهخدا نا تمام بماند واو را کامل میکردم تا روح دهخدا شاد شود.

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم اول از او به خاطر کل تعلیمات و مهربانیش تشکر می کردم.

سارینا : به او در تمام مراحل مختلف زندگی کمک می کردم تا زودتر آن کتاب ارزشمند را به پایان برساند تا وقتی برای استراحت خود داشته باشد تا کتاب تاریخی و ارزشمند دیگری بنویسد و مردم از آن استفاده کنند و آگاه شوند. پایان

ایناز : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در لحظه ی آخر عمر دهخدا از او چیز های خوبی یاد میگرفتم.

ناشناس : به او در تمام مراحل مختلف زندگی کمک می کردم تا زودتر آن را به اتمام برساند تا بعد یک کتاب تاریخی و ارزشمند دیگری بنویسد. پایان

نویسنده : اگربه جای دوستان دهخدا بودم چند روز کتابش را می گرفتم ومیخواندم واوهم کمی استراحت می کرد و بعد دوباره ادامه میداد.

اوا : اگر من به جای دوستان دهخدا بودم در اواخر عمرش از او کتاب می گرفتم و علم می اموختم.

نیکا : اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را از دهخدا می گرفتم و ان را ادامه می دادم زیرا کم پیش می اید کسی چنین کاری را بکند او تمام لغات فارسی و غیر فارسی را جمع اوری کرد تا ان کتاب را بنویسید.

نازنین برجی : به او مي گفتم كه كمي هم از دنيا لذت ببر براي خود وقت بگذار كمي زندگي كن از لحظه هايت لذت ببر.🙏🏻😻😻♥️♥️♥️💙💙💙💚💚💚

نویسنده : من اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را از دهخدا می گرفتم و آن را ادامه می دادم زیرا کم پیش می آید کسی چنین کاری را بکند او تمام لغات فارسی وغیر فارسی را جمع آوری کرد تا اون کتاب رو بنویسه .

سایه : اگر به جای دوستان دهخدا بودم . بیشتر با او در باره لغط نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحر او در ادبیات بیش تر استفاده می بردم . سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که بعد ها از نبود او حسرت نخورم . مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یاد گار گذاشت . باشد که با استفاده واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم.

حنانه : اگر به جای دوستان دهخدا بودم آنرا از اول زندگی هدایت میکردم و در نوشتن کتاب لغتنامه به او کمکم میکردم تا وقتی برای استراحت داشته باشدتا بتواند کتاب های ارزشمند تری بنویسد و دیگران از آن بهره زیادی ببرن او را به هنگام بیماریش یاری میکردم تا کامل بهبود یابد.

صبا : اگر به جای دوستان دهخدا بودم در لحظات پایانی عمر دهخدا از او علم می آموختم واز او خواهش میکردم کتابش رابه من هدیه بدهد.

نویسنده : بیشتر به او کمک میکردم تا بتواند کتابش را کامل کند و بعد از او تشکر میکردم.

ساغر : اگر به جای دوستان دهخدا بودم به او می گفتم کمی از زندگی لذت ببر ودرباره ی لغتنامه اش صحبت و همکاری میکردم تا وقتی از دنیا رفت ،بتوانم کمی از لغتنامه اش را ادامه دهم .
نویسنده : اگر جای آنها بودم سعی میکردم از او در علم و زندگی عبرت بگیرم تا در ادامه زندگانی خود موفق باشم…

مهشید : اگر به جای دوست دهخدا بودم حتی برای لحظه ای از دیدن این دانشمند پر ابهت غافل نمی شدم ودر همه جا با او بودم واز دانش او استفاده می کردم.

رویا : میخواستم به او امید نوشتن بدهم تا به کار خود ادامه دهد و این کتاب را تکمیل کند که کرد و اگر بیماری او را از پای در میاورد و کتاب را تکمیل نکرده بود تکمیل‌میکردم تا با حسی خوب و شاد به نزد خدا برود

آرزو : اگر من به جای دوستان دهخدا بودم آن کتاب را ادامه میدادم تا تکمیل شود و مردم کشورم بیشتر درمورد آن بداند.

آیسان : اگر به جای دوستان دهخدا بودم تا زمانی که او زنده بود از علم او بیشترین استفاده را میکردم و چیز های جدید می آموختم و زمانی که داشت به رحمت خدا میرفت از او میخواستم که کتاب را به من بدهد و بگویم که تا زمانی که زنده ام راه او را ادامه میدهم.

پگاه : اگر من به جای دوستان دهخدا بودم کتاب آو را میگرفتم وبعد از مرگ او کتابه لغتنامه آو را کامل میکردم..

نویسنده : اگر به جای دوستان دهخدا بودم از او میخواستم تا به من چیزی آموزش دهد و بعد به دیگران آموزش میدادم وکتاب آن را ادامه میدادم گ..

ناشناس : سلام ممنون بابت جوابی که دادید چند وقت بود دنبال جواب میگشتم این هم از جواب من ✴✴⭐⭐اگر من به جای دوستان دهخدا بودم ……سعی میکردم که کتاب را بگیرم وچون عمر او رو به پایان بود خودم ان را به بهتری شکل به پایان میرساندم ویک کتاب خوب به کشور عزیزم اراعه میکردم.

نویسنده :‌ به او میگفتم که از لحظات زندگی لذت ببر . و در حالی که او در هنگام مرگ بود کتابش را از او میگرفتم و ان را ادامه میدادم تا یه کتاب خیلی خوبی بشه.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Harha 1 سال قبل
0

اگر به جای دوستان دهخدا بودم در هنگام مرگش کتاب را میدزدیدم و آن را نابود میکردم تا آیندگان عذاب نکشند

و یا از او خواهش میکردم که به دنبال کار دیگری برود و لغتنامه را ننویسد

خدا 1 سال قبل
1

ایران

sama 2 سال قبل
1

من اگر جای دوستان دهخدا بودم:(از او میخواستم کتاب رو به من بدهد تا من با تلاش خودم کار او را ادامه دهم

و او را تنها نمی گذاشتم

تا سختی نکشد

✓✓✓

ناشناس 2 سال قبل
-1

بله

دیلا 2 سال قبل
-1

اگر من به جای دهخدا بودم کتاب راازش میگرفتم وخودم کتاب راتا آخرش می خواندم😁😁

ناشناس 2 سال قبل
-1

کتاب را میگرفتم و از او میخواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او را به پایان بود و نمی‌توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش و پشت کار ادامه می‌دادم با اینکه سخت است

نویسنده 2 سال قبل
1

😍😍😍

امیر 2 سال قبل
3

دهخدا را میکشتم و راحت می شدم

2
Harha 1 سال قبل

👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻

2
ناشناس 2 سال قبل

خخخخ

ناشناس 2 سال قبل
2

🌹🌹

MOHAMMAD 2 سال قبل
1

سعی می کردم از علم او بیاموزم. تا جایی که از دستم بر می آید به او در نگارش لغتنامه‌ی دهخدا کمک می کردم. از ارزش کار بزرگ او در نزد دیگران گفته و در همه جا به نیکی درباره‌ی او صحبت می کردم.

زهرا 2 سال قبل
3

خیلی عالی

سوگند عظیمیان 2 سال قبل
-1

خیلی خوبه‌ ممنون❤

نازنین💫❤ 2 سال قبل
-1

خیلی عالی بود واقعا کمکم کرد❤❤❤

-2
نویسنده 2 سال قبل

ن

ممدقلی 2 سال قبل
-1

خیلی خوب بود🌹👍🌹👍

-2
ایلیا 1 سال قبل

😎😎

ناشناس 2 سال قبل
1

اگر من به جای دوستان دهخدا بودم از دهخدا

خواهش می کردم که چند روز دست از نوشتن

بردارد و صبر کند هر وقت که بهتر شد کتابش

را تمام کند

نویسنده 2 سال قبل
7

سلام خیلی خوب بود

12
ناشناس 2 سال قبل

خیلی خوب بود

4
عاای بود😄 2 سال قبل

.

ناشناس 2 سال قبل
10

خیلی متن خوب است

نویسنده 2 سال قبل
3

از او می خواستم تاکتاب را به من بدهد و من ان کتاب را با تلاش و کوشش ادامه بدهم

2
ایلیا 1 سال قبل

🤮🤮

3
اس 2 سال قبل

ممکن است من مثل او نتوانم خوب کتاب را کامل کنم

نویسنده 2 سال قبل
3

به او می گفتم که کمی هم از دنیا لذت ببر برای خود وقت بگذار،و کمی زندگی کن از لحظه هایت لذت ببر

0
آبتینا 2 سال قبل

بیشتر با او در مورد لغت نامه اش صحبت و همکاری می کردم و سعی میکردم که خودم هم به او کمک کنم کتاب را به او می دادم که لغت نامه اش را تمام کند

زهرا 2 سال قبل
5

مثل همیشه **

زهرا 2 سال قبل
2

سلام متن ها خیلی خوب بود ممنون

ناشناس 2 سال قبل
5

مرحبا عالیهبه به

محدثه 2 سال قبل
1

سلام متن ها خیلی خوب بودن

زهرا حسنی 2 سال قبل
3

خیلیییییییعالی بودمن که لذت برم

3
ناشناس 2 سال قبل

واقعا عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
5

لحظاتی که کناراو بودم ازان استاد بزرگوار میخواستم که برایم از تجریه هایش بگوید و مرا نصییحت کند ، وبعد هرکاری که اورانیز شاد میکردبرایش انجام میدادم

مهدی 2 سال قبل
2

خوب ولی کم

عسل 2 سال قبل
3

سلام خییییییییلی عالی بود ممنون LOVE🏇

عسل 2 سال قبل
2

ممنون عااااااااااالی بود باز هم ممنون🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️🏄‍♀️یعنی فقط دخترا 🎖🎖🏆🏆🏅🏅🥇🥇🥈🥈🥉🥉

0
آیدا 2 سال قبل

به افتخار. دخترا😍🥰🥰😘😘

-2
یلدا 2 سال قبل

مرسی عزیزم . پسرا رو ولش کن با اون آلت تناسلی شون . ما دخترای پریودی رو برم.👍😘😘😘😍😍😍😍😘💏

1
ساینا 2 سال قبل

دمت گرم واقعا پسرا مزخرفن😂👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌟🌟

Mobin 2 سال قبل
2

خیلی عالیییی

0
هیرو 2 سال قبل

شماره ام را بگیر زنگ بزن.۰۹۱۸۷۹۵۸۹۵۵

رویا 2 سال قبل
1

عااااااااالی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر به جای دوستان دهخدا بودم در ادامه کتاب خود به یاری می رساندم تا کتاب خویش را به اتمام رساند و کتابی را به مردم تحویل دهد که تمام کلمات فارسی در آن جای داشته باشد

ماریا 2 سال قبل
2

خوب………..

نویسنده 2 سال قبل
1

وبه او شجاعت و روحیه دهم که از سختی دنیا کمتر شود وبه آن می گوییم کمی از لحظات دنیا استفاده کن

3
دیانا 2 سال قبل

ممنون نگار

الهه 2 سال قبل
3

من با وجود معلم بسیار سخت گیرم درسم خیلی بده یاری رسانید تیز لنداااااا

نگار 2 سال قبل
1

اگر به جای دوستان دهخدا بودم در لحظات آخر عمر دهخدا از او علم می آموختم و از او خواهش میکردم کتابش را به من بدهد 💙💙💙

سارینا خ 2 سال قبل
2

به او در تمام مراحل مختلف زندگی کمک می کردم تا زودتر آن کتاب ارزشمند را به پایان برساند تا وقتی برای استراحت خود داشته باشد تا کتاب تاریخی و ارزشمند دیگری بنویسد و مردم از آن استفاده کنند و آگاه شوند. پایان

2
خیلی ممنون عالی بود 2 سال قبل

آفرين سارینا خ

0
كوثر د 2 سال قبل

عاااالي بود ممنون

0
غزاله 2 سال قبل

میسیممنون😇😇😍😘

آرشام 2 سال قبل
-1

و سعی میکردم تا مثل او باشم تا مردم با من رفتار خوبی داشته باشم

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر به جای دوستان دهخدا بودم اول از او به خاطر کل تعلیمات و مهربانیش تشکر می کردم

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر من به جای دوستان دهخدا بودمپس از مرگ دهخدا نمی گذاشتم که لغتنامه ی دهخدا نا تمام بماند واو را کامل میکردم تا روح دهخدا شاد شود.آیسان

نویسنده 2 سال قبل
4

اگر به جای دوستان دهخدا بودم اول از او به خاطر کل تعلیمات و مهربانی اش تشکر می کردم و پس از مرگش کتاب اورا کامل می کردم تا کتابی کامل و مفید به دست مردم کشورم برسد وسعی میکردم تا مثل او باشم تا مردم کشورم ازمن الگو بگیرند و در آخر کتاب می نوشتم بارکلا مرحبا مرد

3
ناشناس 2 سال قبل

آفرین

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر به جای دوستان دهخدا بودم کتابش را تکمیل میکردم و از او و کتابش چیز های تازه ای یاد میگرفتم

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر به جا ی دوستان دهخدا برای

نویسنده 2 سال قبل
5

من اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را از دهخدا می گرفتم و آن را ادامه می دادم زیرا کم پیش می آید کسی چنین کاری را بکند او تمام لغات فارسی وغیر فارسی را جمع آوری کرد تا اون کتاب رو بنویسه ترسا

10
تارا 2 سال قبل

این متن واقعا عالیه

10
دنیا 2 سال قبل

این عالیه

10
هلن 2 سال قبل

متن خوبی نوشتی ترسا جان

6
آیسا 2 سال قبل

😘😘🙂😍

2
ناشناس 2 سال قبل

عالیییییی😍😍😍😍😍

2
نورا 2 سال قبل

متنتو دوس دارم😊🤩

2
ترسا 2 سال قبل

ممنون بچه ها نظر لطفتونه😘😘🥰🥰🤩

نیکا 2 سال قبل
1

اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را از دهخدا می گرفتم و ان را ادامه می دادم زیرا کم پیش می اید کسی چنین کاری را بکند او تمام لغات فارسی و غیر فارسی را جمع اوری کرد تا ان کتاب را بنویسید

اوا 2 سال قبل
0

اگر من به جای دوستان دهخدا بودم در اواخر عمرش از او کتاب می گرفتم و علم می اموختم

ناشناس 2 سال قبل
1

همین🧐🧐🧐

مهراد 2 سال قبل
0

من خودم گتاب را می گرفتم و در می رفتم با سپاس

4
رادوین 2 سال قبل

موافقمممممممممممم

امیر 2 سال قبل
3

عالییییی😍😍😍😍

0
انابل سلطان اشباه 2 سال قبل

اره راست میگی حرف نداره

ناشناس 2 سال قبل
-1

بد بود 😤😤😤😤😤😉😉😉😤😤

1
نیکا 2 سال قبل

قبول دارم 🤮🤮🤮🤮

امیر حسین 2 سال قبل
0

عالی بود

0
سحر 2 سال قبل

اگر من جای دوستان دهخدا بودن کتاب را میگرفتم و خودم ادامه میدادم💋

اسرا ☺☺☺ 2 سال قبل
2

تمام تلاش خود را می کردم که دوست خوبی برای او باشم واز اینکه دوست باسوادی داشتم به خود می بالیدم واز خدا تشکر میکردم😇😇

نورا 2 سال قبل
3

عالییییییییی

محیا 2 سال قبل
4

متنت خوبه

حنانه 2 سال قبل
0

اگر به جای دوستان دهخدا بودم آنرا از اول زندگی هدایت میکردم و در نوشتن کتاب لغتنامه به او کمکم میکردم تا وقتی برای استراحت داشته باشدتا بتواند کتاب های ارزشمند تری بنویسد و دیگران از آن بهره زیادی ببرناو را به هنگام بیماریش یاری میکردم تا کامل بهبود یابدامام متن ✋

الناز 2 سال قبل
0

از او میخواستم کتاب را به من بدهد ومن ان کتاب را با تلاش و کوشش ادامه بدهم

نویسنده 2 سال قبل
0

بیشتر به او کمک میکردم تا بتواند کتابش را کامل کند و بعد از او تشکر میکردم

مبینا 2 سال قبل
0

عالی بود فقط سوال 2 را هر چقدر گشتم پیداش نکردم ولی بازم عالیه عالیییییی

من اگر به جای تو بودم به او کمک میکردم تااو همیشه کتابش را تکمیل کنه 2 سال قبل
0

شما ها هیچی که نمی دانید فقط داساغت ان را خواندید من از انی که این داستان راکه گذاشتن خیلی خیلی ممنونم

هستی مهدیلو 2 سال قبل
0

خیلی خوب بود واقعا خوب بود

لاله 2 سال قبل
2

عالی بود♥♥♥♥♡♡♡♡

ناشناس 2 سال قبل
4

منم دنبال سوال 2 بودم

نویسنده 2 سال قبل
1

آرزو:اگر من به جای دوستان دهخدا بودم آن کتاب را ادامه میدادم تا تکمیل شود و مردم کشورم بیشتر درمورد آن بداند

رویا 2 سال قبل
10

میخواستم به او امید نوشتن بدهم تا به کار خود ادامه دهد و این کتاب را تکمیل کند که کرد و اگر بیماری او را از پای در میاورد و کتاب را تکمیل نکرده بود تکمیل میکردم تا با حسی خوب و شاد به نزد خدا برود

5
هلن فاروقی 2 سال قبل

افرین رویا عالی بود عشقم

3
زهره رجب زاده 2 سال قبل

عالی بود رویا خانوم

نویسنده 2 سال قبل
5

اگر جای آنها بودم سعی میکردم از او در علم و زندگی عبرت بگیرم تا در ادامه زندگانی خود موفق باشم

ساره بیات 2 سال قبل
1

سلام خیلی خنک بود اصلا به دزد

ساغر 2 سال قبل
1

اگر به جای دوستان دهخدا بودم به او می گفتم کمی از زندگی لذت ببر ودرباره ی لغتنامه اش صحبت و همکاری میکردم تا وقتی از دنیا رفت ،بتوانم کمی از لغتنامه اش را ادامه دهم .

نویسنده 2 سال قبل
2

ازاو می خواستم کتابش را بدهد تا بخوانم واو از زندگی اش لذت ببرد

ماردین محمد پور 2 سال قبل
0

خیلیییییییییییییییی عالیههههههههههه ممنون

نا شناس 2 سال قبل
0

منم خوشم اومد 😊

ناشناس 2 سال قبل
5

جواب سوال ۲ همان صفحه رو هم لطفا بزنید

ناشناس 2 سال قبل
4

مرسی بابت مطالب خوبتو

h.l.m. 2 سال قبل
4

اگر من بجای دوست دهخدا بودم بعد از مرگ او یک کتاب درباره ی او منتشر میکردم .

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر به جای دوستان دهخدا بودم از او میخواستم تا به من چیزی آموزش دهد و بعد به دیگران آموزش میدادم وکتاب آن را ادامه میدادم گ.

ملیکا 2 سال قبل
3

عالی بود ممنون

ساحل ججججججججججججججووووووووووونننننننن 2 سال قبل
7

به دنبال دوست پسر میگردم که منو بکنه و….

0
زهرا 2 سال قبل

خیلی حالت بده حضرت عباسی

اصن فک کنم حوصله ت سر رفته که رویی به ما کردی💔🙃

1
H.G 2 سال قبل

ببین واقعا باید به شعور بعضی ها شک کرد ما اومدیم با هم درباره دهخدا بنویسیم و نظرات خودمون رو با بقیه به اشتراک بذاریم نه اینکه از این حرفا بزنیم

Mobina 2 سال قبل
0

جواب ۲ صفحه ۶۰ نگارش را ندارید

هستی 2 سال قبل
3

واقعا عالی بود کاش دهخدا زنده بود ما میتوانستیم بااو در بارتکاب که نوشته بود بتوانم صحبت کنم

نویسنده 2 سال قبل
2

به او میگفتم که از لحظات زندگی لذت ببر . و در حالی که او در هنگام مرگ بود کتابش را از او میگرفتم و ان را ادامه میدادم تا یه کتاب خیلی خوبی بشه

نویسنده 2 سال قبل
6

اگر به جای دوستون دهخدا بودماز صحبت هایش استفاده میکردماز او میخواستم به من بیاموزد چگونه کتاب بنویسیمو ازش میخواستم یه کتاب باهم چاپ کنیم که هم اسم من هم اسم او در اول کتاب در جایگاه نویسنده باشد

1
صبا 2 سال قبل

من خیلی از این متن خوشم اومد🤩

نویسنده 2 سال قبل
5

من اگرجای دوستان دهخدابودم میگفتم :گاهی انسان هاهستندکه بادستان پرتلاششانیک بیماررااز مرگ وبیماری سخت نجات میدهد وسر فراز از دنیا میرود مانند تو دهخدا.تومانند رنگین کمانی بر آسمان کاغذ وقلم 🌈که در هوای پاییزی دست بر قلممیبردوداستان های زیباوقشنگی مینویسی پس قدر اینهمه سر فرازیرا بدان دوست خوبمحورا

سجاد 2 سال قبل
3

اگر جای دوستان دهخدا بودم درلحظات آخر عمرش او را تنها نمی گذاشتم و پس از مرگش کتاب او را کامل کرده منتشر می کردم تا این همه زحمت او هدر نرود

نویسنده 2 سال قبل
5

اگر بجای دوستان دهخدا بودم برای او کتب خانه ای بنام دهخدا درست میکردم ومردم را به انجا دعوت میکردم محمدحسین

ناشناس 2 سال قبل
5

۱ خیلی عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

از او میخواستم که کتابش را به من بدهد که من بخوانم وحاضر بودم هر کاری بکنم تا بیماری او برود و دوباره به کتاب نوشتن ادامه دهد

سوگند 2 سال قبل
13

اگر بجای دوستان دهخدا بودم کتاب را میگرفتم واز او می خواستم تا کتاب را ادامه بدهد و چون عمر او روبه پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد از او می خواستم که با تلاش خودم کار را ادامه می دادم با اینکه سخت بود.

ناشناس 2 سال قبل
0

نمی دوتم

نویسنده 2 سال قبل
0

ملینا : اگر به جای دوستان دهخدا بودم ، و وقتی که دهخدا مریض بود به او کمک می کردم که کتاب لغت نامه اش را بنویسد .و از او کلی لغت جدید یاد می گرفتم

محمدمهدی 2 سال قبل
0

عالی مثل گل قالی

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

مژگان 2 سال قبل
5

واقعاعالی بودبه من خیلی کمک کردم ازتون ممنونم😍😍👌👌

نویسنده 2 سال قبل
1

بیشتر به او کمک میکردم و همه ی سعی و تلاشم را میکردم تا کار به خوبی انجام شودهانا

ناشناس 2 سال قبل
2

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
3

کمکش می کردم. تا قبل از مرگ ایشون کتابش کامل تر و بهتر شود 🌹🌹🌺نجمه 🌺

1
امیرحسین 2 سال قبل

کتاب از از دهخدا می گرفتم وبهش می گفتم که خیالش آسوده باشد چون من کتاب را کامل می کنم تا روحش شاد شود

... 2 سال قبل
3

خیلی خوب است

زهرا 2 سال قبل
10

اگر من به جای او بودم از او میخواستم تا کتابش را به من بدهدمن بخوانم و اگر میخواست باز هم کتاب نشرکند ولی با این عمر طولانی اش از او میخواستم تا بگوید ومن بنویسم و پس از مرگ او من به جایش نویسنده می شدم واینطوری زحماتش به باد نمی رفت و او به من افتخار می کرد

امیرعلی مهری 2 سال قبل
7

عالی

1
نویسنده 2 سال قبل

صفحه 60 درباره نام آوران

دریا 2 سال قبل
7

ممنون واقعا عالی بود🌸🌸🌸⚘⚘⚘⚘

-1
سمیرا 2 سال قبل

من درس نگارش را خیلی دوست دارم 😍😍

-1
۰۹۸ 2 سال قبل

عالی بود

MOHAMMAD 2 سال قبل
7

من که واقعا از این بخش خوشم آمد چون مفید بود.تشکر از همه.

0
سمیرا 2 سال قبل

عالی بود واقعا

0
احسان 2 سال قبل

خیلی خوب بود ممنونم

نویسنده 2 سال قبل
1

کتاب را میگیرفتم و از او میخواستم که کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او رو به پایان بود نمیتوانست ادامه بدهد خودم با تلاش و گوشش و پشتکار ادامه میدادم با این که سخت بود

0
حنانه 2 سال قبل

هر چيزى كه در اين متن بورده همس راسته

نویسنده 2 سال قبل
1

ممنون بچه ها بخاطر جواب هاتون.اگ من بجای دهخدا بودم قبل از مرگ او کتاب رامی گرفتم و ادامه میدادام

نویسنده 2 سال قبل
0

ازاومی خواستم تا کتابش رابه من بدهد ومن بخوانم دوست داشتم هر کاری برایش بکنم که درباره به نوشتن کتاب ادامه دهد ولی بیماری اوراازپای در آورد

زمانه 2 سال قبل
-1

خوب گفتی

السا 2 سال قبل
2

اگر من به جای دوستان دهخدا بودم.🌟با او صحبت می کردم و از او می خواستم در مورد لغت نامه اش برایم صحبت کند.🌹 چون عمرش کوتاه بود از او در مورد کتابش می پرسیدم و بعد با اجازه ی او کتاب را ادامه می دادم. 🌹🌹امید وا رم درست باشه🌹’123

نویسنده 2 سال قبل
0

ناگر به جای دوستان دهخدا بودم🌟چون عمر او کوتاه بود از افکار و علم او استفاده می کردم و از او می خواستم کتابش که نامش لغت نامه است را به من هدیه بدهد🌹السا عابدی

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام کتاب را از دهخدا میگرفتم و تکمیل میکردم

عالی 2 سال قبل
0

عالی

عماد 2 سال قبل
0

ممنون

مبینا 2 سال قبل
2

بیشتربه او کمک می کردم وهمه ی سعی و تلاشم را می کردم تاکاربه خوبی انجام شود، ا دوستان دیکری هم ک تخصص داشتندوعلاقه مندبه همکاری بودند، دعوت می کردم تا کارباسرعت بیشتری انجام شود وهمه ی زحمت ها برعهدی یک نفرنباشد

🥰 2 سال قبل
0

او را در ساخت لغت نامه ی دهخدا کمک میکردم واز او چیز های زیادی را یاد میگرفتم واو را به نوشتن کتاب های بیشتر برای آیندگان تشویق میکردم واو را نیز در نوشتن این کتاب کمک میکرد

نویسنده 2 سال قبل
3

اگر به جای دوستان دهخدا بودم،سعی میکردم که راه اورا ادامه دهم و برای وطنم ارزشمند باشم. کتاب را از او میگرفتم و لغت های جدیدی به آن اضافه میکردم. لغت هایی از ارزش و عظمت برای وطن.

1
سارینا 2 سال قبل

واقعا خیلی عالی بود از جملت خوشم اومد موفق باشی

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر بجای دوستان دهخدا بودم از میخواستم تا کتابش را به من بدهد و من بخوانم دوست داشتم هر کاری برایش بکنم که دوباره به نوشتن کتاب ادامه دهد ولی بیماری او را از پای در آورد

تتتتت 2 سال قبل
0

من می گفتم بندری بزند

🗻 2 سال قبل
-1

به او در نوشتن لغتنامه کمک میکردم تا بار سنگین نوشتن لغتنامه از روی دوشش برداشته و کمتر شود تا بتواند از ثانیه به ثانیه لحظات عمرش لذت ببرد

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام به دوستان

نویسنده 2 سال قبل
2

ممنون از همگی

نویسنده 2 سال قبل
1

روزی روزگاری مردی رنج کش رکاب زنان به کوهستان …………یاسین فتحی

اسما 2 سال قبل
1

اگر به جای دوستان دهخدا بودم؟ کتاب را میگرفتم واز او میخواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او روبع پایان بود و توانست ادامه می دادم با اینکه سخت بود •

نویسنده 2 سال قبل
3

اگر من جای دوستان او بودم به او میگفتم لغتنامه اش را تمام کند و از اومی خواستم کمی از ادبیات فارسی به من یاد بدهد و چون او نمی خواست کتاب را تمام کند من کتاب را از او می گرفتم و چیز هایی که به من یاد داده بود کتاب را به پیان مرساندم .

ناشناس 2 سال قبل
0

کتاب را می گرفتم و ازاو می خواستم تا کتاب را ادامه دهد ولی چون عمر او روبه پایان بودو نمی توانست ادامه بدهد با تلاش و کوشش پشت کار ادامه داد

نویسنده 2 سال قبل
5

اگر به جای دوستان دهخدا بودم چیز های خیلی زیادی از دهخدا می پرسیدم و یاد میگرفتم و در تحقیقات و درس ها از او کمک میگرفتم و اگر هم او به کمک من نیاز داشت به او کمک میکنم و سعی میکنیم دو دوست صمیمی باشیم

1
امیرسام 2 سال قبل

این متن رو من نوشتم☺

مهدیه 2 سال قبل
3

ممنون از دوستان بابت نظرات و جواب های عالیه شان و ممنون از دست اندر کاران این پوشه و سایت🙂👍

0
سید مهدی حسینی 2 سال قبل

منم همینطور

هنرمند 2 سال قبل
1

خوب بوداگر می خواید بگید چی نوشتید اندازه سه بند بگید

ناشناس 2 سال قبل
3

اگر به جای دوستان دهخدا بودم تمام تلاشم را برای مداوایش به کار می بستم.اما چون ما قوانین خداوند را قبول داریم و هیچ کسی از رحمانیت خاص خداوند که مرگ میباشد را گریزی نیست و فقط باید چشم امیدمان به شفای خداوند باشد.

نویسنده 2 سال قبل
3

اگربجای دوستان دهخدا بودم به جز شعر که مپرس شعری شاد می خواندم تا دهخدا در آخرین لحظه از عمرش را شاد باشد و آرام به خواب ابدی برود.

ناشناس 2 سال قبل
0

تفاوت علی اکبر دهخدا با فردوسی: فردوسی برای نوشتن شاهنامه بیش از ۳۰ سال وقت گذاشته است ولی علی اکبر دهخدا برای نوشتن لغت نامه بیش از ۴۰ سال وفقت گذاشته است.شباهت علی اکبر دهخدا با فردوسی:هردو خدمت بزرگی به فرهنگ و ادبیات فارسی کرده اند و هر دو برای دفاع از فرهنگ ایران تلاش زیادی نمودهاند.

نویسنده 2 سال قبل
0

قسمت دوم صفحه ی ۶۰ نگارشآثار اندیشمندان پایداری همچون علامه دهخدا روی مردم ایران تاثیر گزار است.من از وقتی درس ((رنج هایی کشیده ام که مپرس))را خوانده ام درباره ی دهخدا تحقیق کرده و اطلاعاتی جمع آوری کرده ام.جاودانگی دهخدا همیشه در ذهن مردم ایران باقی می ماند و کتاب نیمه کاره ی او یادگار بزرگی از او هست که باقی می ماند..باتشکر از شما دوستان عزیز❤❤😘😘

دنیا 2 سال قبل
1

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

ازاوکتاب راهمان میگرفتم

امیر مهدی محمودی 2 سال قبل
1

به دهخدا میگفتم چند روز استراحت کن

نویسنده 2 سال قبل
3

خیلی قلیون و سیگار الکترونیکی میکشیدم

کوثر حسن خانی 2 سال قبل
9

اگر من به جای دوست دهخدا بودم در لحظات اخر عمر دهخدا از او علم می اموختم و از او خواهش میکردم تا کتابش را به من بدهد تا من کتاب اورا ادامه دهم و او کمی استراحت کند تا انقدر زود نمیرد

ساحل 2 سال قبل
0

اگر به جای دوستان دهخدا بودم برای او تحقیقات را انجام میدادم واز دهخدا میخواستم که کتابش را به من بدهد و من کتاب دهخدا را تکمیل میکردم و دهخدا سرش را با خیال راحت بر زمین می گذاشت

زیبا 2 سال قبل
0

اگر به جای دوستان دهخدا بودم سعی میکردم به او روحیه دهم به آن بگویم که کل جهان طرف دارش است و اون مهربان است مثل گنجشک شعر هایش زیبا مانند پروانه چو گل میگردد رو گل ها

0
ساینا 2 سال قبل

دمت گرم عالی گفتی

ناشناس 2 سال قبل
3

عالی بود ممنونم🤩🤩😘😘

ناشناس 2 سال قبل
6

خیلی عالی گفتی مهدی اقا ممنون👏👏👏

0
سمیرا 2 سال قبل

من دکتر هستم پس شما چه کاره این

1
نویسنده 2 سال قبل

عالی بود♥️💯🤩💯💯🤩🤩♥️

امین ابراهیمی 2 سال قبل
0

😜😜😜😜😜😜

0
سمیرا 2 سال قبل

ده متون گرم پسرا دختران 😘😘

0
سمیرا 2 سال قبل

❤️❤️❤️💯💯💯

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگرمن به جای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم که کتاب خود را ادامه دهد اما به دلیل اینکه او در بستر بیماری بود نمی توانست این کار را انجام دهد پس خودم با کار و تلاش و کوشش این کتاب را تمام می کردم و از او میخواستم که از زندگی لذت ببرد کتاب خیلی خوبی را به ایران هدیه می کردم باران حاجی زاده

عالی 2 سال قبل
-1

اگرمن به جای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم که کتاب خود را ادامه دهد اما به دلیل اینکه او در بستر بیماری بود نمی توانست این کار را انجام دهد پس خودم با کار و تلاش و کوشش این کتاب را تمام می کردم و از او میخواستم که از زندگی لذت ببرد کتاب خیلی خوبی را به ایران هدیه می کردم باران حاجی زاده

محدثه زارع پور 2 سال قبل
-1

عالی بود نظر همیه دوستان ولی همتون یک متن رو نوشته بودید.

محمد 2 سال قبل
-1

من ازتون خیلی مچکرم 😇😇😇

خشم شب 2 سال قبل
0

دست شما درد نکند مهدی 🤗📱

نویسنده 2 سال قبل
0

من اگر به جای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم که کتابش را به من دهد تا ادامه بدهم و او هم از زندگی اش لذت ببرد و بتواند دوباره کتا بش را ادامه دهد

زهرا صداقت زاده 2 سال قبل
0

من اگر به جای دوست دهخدا بودم ….از او می خواستم تا کتابش را به من دهد تا من کتاب را بخوانم و ادامه دهم واو استراحت کند و از زندگی لذت ببرد وبتوا ند کتاب خود را ادامه دهد

ناشناس 2 سال قبل
-1

همیشه در جستجوی لغات و واژگان بودم و از کتاب های دیگر هم کمک می گرفتم و خودم هم کتاب های دیگری کنار دهخدا می نوشتم تا زودتر کتاب لغتنامه نوشته شود و به دست مردم برسد.ممنون از شما 😘😘😘😘😍🤭

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر من بجای دوستان دهخدا بودم تمام تلاشم را میکردم تا کتابش را کامل بنویسد ولی بازم اگر مریضی داشت من هر چه که او می گفت می نوشتم تا اگر فوت کرد خوشحال باشد که کتابش کامل باشد نویسنده: فروزان

نویسنده 2 سال قبل
-1

نویسنده: به اون میگفتم که بخاطر ما دوستا به کتاب نوشتن ادامه بده و کتابش را میگرفتم و میخونم و به دهخدا امیدواری میدادم…..

طاها 2 سال قبل
-1

فرست را از دست نمی دادم و از او درباره ی لغت نامهسوال می پرسیدم

ریبین رسولی 2 سال قبل
-2

اگر بجای دوستان دهخدا بودم در لحظات اخر عمر دهخدا از او علم من امو ختم واز او خوهش میکردم کتابش رابه من بدهد

مژگان حیدری کلاس ششم 2 سال قبل
2

به آن میگفتم وقت به فکر آینده آن باش

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر من له جای دهخدا بودم در لحضات مرگ شعر حافظ و سعدی گوش می دادم تا آرامش بر دل من باشد

ناشناس 2 سال قبل
0

اگر به جای دوستان دهخدا بودم بیشتر در کنارش بودمو به او در اتمام لغت نامه کمک میکردم ، دلگرمی به او می دادم و سعی میکردم از دانشی که دارد استفاده کنم

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر من بجای دوستان او بودم به دهخدا میگفتم: تو داشتنت را بگو. من مینویسم برایت ما دوستان تو همیشه کنارت خواهیم بود .و با کوشش خود به کمک کردن به او ادامه میدادم و هرگز او را فراموش. نخواهم کرد🖤

0
نویسنده 2 سال قبل

اگر به جای دوستان دهخدا بودم کتاب را میگرفتم واز او میخواستم تا کتاب را ادامه بدهد ولی چون عمر او روبع پایان بود و نمی توانست ادامه بدهد خودم با تلاش و کوشش وپشت کار ادامه می دادم بااینکه سخت بودامیر حسین

نویسنده 2 سال قبل
3

ممنون 💙💚💛

0
زهرا 2 سال قبل

مگه اختا پوسی که سه تا قلب داری

نویسنده 2 سال قبل
-1

اگر به جای دوستان دهخدا بودم از او می خواستم تا کتابش را به من بدهد و من بخوانم دوست داشتم هر کاری برایش بکنم که دوباره به نوشتن کتاب ادامه دهد ولی بیماری او را از پای درآورد

فاطمه زهرا 2 سال قبل
2

اگر به جای دوستان دهخدا بودم پس از مرگ دهخدا نمیگذاشتم که لغتنامه دهخدا نا تمام بماند و کتابش را کامل میکردم تا روح آن خدا بیامرز هم شاد باشد برای شادی روح دهخدا صلواتی ختم نمایید

نازنین 2 سال قبل
8

خیلی عالی موافقم👍👍👍❤❤

3
مرگ 2 سال قبل

بدوبدو

مهتاب فرضیایی 2 سال قبل
0

🤷🏻‍♀️

fatemeh jon 2 سال قبل
0

ممنون😘خیلی ب دردم خورد😊خیلی متنتون عالی بودخیلی خوشم اومد😉معلمم خیلی خوشش اومد و راضی بود خدارو شکر❤

نویسنده 2 سال قبل
-2

سعی میکردم بیشتر کنار دهخدا باشم و کمکش میکردم به عنوان مثال از منابع و جاهای مختلف اطلاعات جمع اوری میکردم و به وی میدادم و در کار های شخصی اش کمکش میکردم همچنین لحظات اخر عمر رو او از او اجازه می خواستم تا کتابش را همت و پشت کار ادامه میدادم . نویسنده : یکتا

نویسنده 2 سال قبل
0

اگر بهجای دوستان دهخدا بودم از او کتاب را میخواستم تا ادامه اش را برای او بخوانم که او دیرتر بمیرد

Fishhs 2 سال قبل
-2

🤗🤗🤗🤗🤑🤑🤗

ناشناس 2 سال قبل
-2

اگربه جای دوست دهخدابودم کتاب رامیگرفتم وازاو میخواستم،تاکتاب راادامه بدهدولی چون عمراو روبه پایان،بور،ونمی توانست اوراادامه بدهد خودن باتلاش،وکوشش وپشت کار ادامه می دادم بااینکه سخت بود.

نویسنده 2 سال قبل
0

وقتی میمرد چکه می زدم

سید محمد رضا 2 سال قبل
2

من هم اگر به جای دوستان دهخدا بودم: از او میخواستم که یک نسخه از کتابش را به من بدهد تا به کشور های دیگر ببرم تا آنها هم درباره ی لغات فارسی زبان ها چیز هایی یاد بگیرند

ناشناس 2 سال قبل
1

اگر به جای دهخدا بودم کتاب را از او میگرفتم و با تلاش و کوشش خودم آن را تمام میکردم

نویسنده 2 سال قبل
1

اگر بجاى دوستان دهخدا بودم كتاب را مبگرفتم تا كتاب را ادامه بدهم وچه هابى ياد بگيرن و به كياهى كه بلد نيستن ياد بدهم

محیا 2 سال قبل
-2

اگر من به جای دوستان دهخدا بودم به او کمک میکردم تا او بتواند استراحت کند و زود تر نوشتن کتاب تمام شود

محیا 2 سال قبل
-2

اگر من به جای دوستان دهخدا بودم به او کمک میکردم تا او بتواند استراحت کند و زود تر نوشتن کتاب تمام شود.

نویسنده 2 سال قبل
8

خوبه گفتین صفحه ۶۰. پس اون یکی جواب تمرین کو😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐💔💔💔💔💔💔💔💔💔

نویسنده 2 سال قبل
-1

من مهدی هستم

سوگل 2 سال قبل
0

اگر به جای دوستان دهخدا بودم همواره از همنشینی با او بهره میبرد و از آن علم می آموختم

ناشناس 2 سال قبل
0

واقعااااا عاللللللللییی بود مرسی دارین عزیزان 💓🌸🌹

مائده 2 سال قبل
7

آقا مهدی عالی بود💯💯

فکر کن یه دشمن 2 سال قبل
0

اگر به جای دوستان دهخدا بودم که کتاب او را ادامه می دادم وتا او زنده بود از علم او استفاده می کردم

نویسنده 2 سال قبل
3

در کار های او مثل لغتنامه با او همکاری می کردم و در لحظات اخر زندگی او از او علم می آموختم

برای پاسخ کلیک کنید