مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف (شیوه برگزاری جشن و ) مقایسه کنید صفحه 69 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

خوب است

نیما محمد نژاد

بسیار ساده بود و بی آلایش بوده و در ارتباط اجتماعی باهم بودند

جواب فعالیت صفحه ۶۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف (شیوه برگزاری جشن و ) مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) جشنهای امروز چون تجملاتی شده به سنت ضربه زده.
2) در گذشته جشنها در مکان های عمومی بود و همه اقشار به مساوی لذت می بردند.
3) بسیار ساده و بی آلایش بوده و مردم در ارتباط اجتماعی باهم بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
4

خوب است

0
من 7 ماه قبل

خوب است

ناشناس 7 ماه قبل
-1

خوب است

نیما محمد نژاد 7 ماه قبل
3

بسیار ساده بود و بی آلایش بوده و در ارتباط اجتماعی باهم بودند

-1
نن 7 ماه قبل

در گذشته جشنها در ماکنهای عمومی بود و همه اقشاز به مساوی لذت می بردند

نویسنده 7 ماه قبل
0

هیچ نازانم پپپههههه

نویسنده 7 ماه قبل
0

دوری مردم و نابرابری مردم در شرکت جست ها….. جشن ها بیشتر جنبه تجملاتی دارنفرنوش احراری

برای پاسخ کلیک کنید