مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟ صفحه 108 فارسی پنجم

نویسنده

شجاعت،قدرت بدنی وشجاعت اخلاقی

ناشناس

رااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

ناشناس

شجاعت اخلاقی که حرف راست و درست بگوید و در دفاع از آن فداکاری کند

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شجاعت، قدرت بدنی و شجاعت اخلاقی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

خیر

-2
ناشناس 2 سال قبل

میشه شجاعت اخلاقتی .حرف راست ودرست بگوییم ودفاع از اون فداکاری کند

ناشناس 2 سال قبل
0

شجاعت اخلاقی تا بتواند همیشه و همه جا حرف راست و درست را بگویند و در دفاع از حق و خوبی و درستی فداکار من نترس باشد

0
فاطمه 2 سال قبل

شجاعت اخلاقی تا بتوانند همیشه و همه جا حرف راست و درست را بگویند و در دفاع از حق و خوبی و درستی فداکار من نترس باشد

💎💎 2 سال قبل
-1

شجاعت احلاقی

ناشناس 2 سال قبل
2

شجاعت اخلاقی. تا بتوانند همیشه وهمه جا حرف راست و درست را بگویند ودر دفاع از حق و خوبی و درستی فداکار من نترس باشد

حدیث 2 سال قبل
-1

شجاعت قدرت بدنی و شجاعت اخلاقی

ناشناس 2 سال قبل
1

شجاعت اخلاقی بخاطر اینکه درهمه جا حرف درست وراست را بزنند 🧸🧸🍬🍓

ناشناس 2 سال قبل
3

شجاعت اخلاقی که حرف راست و درست بگوید و در دفاع از آن فداکاری کند

ناشناس 2 سال قبل
1

قدرت بدنی وشجاعت اخلاقی

ناشناس 2 سال قبل
3

رااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

هانی 2 سال قبل
0

واقعاً که

هانس 2 سال قبل
1

من اومدم ببینم جواب چیه

ن این که خودم خواب بدم داداش

نویسنده 2 سال قبل
0

مردم روزگار ما به کمک ، راست گویی، شجاعت در برابر دشمن ها نیاز دارند

نازنین زهرا 2 سال قبل
0

مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند چرا؟شجاعت اخلاقی تا بتوانند در همه جا حرف راست رابزنند.

نویسنده 2 سال قبل
0

شجاعت اخلاقی ، شجاعت بدنی

نویسنده 2 سال قبل
1

۰

نویسنده 2 سال قبل
3

شجاعت،قدرت بدنی وشجاعت اخلاقی

ارمینامحمدی 2 سال قبل
1

شجاعت،قدرت بدنی وشجاعت اخلاقی

برای پاسخ کلیک کنید