مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟ صفحه 108 فارسی پنجم

ناشناس

رااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

ناشناس

شجاعت اخلاقی که حرف راست و درست بگوید و در دفاع از آن فداکاری کند

جواب درک مطلب صفحه ۱۰۸ کتاب ادبیات فارسی پنجم دبستان مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شجاعت، قدرت بدنی و شجاعت اخلاقی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

خیر

0
ناشناس 1 ماه قبل

میشه شجاعت اخلاقتی .حرف راست ودرست بگوییم ودفاع از اون فداکاری کند

ناشناس 3 ماه قبل
0

شجاعت اخلاقی تا بتواند همیشه و همه جا حرف راست و درست را بگویند و در دفاع از حق و خوبی و درستی فداکار من نترس باشد

0
فاطمه 3 ماه قبل

شجاعت اخلاقی تا بتوانند همیشه و همه جا حرف راست و درست را بگویند و در دفاع از حق و خوبی و درستی فداکار من نترس باشد

💎💎 4 ماه قبل
0

شجاعت احلاقی

ناشناس 4 ماه قبل
1

شجاعت اخلاقی. تا بتوانند همیشه وهمه جا حرف راست و درست را بگویند ودر دفاع از حق و خوبی و درستی فداکار من نترس باشد

حدیث 4 ماه قبل
0

شجاعت قدرت بدنی و شجاعت اخلاقی

ناشناس 4 ماه قبل
1

شجاعت اخلاقی بخاطر اینکه درهمه جا حرف درست وراست را بزنند 🧸🧸🍬🍓

ناشناس 4 ماه قبل
3

شجاعت اخلاقی که حرف راست و درست بگوید و در دفاع از آن فداکاری کند

ناشناس 5 ماه قبل
1

قدرت بدنی وشجاعت اخلاقی

ناشناس 5 ماه قبل
3

رااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد

هانی 5 ماه قبل
1

واقعاً که

هانس 5 ماه قبل
2

من اومدم ببینم جواب چیه

ن این که خودم خواب بدم داداش

نویسنده 5 ماه قبل
1

مردم روزگار ما به کمک ، راست گویی، شجاعت در برابر دشمن ها نیاز دارند

نازنین زهرا 5 ماه قبل
1

مردم روزگار ما به چه شجاعتی نیاز دارند چرا؟شجاعت اخلاقی تا بتوانند در همه جا حرف راست رابزنند.

نویسنده 5 ماه قبل
1

شجاعت اخلاقی ، شجاعت بدنی

نویسنده 5 ماه قبل
1

۰

نویسنده 5 ماه قبل
2

شجاعت،قدرت بدنی وشجاعت اخلاقی

ارمینامحمدی 5 ماه قبل
1

شجاعت،قدرت بدنی وشجاعت اخلاقی

برای پاسخ کلیک کنید