محمود طراحی را از کجا شروع کرد صفحه 81 فارسی پنجم

سونیا

محمود طراحی را از کجا شروع کرد

aysu

2 غرور چون آدم مغرور هیچ وقت موفق نمی شود

ناشناس

از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم

.....

جواب درک مطلب صفحه ۸۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم محمود طراحی را از کجا شروع کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آهو.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم

.....

ناشناس 2 سال قبل
-2

اسکلین همتون من مو مو هستمممم

aysu 2 سال قبل
3

2 غرور چون آدم مغرور هیچ وقت موفق نمی شود

ناشناس 2 سال قبل
2

خوبه

حلما خانی 2 سال قبل
1

خیلی خوب هست که میزارید

نویسنده 2 سال قبل
0

محمود طراحی را از کجا شروع کرد

ناشناس 2 سال قبل
0

خوب است

نویسنده 2 سال قبل
-2

گاو

-2
ناشناس 2 سال قبل

با منی بیشور

سونیا 2 سال قبل
3

محمود طراحی را از کجا شروع کرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

از کارگاه استاد امامی شروع کرد

فاطمه سادات موسوی 2 سال قبل
1

از کارگاه استاد امامی شروع کرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

بچه ها من نمی دونم ننوسید من فاطمه سادات

2
فاطمه عابدینی 2 سال قبل

از ساختن رنگ و اماده کردن بوم ها و قلمو ها و بعد از مدتی طراحی را شروع کرد

ناشناس 2 سال قبل
-1

نمی دانم

نویسنده 2 سال قبل
0

نقاشی

نویسنده 2 سال قبل
-2

از ساختن رنگ و آماده کردن قلمو ها و بعد از مدتی طراحی را شروع کرد فاطمه عابدینی

ناشناس 2 سال قبل
1

از همه جا از سپاهیه شب تا روشنایی شب سپیدم از شفافیت اب تا سختی کوه از ابر ها گذراند تا نقشی که بر خوشی ها زدند

نویسنده 2 سال قبل
0

هیچ

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم 😂

نویسنده 2 سال قبل
0

اهو

..... 2 سال قبل
0

من که احساس میکنم از همون بیتی که استاد امامی خونده بوده ؛از همه جا از سیاهی شب تا سپیده دم از شفافیت آب تا ……..

نویسنده 2 سال قبل
1

از همه جا؛ از سیاهی شب تا روشنایی سپیده دم، از شفافیت آب تا سختی کوه، از ابرهای گذران تا نقشی که بر خشت ها زده اند.یاسمن صالحی

نویسنده 2 سال قبل
-2

از پیش استاد امامی شروع کرد

برای پاسخ کلیک کنید