مجسم کنید هیچ یک از رسانه های امروزی مانند رادیو تلوزیون اینترنت تلفن نبودند سپس هر یک حداقل پنج مشکل یا کمبودی را که در زندگی به وجود می آمد صفحه 39 مطالعات اجتماعی هشتم

امیرمحمد کاظمی

اگررسانه نبود دیگر سرگرمی برای ما نوجوانان ایجاد نمیشد وباعث میشد بیشتر به سمت آسیب های اجتماعی برویم

نویسنده

وقت ها به هدر می رفت .

نویسنده

اگر رسانه نبود دیگر زندگی برای ما فایده ای نداشت و مرگ از آن بهتر بودمحمد اصغریان

جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم مجسم کنید هیچ یک از رسانه های امروزی مانند رادیو تلوزیون اینترنت تلفن نبودند سپس هر یک حداقل پنج مشکل یا کمبودی را که در زندگی به وجود می آمد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) از اتفاقات جهان اطراف و حال و احوال همدیگر بی خبر می ماندیم 2) تبادل اطلاعات و فناوری و اختراعات وکارهای اداری و آموزشی به کندی صورت می گرفت.

امیرمحمد کاظمی : اگر رسانه نبود دیگر سرگرمی برای ما نوجوانان ایجاد نمیشد و باعث میشد بیشتر به سمت آسیب های اجتماعی برویم.

زهرا خسروی : اگر رسانه نبود هیچکس نمیتوانست زندگی کند و از یکدیگر خبر نداشتیم.

فاطمه فتحی : اگر رسانه نبود ما از طریق دیگری نمی توانستیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بی نشان 14 روز قبل
0

مزایا گسترش بازی های دست جمعی و گروهی به صورت حضوری

Sama 20 روز قبل
0

از فواید هم بگین ممنون

ابوالفضل 21 روز قبل
0

اگر رسانه نبود ما نوجوانان کاری برای سرگرمی نداشتیم و بهکار های خلاف می افتادیم

abolfazl 21 روز قبل
0

اگر رسانه نبود ما نوجوانان کاری برای سرگرمی نداشتیم و بهکار های خلاف می افتادیم

امیرمحمد کاظمی 11 ماه قبل
6

اگررسانه نبود دیگر سرگرمی برای ما نوجوانان ایجاد نمیشد وباعث میشد بیشتر به سمت آسیب های اجتماعی برویم

زهرا خسروی 11 ماه قبل
1

اگر رسانه نبود هیچکس نمیتوانست زندگی کند و از یکدیگر خبر نداشتیم

نویسنده 11 ماه قبل
5

وقت ها به هدر می رفت .

1
نویسنده 11 ماه قبل

برای به دست آوردن مطالب باید از ۱۰۰ کتاب مورد نظر مطلب را به زوری پیدا میکردیم ولی الان با یک جست و جو کردن در اینترنت مطالب به راحتی به دست می آید

فاطمه فتحی 11 ماه قبل
1

اگر رسانه نبود ما از طریق دیگری نمی توانستیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
3

اگر رسانه نبود دیگر زندگی برای ما فایده ای نداشت و مرگ از آن بهتر بودمحمد اصغریان

نویسنده 11 ماه قبل
0

هم مزایا داشت وهم معایببرای مثال:از هم خبر دار نمیشدیم،از اتفاقات ملی و فرا ملی هم خبری نداشتیم ،اطلاعاتمان کم بود و….امواج این رسانه ها مارا اذیت نمیکرد،مردم میتوانستند به جای هدر دادن وقت خود با این رسانه ها به کار های دیگری بپردازندو…

نویسنده 11 ماه قبل
1

این همه مدت که از این کارا میکنی من فکر میکردم تا ساعت یک روز پیش اومده بودن به

محمدجواد پاشایی 11 ماه قبل
1

اگر رسانه نبود از خبر های روز آگاه نبودیم و از خیلی چیز ها بی خبر بودیم

گلناز اسماعیلی 11 ماه قبل
1

اگر رسانه نبود نمی توانستیم هواشناسی یا حمله دشمنان یا همین ویروس را جلوگیری کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

با وجود کرونا نمی توانستیم آنلاین درس بخوانیم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

ما با کمک رسانه های الکتریکی میتوانیم کار هایمان را انجام دهیم و با نبودن رسانه های الکتریکی کار هایمان را به آسانی انجام دهیم

برای پاسخ کلیک کنید