محلول بیوره شناساگر پروتئین هاست کدام یک از مواد مورد آزمایش پروتئین دارد صفحه 32 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

mjvj

چرا محلول بیوره در اثر ماندن رسوب میکند

جواب پرسش صفحه ۳۲ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم محلول بیوره شناساگر پروتئین هاست کدام یک از مواد مورد آزمایش پروتئین دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سفیده تخم مرع و شیر در تریکب با محلول بیوره بنفش می شودند که نشان دهنده وجود پروتئین است.

نویسنده :‌ چرا محلول بیوره وقتی رو سفیده تخم مرغ میریزه باعث سفت شدن اون میشه؟؟ ممکنه بیوره فاسدشده باشه؟؟.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
mjvj 4 ماه قبل
3

چرا محلول بیوره در اثر ماندن رسوب میکند

نویسنده 4 ماه قبل
0

چرا محلول بیوره وقتی رو سفیده تخم مرغ میریزه باعث سفت شدن اون میشه؟؟ ممکنه بیوره فاسدشده باشه؟؟

برای پاسخ کلیک کنید