مسولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست؟ صفحه 111 پیام های آسمان هشتم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم مسولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : احساسی را که نسبت به خواهران و برادران خود داریم نسبت به برادران و خواهران دینی خود نیز داشته باشیم و آن ها را جزء خانواده خویش بدانیم.

سما : 1_ کمک مادی و معنوی به آنها 2_ احساس همدلی و همدردی با آنها 3_ برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آنها 4_ برقراری مناسبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با آنها 5_ برقراری روابط تجاری و دوستانه با آنها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
خخخخ 5 ماه قبل
0

ا

سما 9 ماه قبل
1

1_ کمک مادی و معنوی به آنها 2_ احساس همدلی و همدردی با آنها 3_ برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آنها 4_ برقراری مناسبات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی با آنها 5_ برقراری روابط تجاری و دوستانه با آنها

.•♫•♬• مهرسا پرسپولیسی •♬•♫•. 9 ماه قبل
-2

ما به عنوان مسلمان باید مسلمانان دیگر را برادر و خواهر خود دانسته و در غم و شادی در کنار آنها باشیم و اگر دچار گرفتاری شدند کمکشان کنیم

المیرا 9 ماه قبل
-1

برقراری روحیه تعاون و اتحاد با آنها ۲ کمک مادی به آنها ۳ برقراری روابط دوستانه

المیرا 9 ماه قبل
2

احساس همدلی ۲ برقراری رابطه های دوستانه ۳ برقراری روحیه و برقراری سیاسی و اجتماعی

المیرا 9 ماه قبل
0

احساس همدلی ۲ برقراری رابطه های دوستانه ۳برقراری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ۴برقراری روحیه

ناشناس 9 ماه قبل
-2

به آنها با احساسات کمک کنیم

نویسنده 9 ماه قبل
-1

نتذپمجت

برای پاسخ کلیک کنید