مزایا و معایب سرویس دهنده های پست الکترونیکی خارج از ایران صفحه 43 کار و فناوری هشتم

جواب بارش فکری صفحه ۴۳ کتاب کار و فناوری هشتم مزایا و معایب سرویس دهنده های پست الکترونیکی خارج ایران از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منو های انگلیسی و بین المللی – اعتبار جهانی- رایگان معایب سرویس های خارجی ممکن است امکانات آن تحت ملاحظات سیاسی قرار و محدویتی در آن ایجاد شود – اعمال نکردن امکانات کامل برای بعضی از کشورها – قابل اعتماد نبودن در بعضی از شرایط.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید