مشخص کنید در ترکیب هایی که ساخته اید هریک از اتم های کربن چند پیوند داده اند؟ صفحه 24 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه ۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم مشخص کنید در ترکیب هایی که ساخته اید هریک از اتم های کربن چند پیوند داده اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مجموع ۴ پیوند داده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
0

هیچ

نویسنده 3 سال قبل
0

مشخص کنید در ترکیب های که ساخته آید هر اتم کربن چند پیوند داده آمد

برای پاسخ کلیک کنید