مشاهده ای برای نشان دادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید صفحه 124 علوم نهم

ناشناس

ما میخواهیم این ازمایش را انجام دهیم تا بفهمیم که اوند های چوبی و.. چگونه رنگ را به خود مگیرند ما ۴۸ساعت به ان اجازه دادیم و بعد از ۴۸ساعت مشاهده کردیم که برگ های کرفس رنگ را به خود گرفتند

..

خیلی کمه☹مطالبتونچرا!؟

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم مشاهده ای برای نشان دادن حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مثلا دانش آموز می تواند در یک ظرف آب رنگی بریزد و سپس ساقه کرفس را در آن قرار داده و برش طولی بزند تا حرکت آب را مشاهده کند.

ناشناس : ما میخواهیم این ازمایش را انجام دهیم تا بفهمیم که اوند های چوبی و.. چگونه رنگ را به خود مگیرند ما ۴۸ساعت به ان اجازه دادیم و بعد از ۴۸ساعت مشاهده کردیم که برگ های کرفس رنگ را به خود گرفتند.

المیرا :‌مثلا ساقه ای کرفس را در مقداری آب رنگی قرار داده و پس از چند ساعت با برش طولانی ساقه کرفس حرکت آب رنگی را در طول ساقه مشاهده می کنیم.

نویسنده :‌
یک گیاه کرفس را تهیه کرده و دمبرگ ان را با چاقوی تیز به طور مورب می بریم و ان را درون بشر محتوی اب رنگی می گذاریم پس از بیست و چهار ساعت دمبرگ را جدا کرده و از طول برش می دهیم مسیر عبور اب رنگی قابل مشاهده است ارتمیس پرش.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی اکبر جانلو 7 ماه قبل
1

اطلاعات ارسالی درحد خیلی خوب وجامع است هم فیلم ها و….

3
.. 7 ماه قبل

خیلی کمه☹مطالبتونچرا!؟

ناشناس 7 ماه قبل
5

ما میخواهیم این ازمایش را انجام دهیم تا بفهمیم که اوند های چوبی و.. چگونه رنگ را به خود مگیرند ما ۴۸ساعت به ان اجازه دادیم و بعد از ۴۸ساعت مشاهده کردیم که برگ های کرفس رنگ را به خود گرفتند

0
نویسنده 7 ماه قبل

عکسشو بزارین با نوشته ک نمیشه فهمید😐😑

تینا 7 ماه قبل
0

خوب چرا انقد مطالبتون کمه اخه؟!

Elmira 7 ماه قبل
2

مثلا ساقه ای کرفس را در مقداری آب رنگی قرار داده و پس از چند ساعت با برش طولانی ساقه کرفس حرکت آب رنگی را در طول ساقه مشاهده می کنیم

نویسنده 7 ماه قبل
2

یک گیاه کرفس را تهیه کرده و دمبرگ ان را با چاقوی تیز به طور مورب می بریم و ان را درون بشر محتوی اب رنگی می گذاریم پس از بیست و چهار ساعت دمبرگ را جدا کرده و از طول برش می دهیم مسیر عبور اب رنگی قابل مشاهده است ارتمیس پرش

2
فازی 7 ماه قبل

ظزفی را ک در ان اب هست را طراحی کرده و شاخه ای از گیاه کرفس را در ان گزاشده

ناشناس 7 ماه قبل
-1

چرا نمیاد دیتیوسحازخزویتزو

برای پاسخ کلیک کنید