مزایای رادیو در مقایسه با تلویزیون چیست صفحه 52 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

جاذبه قدرت تخيل راديو یکی از مزایای رادیو در مقایسه تلویزیون است، زيرا راديو به جاي تصوير تنها صدا میفرستد و شنونده مجبور است اطلاعات ديداري را خودش بسازد. انعطاف پذيری راديو بیشتر از تلویزیون است يعنی شنونده در حال گوش دادن به راديو میتواند فعاليت هاي ديگری نيز انجام دهد و به كار های ديگر نيز برسد.رادیو ارزان تر است.رادیو فراگیرتر است تا جایی در نقاطی تلویزیون آنتن نمی دهد اما به راحتی امواج رادیو در آن نقاط قابل دریافت است. همچنين از جنبه سرعت در تأمين خبر و اطلاع، تلويزيون نمیتواند مانند راديو عمل كند.

نویسنده

رادیو چون به صورت صوتی اخبار را به مردم می رساند، آنها باید با استفاده از قدرت تخیل این اخبار را در ذهن خود تصویر سازی کنند واین خیلی خوب است ولی تلویزیون درکنار اینکه صدا وتصویر را باهم پخش می کند ، به بینایی افراد آسیب می رساندو تبلیغاتی که در آن است روی افکار مردم تاثیر می گذارد

نویسنده

امکان استفاده از رادیو قابل حمل بودن استفاده با انجام فعالیت امکان گزینش مناسب مخاطبین از نظر جغرافیایی و جمعیت شماری (رادیو محلی) هزینه نسبتا پایین در مقایسه با تلوزیون به کارگیری تخیل در مخاطب برای تصویر سازی انچه می شنود است

ناشناس

امکان استفاده از رادیو قابل حمل بودن استفاده با انجام فعالیت امکان گزینش مناسب مخاطبین از نظر جغرافیایی و جمعیت شماری (رادیو محلی) هزینه نسبتا پایین در مقایسه با تلوزیون به کارگیری تخیل در مخاطب برای تصویر سازی انچه می شنود است

جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم مزایای رادیو در مقایسه با تلویزیون چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : امکان استفاده از رادیو قابل حمل بودن استفاده با انجام فعالیت امکان گزینش مناسب مخاطبین از نظر جغرافیایی و جمعیت شماری (رادیو محلی) هزینه نسبتا پایین در مقایسه با تلوزیون به کارگیری تخیل در مخاطب برای تصویر سازی انچه می شنود است.

نویسنده : جاذبه قدرت تخيل راديو یکی از مزایای رادیو در مقایسه تلویزیون است، زيرا راديو به جاي تصوير تنها صدا میفرستد و شنونده مجبور است اطلاعات ديداري را خودش بسازد.
انعطاف‌پذيری راديو بیشتر از تلویزیون است يعنی شنونده در حال گوش دادن به راديو میتواند فعاليت‌هاي ديگری نيز انجام دهد و به كار‌های ديگر نيز برسد.
رادیو ارزان تر است.
رادیو فراگیرتر است تا جایی در نقاطی تلویزیون آنتن نمی دهد اما به راحتی امواج رادیو در آن نقاط قابل دریافت است.
همچنين از جنبه سرعت در تأمين خبر و اطلاع، تلويزيون نمیتواند مانند راديو عمل كند..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 7 ماه قبل
5

امکان استفاده از رادیو قابل حمل بودن استفاده با انجام فعالیت امکان گزینش مناسب مخاطبین از نظر جغرافیایی و جمعیت شماری (رادیو محلی) هزینه نسبتا پایین در مقایسه با تلوزیون به کارگیری تخیل در مخاطب برای تصویر سازی انچه می شنود است

ناشناس 7 ماه قبل
3

امکان استفاده از رادیو قابل حمل بودن استفاده با انجام فعالیت امکان گزینش مناسب مخاطبین از نظر جغرافیایی و جمعیت شماری (رادیو محلی) هزینه نسبتا پایین در مقایسه با تلوزیون به کارگیری تخیل در مخاطب برای تصویر سازی انچه می شنود است

نویسنده 7 ماه قبل
2

عالی

ایمان 7 ماه قبل
1

عالی فقط اول اینو میداشتیم بهتر نبود

0
نرگس 7 ماه قبل

خیلی خوب بود ممنونم

نویسنده 7 ماه قبل
7

جاذبه قدرت تخيل راديو یکی از مزایای رادیو در مقایسه تلویزیون است، زيرا راديو به جاي تصوير تنها صدا میفرستد و شنونده مجبور است اطلاعات ديداري را خودش بسازد. انعطاف پذيری راديو بیشتر از تلویزیون است يعنی شنونده در حال گوش دادن به راديو میتواند فعاليت هاي ديگری نيز انجام دهد و به كار های ديگر نيز برسد.رادیو ارزان تر است.رادیو فراگیرتر است تا جایی در نقاطی تلویزیون آنتن نمی دهد اما به راحتی امواج رادیو در آن نقاط قابل دریافت است. همچنين از جنبه سرعت در تأمين خبر و اطلاع، تلويزيون نمیتواند مانند راديو عمل كند.

نویسنده 7 ماه قبل
6

رادیو چون به صورت صوتی اخبار را به مردم می رساند، آنها باید با استفاده از قدرت تخیل این اخبار را در ذهن خود تصویر سازی کنند واین خیلی خوب است ولی تلویزیون درکنار اینکه صدا وتصویر را باهم پخش می کند ، به بینایی افراد آسیب می رساندو تبلیغاتی که در آن است روی افکار مردم تاثیر می گذارد

.. 7 ماه قبل
0

م

برای پاسخ کلیک کنید