مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند صفحه 40 مطالعات اجتماعی هفتم

امیرحسین

مصرف گرایی باعث می شود که تمام فکر انسان به این دنیا و مادیات معطوف گردد و از جنبه معنوی غافل و دور شود.

نرگس

۱ – دور شدن از جنبه معنوی۲ – وابسته شدن به این دنیادلفانی

نویسنده

مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است علی ذکاوت مطلق

نویسنده

۱ – دور شدن از جنبه معنوی۲ – وابسته شدن به این دنیادلفانی

فاطیم

نمیدونم😊😢😀

جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تشدید مشکلی به نام اسراف – حسادت – افزایش فاصله طبقاتی – دروغ- کم شدن صله ارحام – کم فروشی و گران فروشی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
3 ماه قبل
0

مدگرایی اسراف

elçin sangu 7 ماه قبل
-1

عالی ممنون

فاطیم 7 ماه قبل
3

نمیدونم😊😢😀

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمی دونم ولی هرچی هست چیز بدی یه

راهش رحمانی 7 ماه قبل
-1

باعث میشود تمام فکر انسان به این دنیا و مادیات معطوف گردد

نویسنده 7 ماه قبل
3

۱ – دور شدن از جنبه معنوی۲ – وابسته شدن به این دنیادلفانی

نرگس 7 ماه قبل
4

۱ – دور شدن از جنبه معنوی۲ – وابسته شدن به این دنیادلفانی

سید‌محمد‌هادی‌موسوی 7 ماه قبل
-2

عالیییییییی

امیرحسین 7 ماه قبل
7

مصرف گرایی باعث می شود که تمام فکر انسان به این دنیا و مادیات معطوف گردد و از جنبه معنوی غافل و دور شود.

نویسنده 7 ماه قبل
3

مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است علی ذکاوت مطلق

ستایش پندش 7 ماه قبل
0

مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد مکند

ناشناس 7 ماه قبل
0

چییه خدا مرگشون بده پدرسگا

برای پاسخ کلیک کنید