مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند صفحه 40 مطالعات اجتماعی هفتم

فاطیم

نمیدونم😊😢😀

امیرحسین

مصرف گرایی باعث می شود که تمام فکر انسان به این دنیا و مادیات معطوف گردد و از جنبه معنوی غافل و دور شود.

نویسنده

مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است علی ذکاوت مطلق

نرگس

۱ – دور شدن از جنبه معنوی۲ – وابسته شدن به این دنیادلفانی

جواب فعالیت صفحه ۴۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم مصرف گرایی چه آسیب های اخلاقی برای مردم ایجاد می کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تشدید مشکلی به نام اسراف – حسادت – افزایش فاصله طبقاتی – دروغ- کم شدن صله ارحام – کم فروشی و گران فروشی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
2 سال قبل
1

مدگرایی اسراف

elçin sangu 2 سال قبل
-2

عالی ممنون

فاطیم 2 سال قبل
7

نمیدونم😊😢😀

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی دونم ولی هرچی هست چیز بدی یه

راهش رحمانی 2 سال قبل
-2

باعث میشود تمام فکر انسان به این دنیا و مادیات معطوف گردد

نویسنده 2 سال قبل
2

۱ – دور شدن از جنبه معنوی۲ – وابسته شدن به این دنیادلفانی

نرگس 2 سال قبل
4

۱ – دور شدن از جنبه معنوی۲ – وابسته شدن به این دنیادلفانی

سید‌محمد‌هادی‌موسوی 2 سال قبل
-1

عالیییییییی

امیرحسین 2 سال قبل
6

مصرف گرایی باعث می شود که تمام فکر انسان به این دنیا و مادیات معطوف گردد و از جنبه معنوی غافل و دور شود.

نویسنده 2 سال قبل
4

مصرف گرایی به شدت به محیط زیست آسیب رسانده است علی ذکاوت مطلق

برای پاسخ کلیک کنید