مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟ صفحه 44 پیام های آسمان هفتم

هلیا

کافران و بدکاران زیرا تمام زندگی خود را به خوشگذرانی و تفریح در دنیا می پردازند

رونا ♥♥♥♥♥

مرگ برای بد کار ان وکافرانی که تمام عمر خود را پای دروغ گفتن،زور گوی، خوش گذرانی،مورد تمسخرقرار دادن دیگران وغیره و……….. میزارند و توشه برای سفر خویش اماده نمی سازند 😔

به نظر تو ؟🤔

برای کافران و بد کاران که تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح می پردازند و توشه ای برای جهان آخرت(پس از مرگ) آماده نمی کنند چون می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سر آغاز سختی هاست .

نویسنده

برای کافران و بدکاران زیرا تمام زندگی خود را به خوشگذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر خود توشه ای آماده نمیکنند

نویسنده

برای کسانی که تمام زندگی خود را به خوش گزرانی و تفریح پرداخته اند برای زندگی آخرت خود هیچ توشه ای آماده نکرده اند و میدانند مرگ پایان خوشی ها و سرانجام سختی ها است🌹توسط سرکار خانم ریحانه داود آبادی🌹

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای کافران و بدکاران ـ زیرا تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می گذرانند و برای سفر خود توشه ای آماده نمی کنند . آن ها اصلا دوست ندارند از این دنیا بروند زیرا می دانند مرگ برای آن ها به معنای پایان خوشی ها و سر آغاز سختی هاست.

فاطمه جاودان : مرگ برای کافران و بدکاران زیرا تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر خود توشه ای اماده نمی کنند اصلا دوست ندارند از این دنیا بروند زیرا می دانند مرگ برای ان ها پایان خوشی ها و سراغاز سختی ها است..

ریحان ابادی : برای کسانی که تمام زندگی خود را به خوش گزرانی و تفریح پرداخته اند برای زندگی آخرت خود هیچ توشه ای آماده نکرده اند و میدانند مرگ پایان خوشی ها و سرانجام سختی ها است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
3

برای کافران چون تمامی عمر خود را خوش میگذرانند و فکر عاقبت خود نیستند

... 2 سال قبل
1

مرگ برای کافران و بدکاران وحشتناک و ترسناک است زیرا دنیایشان را آباد کردند و آخرشان خراب و ویران به همین دلیل دوست ندارند از آبادانی به ویرانی بروند

سهیل 2 سال قبل
3

بد کاران کافران و به فکر عاقبت خود نیستند و همیشه در حال خوش گذرانی هستند

خاطره 2 سال قبل
1

مرگ برای کسانی ناخوشایند نیست ک پاک نیستند و دل به دنیا و خوشگذرونی بسته اند و توشه ایی برای اخرت ندارند

(っ◔◡◔)っ ♥ Argavan ♥ 2 سال قبل
3

مرگ برای بد کار ان وکافرانی که تمام عمر خود را پای دروغ گفتن،زور گوی، خوش گذرانی،مورد تمسخرقرار دادن دیگران وغیره و……….. میزارند و توشه برای سفر خویش اماده نمی سازند

نویسنده 3 سال قبل
6

برای کسانی که تمام زندگی خود را به خوش گزرانی و تفریح پرداخته اند برای زندگی آخرت خود هیچ توشه ای آماده نکرده اند و میدانند مرگ پایان خوشی ها و سرانجام سختی ها است🌹توسط سرکار خانم ریحانه داود آبادی🌹

8
به نظر تو ؟🤔 3 سال قبل

برای کافران و بد کاران که تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح می پردازند و توشه ای برای جهان آخرت(پس از مرگ) آماده نمی کنند چون می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سر آغاز سختی هاست .

نویسنده 3 سال قبل
6

برای کافران و بدکاران زیرا تمام زندگی خود را به خوشگذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر خود توشه ای آماده نمیکنند

هلیا 3 سال قبل
12

کافران و بدکاران زیرا تمام زندگی خود را به خوشگذرانی و تفریح در دنیا می پردازند

ناشناس 3 سال قبل
3

خوبه

نویسنده 3 سال قبل
2

مهدی برای کافران و بدکاران

نویسنده 3 سال قبل
2

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدانم

نویسنده 3 سال قبل
1

پارمیس /برای کافران و بدان از جمله کسانی که کافر هستند

نویسنده 3 سال قبل
1

مرگ برای کافران و بد کاران زیرا تمام زندگی خود برا خوش گزرانی خود میگزارند و کارهای زشت و نا پسنت انجام میدهند و به ما مومنان فوهش های بد میدهند

فاطی 3 سال قبل
-1

برای کافران

نویسنده 3 سال قبل
0

چون همه ی زندگی خود را در خوش گذرانی و…. گذراندند و از مرگ بیزارند کیان عمرپور

بدون نام 3 سال قبل
-1

مرگ نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
0

چون مرگ برای انسان های خوب و بد نیست

مهدی پورارشدی 3 سال قبل
1

مرگ برای کافران وبدکاران زیرا تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند ، وبرای سفر خود توشه ای اماده نمی کند

-2
مر تضی ولی زاده 3 سال قبل

چون من میگم

نویسنده 3 سال قبل
5

بد کاران و کافران – زیرا آنان دنیای خود را آباد و آخرت خود را ویران کرده اند

نویسنده 3 سال قبل
4

برای کافران و بدکاران ـ زیرا تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می گذرانند و برای سفر خود توشه ای آماده نمی کنند . آن ها اصلا دوست ندارند از این دنیا بروند زیرا می دانند مرگ برای آن ها به معنای پایان خوشی ها و سر آغاز سمرگ برای کافران و بدکاران زیرا تمام زندگی خود را به خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر خود توشه ای اماده نمی کنند اصلا دوست ندارند از این دنیا بروند زیرا می دانند مرگ برای ان ها پایان خوشی ها و سراغاز سختی ها است..ختی هاست.

رونا ♥♥♥♥♥ 3 سال قبل
10

مرگ برای بد کار ان وکافرانی که تمام عمر خود را پای دروغ گفتن،زور گوی، خوش گذرانی،مورد تمسخرقرار دادن دیگران وغیره و……….. میزارند و توشه برای سفر خویش اماده نمی سازند 😔

تیام 3 سال قبل
5

اگر بدونستیم که تو نمیزدیم

نویسنده 3 سال قبل
4

چون خدا رافراموش میکننند

فاطمه 3 سال قبل
-1

بنظرمن خوب بود

نویسنده 3 سال قبل
2

ش

محمد نوروزی نژاد 3 سال قبل
1

باسلام ،ممنون از راهنمایی تان

نویسنده 3 سال قبل
-2

برای کافران چون تمام زندگی خود را به خوش گزرانی سپری کردند و برای آخرت خود توشه ای ندارند و میدانند مرگ شروع سختی ها و پایان خوشی های آن هاستnadia نوشتع☺️

نویسنده 3 سال قبل
-2

عالی

نویسنده 3 سال قبل
-2

نمی دانم

دالیا خاتمی 3 سال قبل
-1

به نظر من خوب بود 🙂

نویسنده 3 سال قبل
-1

تاغ پول یع

محمد طاها شکوهی 3 سال قبل
2

بسم الله الرحمن الرحیم

نویسنده 3 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
3

زیرا

نویسنده 3 سال قبل
1

کافران و بد کاران : زیرا بد کاران تمام زندگی خود رو با خوش گذرانی و تفریح در دنیا می پردازند

برای پاسخ کلیک کنید