مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن از نظر اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی صفحه 42 علوم هفتم

S

معایب : ایجاد ناامنی و ب خطررافتادن امنیت، الودگی صوتی و هوا، تخریب محیط زیستمزایا: ایجاد شغل،گسترش کسب و کار،تامین مواد اولیه کارخانه ها

نویسنده

مزایا = 1 پیدا شدن شغل مناسب در نزدیکی محل زندگی .2 رونق اقتصادی برای کسبه محل رخ میدهد.3 مواد اولیه مناسب تا چند سال در دسترس قرار میگیرد .4 بهره برداری از منابع طبیعی . 5 کمک به اقتصاد کشور و معایب = 1 امنیت مردم به خطر می افتد .2 محیط زیست ان منطقه از بین میرود .3 هوا الوده و پر از الاینده ها و گرد و غبار میشود .4 مناظر زیبای طبیعی از بین میروند .5 الودگی صوتی در محیط ایجاد میشوند🙂

رادین حیدری

مزایا = 1 پیدا شدن شغل مناسب در نزدیکی محل زندگی .2 رونق اقتصادی برای کسبه محل رخ میدهد.3 مواد اولیه مناسب تا چند سال در دسترس قرار میگیرد .4 بهره برداری از منابع طبیعی . 5 کمک به اقتصاد کشور و معایب = 1 امنیت مردم به خطر می افتد .2 محیط زیست ان منطقه از بین میرود .3 هوا الوده و پر از الاینده ها و گرد و غبار میشود .4 مناظر زیبای طبیعی از بین میروند .5 الودگی صوتی در محیط ایجاد میشوند-

نویسنده

باعث از بین رفتن محیط زیست و محیط زندگی حیوانات بومی آن منطقه می شود …اَدی

جواب فعالیت صفحه ۴۲ کتاب علوم تجربی پایه هفتم مزایا و معایب بهره برداری از یک معدن از نظر اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سلام 1 سال قبل
-2

بدک نیست 😕😕

S 2 سال قبل
26

معایب : ایجاد ناامنی و ب خطررافتادن امنیت، الودگی صوتی و هوا، تخریب محیط زیستمزایا: ایجاد شغل،گسترش کسب و کار،تامین مواد اولیه کارخانه ها

نویسنده 2 سال قبل
24

مزایا = 1 پیدا شدن شغل مناسب در نزدیکی محل زندگی .2 رونق اقتصادی برای کسبه محل رخ میدهد.3 مواد اولیه مناسب تا چند سال در دسترس قرار میگیرد .4 بهره برداری از منابع طبیعی . 5 کمک به اقتصاد کشور و معایب = 1 امنیت مردم به خطر می افتد .2 محیط زیست ان منطقه از بین میرود .3 هوا الوده و پر از الاینده ها و گرد و غبار میشود .4 مناظر زیبای طبیعی از بین میروند .5 الودگی صوتی در محیط ایجاد میشوند🙂

نویسنده 2 سال قبل
4

باعث از بین رفتن محیط زیست و محیط زندگی حیوانات بومی آن منطقه می شود …اَدی

ناشناس 2 سال قبل
0

کاش بچه ها بگن

رادین حیدری 2 سال قبل
5

مزایا = 1 پیدا شدن شغل مناسب در نزدیکی محل زندگی .2 رونق اقتصادی برای کسبه محل رخ میدهد.3 مواد اولیه مناسب تا چند سال در دسترس قرار میگیرد .4 بهره برداری از منابع طبیعی . 5 کمک به اقتصاد کشور و معایب = 1 امنیت مردم به خطر می افتد .2 محیط زیست ان منطقه از بین میرود .3 هوا الوده و پر از الاینده ها و گرد و غبار میشود .4 مناظر زیبای طبیعی از بین میروند .5 الودگی صوتی در محیط ایجاد میشوند-

نویسنده 2 سال قبل
-1

ناشناس ❤مزایا= پیدا شدن شغل مناسب در نزدیکی محل زندگی. 2 رونق اقتصادی برای کسب محل 3 مواد اولیه مناسب تا چند سال در دسترس قرار می گیرد 4 بهره برداری از منابع طبیعی و کمک اقتصاد کشور انجام میشهمعایب= از بین رفتن محیط زیست منطقه آلودگی صدا آلودگی صوتی از بین رفتن مناظر طبیعی

نویسنده 2 سال قبل
-1

معایب👇🏻۱-تغیر منظره های طبیعی۲-ایجاد آلودگی صوتی و هوایی۳-تغییر شیوه های جانوری و گیاهی۴-کاهش منابع طبیعی

برای پاسخ کلیک کنید