مصرف سوخت های فسیلی چه تاثیری روی چرخه های طبیعی میگذارد صفحه 27 علوم نهم

جواب فکر کنید صفحه ۲۷ کتاب علوم تجربی پایه نهم مصرف سوخت های فسیلی چه تاثیری روی چرخه های طبیعی میگذارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چرخه های طبیعی را تغییر داده و مقدار CO2 را افزایش می دهد، سبب ایجاد آلودگی، گرما، نابودی زیستگاه های طبیعی هم می شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید