مسولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟ صفحه 131 پیام های آسمان هفتم

نویسنده

در جامعه امروز برای حفظ پاکی و حفظ حرمت ها همه انسانها چه مرد و چه زن موظف اند که حجاب خود را حفظ کنند تاهم خود و دیگری را به گناه نیندازند

نویسنده

چیزی نمیدانم

نویسنده

پوشاندن چشمان از نامحرم+ حفظ دامان خود از گناه

نویسنده

حفظ پوشش مناسب،رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار،دوری از انجام هر کاری که توجه نامحرمان را به خود جلب کند.

ناشناس

هعی ۰شدم یه جواب درست بفرستید😬🤕🥴🙁😲

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم مسولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آیات قرآن کریم به روشنی نشان می دهد که حفظ پوشش به تنهایی برای سلامت جامعه کافی نیست و تمام افراد – چه مرد و چه زن – باید با رفتار و گفتار خود، حیا و عفت را نیز رعایت کنند.

امیرحسین حریرچیان : در جامعه امروز برای حفظ پاکی و حفظ حرمت ها همه انسانها چه مرد و چه زن موظف اند که حجاب خود را حفظ کنند تاهم خود و دیگری را به گناه نیندازند.

نویسنده :‌برای حفظ سلامتی جامعه چه مرد و چه زن بایستی حجاب و عفت خود را رعایت نمایند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
melissa zouleh 2 سال قبل
2

حفظ پوشش مناسب،رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار،دوری از انجام هر کاری که توجه نامحرمان را به خود جلب کند.㊙㊗

melissa zouleh 2 سال قبل
1

چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و دامان خود را گناه حفظ نمایند که این برای آنان پاکیزه تر است زیرا خداوند به آنچه انجام میدهد آگاه است

ناشناس 2 سال قبل
2

یه جواب درست نی توش

M 2 سال قبل
2

مسئولیت شان این است که حجاب خود را رعایت کنند با جنس مخالف طوری صحبت نکنند که با عث تحریک اون فرد بشه چشم خود را بر روی نامحرم بپو شانند و دامان خود را از گناه پاک کنند و لباس های بدن نما نپو شند*

امیر رضا احمدپور 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
19

در جامعه امروز برای حفظ پاکی و حفظ حرمت ها همه انسانها چه مرد و چه زن موظف اند که حجاب خود را حفظ کنند تاهم خود و دیگری را به گناه نیندازند

ناشناس 2 سال قبل
0

علیرضا رنجبر

نویسنده 2 سال قبل
10

چیزی نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
3

هعی ۰شدم یه جواب درست بفرستید😬🤕🥴🙁😲

نویسنده 2 سال قبل
0

هی چی نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

حفظ پوشش مناسب،رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار،دوری از انجام هر کاری که توجه نامحرمان را به سوی خود جلب کند.

نویسنده 2 سال قبل
3

حفظ پوشش مناسب،رعایت حیا و عفت در رفتار و گفتار،دوری از انجام هر کاری که توجه نامحرمان را به خود جلب کند.

ناشناس 2 سال قبل
1

حفظ پوشش مناسب،رعایت حیاو عفت در رفتار و گفتار،دوری از انجام هر کاری که توجه نامحرمان را به خود جلب کند.

نویسنده 2 سال قبل
4

پوشاندن چشمان از نامحرم+ حفظ دامان خود از گناه

مهدیه 2 سال قبل
1

چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و دامان خود را گناه حفظ نمایند که این برای آنان پاکیزه تر است زیرا خداوند به آنچه انجام میدهد آگاه است

0
درسته 2 سال قبل

اره

فاطمه 2 سال قبل
0

چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند بنابراین زن و مرد علاوه بر حفظ پوشش،باید رفتار و گفتار خود،حیا وعفت را رعایت کنند

نویسنده 2 سال قبل
-2

حیا و عفت

برای پاسخ کلیک کنید