گروه ری استارت چیست ؟ بیوگرافی و معنی آتش زدن مساجد

جدیدترین گروهی درست شده است که مساجد را در شهرهای مختلف به آتش می‌کشند و در مسجد در آن با بنزین و فندک روشن می کنند تا سفت شود و عاملان این گروه ۱۱ گرفته می شود معلوم نیست که چه کسی پشت این قضایا معلوم است که این افراد شستشوی مغزی شدن و در فرقه خاصی فعالیت دارند.

معرفی گروه ری استارت

این گروه قبل از اینکه مساجد را به آتش بکشند اسم ری استارت را زیر در این مسجد می نویسند و هم معنی ریستارت اصلاً معلوم نیست که چه گروهی است جدیدی است که مساجد را آتش میزند ولی دقیقاً اشاره نشده است که از کجا خط می‌گیرند و پیرو کدام فرقه و خط هستند این گروه که در شهرهای مختلف مساجد را به آتش می‌کشند و هر بار دستگیر می‌شوند ولی اطلاعات زیادی از این گروه در دست ما نیست و معلوم است که این کار را افرادی انجام می‌دهند که ضد دین و مذهب شیعه و اسلام است و احتمالا آمریکا و اسرائیل این کارها می باشد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
-1

بله یه گروه عوضی و کثیف که شستشوی مغزی میدن افراد رو و خود افراد نمیدونن چیکار میکنن آدم میکشن .شستشوی مغزی میدن به بچه ها میگن که پدر و مادرت واقعی نیستن ما خانوادتیم و اینا .بیشترشون روحشون رو به شیطان می فروشن .میکروچیپ کار میذارن تو بدن افراد .ناشناس

برای پاسخ کلیک کنید