معنی تو اول بگو با کیان زیستی پس آنگه بگویم که تو کیستی صفحه 77 هدیه های آسمان چهارم

تینا

یعنی تو اول بگو با چه کسانی نشست و برخاست داری تا من بگویم چه اخلاقی داری و چه کسی هستی .

ارمیتا سپهری فخر

یعنی اینکه تو با کیا میری میای تا منم بگم تو چه اخلاقی داری

نویسنده

یعنی تو اول بگو با کیا دوست هستی تا من بجویم تو چه آدمی هستی

شوگا

تو اول بگو با کیا دوستی تامن بیگویم تو کیستی

ناشناس

یعنی اینکه تو با کی نشست برخاست داری تا من تو رو بشناسم !!!!!🤗🤗

جواب ایستگاه فکر صفحه ۷۷ کتاب هدیه های آسمان کلاس چهارم ابتدایی معنی تو اول بگو با کیان زیستی پس آنگه بگویم که تو کیستی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان با هر کس هم نشینی کند و دوست باشید، خلق و خوی او را پیدا می کند، چون دوست تاثیر زیادی بر انسان می گذارد و آن هم به این دلیل است که ما خیلی از وقتمان را با دوستانمان می گذرانیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
2

یعنی اینکه تو اول باکی دوستی تا من در مورد تو بدونم🧐

3
ناشناس 1 سال قبل

یعنی اینکه تو با کی نشست برخاست داری تا من تو رو بشناسم !!!!!🤗🤗

سانا 1 سال قبل
-2

یعنی تو اول بگو با کی دوست هستی تا من زات ترو بشناسم

ناشناس 1 سال قبل
-1

یعنی بر به

ناشناس 1 سال قبل
-2

یعنی بر به

ناشناس 1 سال قبل
-2

یعنی بر به مرک

ناشناس 1 سال قبل
-2

کونم بسته به جونم کونمی ممممممممممم مم مم

ناشناس 1 سال قبل
-1

کونم بسته به جونم کونمی ممممممممممم مم مم

ناشناس 1 سال قبل
-2

احللتت

شوگا 1 سال قبل
6

تو اول بگو با کیا دوستی تامن بیگویم تو کیستی

شوگا 1 سال قبل
1

تو اول بگو با کیا دوستی تامن بیگویم تو کیستی

مریم 2 سال قبل
-2

بچه‌ها معنی درستش اینکه اول تو بگو با کیان اینور اون ور میری من بگم تو کی منی

تینا 2 سال قبل
11

یعنی تو اول بگو با چه کسانی نشست و برخاست داری تا من بگویم چه اخلاقی داری و چه کسی هستی .

8
ارمیتا سپهری فخر 1 سال قبل

یعنی اینکه تو با کیا میری میای تا منم بگم تو چه اخلاقی داری

فاطمه 2 سال قبل
-1

خوبه بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

جوابی به چه موضوعی اشاره شده

نازنین 2 سال قبل
2

تو اول بگو با چه کسانی دوست هستی تا من بگویم که تو چجور آدمی هستی

لیانا 3 سال قبل
1

خوبه

اژدر 3 سال قبل
-2

دوستان خوب

نویسنده 3 سال قبل
6

یعنی تو اول بگو با کیا دوست هستی تا من بجویم تو چه آدمی هستی

نویسنده 3 سال قبل
-1

مینا:انسان با هر کس هم نشینی کند و دوست باشید

نویسنده 3 سال قبل
-2

تو اول بگو با چه کسانی هستی ، تا بعدش ما بگوییم تو چه کسی هستیسوگند شیری

نویسنده 3 سال قبل
-1

تو اوب بگو کی هستی تامنم بگویم تو کی هستی وباید همنشین خودت رو انتخاب کنید تا یکم هم از اونا چیزی یاد بگیرین

برای پاسخ کلیک کنید