معرفی یکی از آثار هنری دوره سلجوقیان در زمینه معماری خوشنویسی فلز کاری صفحه 90 مطالعات اجتماعی هشتم

نویسنده

مسجدگوهرشادمسجدگوهرشاد که یکی از مساجد اصیل تاریخ معماری ایرانی-اسلامی محسوب می شود، که به دستور گوهرشاد، دختر امیر غیاث الدین، همسر شاهرخ تیموری آغار و این مسجد که از مساجد چهارایوانی است،که معماری زیبایی دارد و وسعت کل مسجد حدود نه هزار و چهارصد و ده مترمربع است. مسجد از شمال به رواق دارالسیاده و دارالحفاظ، از جنوب به صحن قدس، از شرق به رواق در دست احداث امام خمینی و از غرب به بست شیخ بهایی محدود شده است.مسجد گوهرشاد، وسیع ترین مسجد در مجموعه آستان قدس رضوی است و مساحت صحن آن ۲۸۵۰ مترمربع است. این صحن از نظر قدمت، کهن ترین صحن است گوهرشاد از زنان نامدار عصر تیموری بود که بسیار مورد توجه امیر وقت قرار داشت و در امور مملکتی مشورت داده می شد. نام وی در دو محل از بنای مسجد، یکی در بالای در ورودی ایوان دارلسیاده و دیگری در کتیبه ایوان مقصوره با خط زیبا با کاشی معرق به عنوان بانی مسجد نگاشته شده و به یادگار مانده است.

من

مسجدگوهرشادمسجدگوهرشاد که یکی از مساجد اصیل تاریخ معماری ایرانی-اسلامی محسوب می شود، که به دستور گوهرشاد، دختر امیر غیاث الدین، همسر شاهرخ تیموری آغار و این مسجد که از مساجد چهارایوانی است،که معماری زیبایی دارد و وسعت کل مسجد حدود نه هزار و چهارصد و ده مترمربع است. مسجد از شمال به رواق دارالسیاده و دارالحفاظ، از جنوب به صحن قدس، از شرق به رواق در دست احداث امام خمینی و از غرب به بست شیخ بهایی محدود شده است.مسجد گوهرشاد، وسیع ترین مسجد در مجموعه آستان قدس رضوی است و مساحت صحن آن ۲۸۵۰ مترمربع است. این صحن از نظر قدمت، کهن ترین صحن است گوهرشاد از زنان نامدار عصر تیموری بود که بسیار مورد توجه امیر وقت قرار داشت و در امور مملکتی مشورت داده می شد. نام وی در دو محل از بنای مسجد، یکی در بالای در ورودی ایوان دارلسیاده و دیگری در کتیبه ایوان مقصوره با خط زیبا با کاشی معرق به عنوان بانی مسجد نگاشته شده و به یادگار مانده است.

🖤💤

👍🏻

Asal

خیلی خوبه

جواب به کار ببندیم صفحه ۹۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم معرفی یکی از آثار هنری دوره سلجوقیان در زمینه معماری خوشنویسی فلز کاری از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دخی تنها 1 سال قبل
0

ای کاش گنبد سلطانیع می نوشتید 😔میگما کسی درمون کسی ک تنهاست میدونه؟؟؟؟؟

من 2 سال قبل
5

مسجدگوهرشادمسجدگوهرشاد که یکی از مساجد اصیل تاریخ معماری ایرانی-اسلامی محسوب می شود، که به دستور گوهرشاد، دختر امیر غیاث الدین، همسر شاهرخ تیموری آغار و این مسجد که از مساجد چهارایوانی است،که معماری زیبایی دارد و وسعت کل مسجد حدود نه هزار و چهارصد و ده مترمربع است. مسجد از شمال به رواق دارالسیاده و دارالحفاظ، از جنوب به صحن قدس، از شرق به رواق در دست احداث امام خمینی و از غرب به بست شیخ بهایی محدود شده است.مسجد گوهرشاد، وسیع ترین مسجد در مجموعه آستان قدس رضوی است و مساحت صحن آن ۲۸۵۰ مترمربع است. این صحن از نظر قدمت، کهن ترین صحن است گوهرشاد از زنان نامدار عصر تیموری بود که بسیار مورد توجه امیر وقت قرار داشت و در امور مملکتی مشورت داده می شد. نام وی در دو محل از بنای مسجد، یکی در بالای در ورودی ایوان دارلسیاده و دیگری در کتیبه ایوان مقصوره با خط زیبا با کاشی معرق به عنوان بانی مسجد نگاشته شده و به یادگار مانده است.

حانیه 2 سال قبل
1

خیلی خوب بود

Asal 2 سال قبل
3

خیلی خوبه

🖤💤 2 سال قبل
0

خوب بود

🖤💤 2 سال قبل
4

👍🏻

-1
لز 2 سال قبل

ریدی

نویسنده 2 سال قبل
11

مسجدگوهرشادمسجدگوهرشاد که یکی از مساجد اصیل تاریخ معماری ایرانی-اسلامی محسوب می شود، که به دستور گوهرشاد، دختر امیر غیاث الدین، همسر شاهرخ تیموری آغار و این مسجد که از مساجد چهارایوانی است،که معماری زیبایی دارد و وسعت کل مسجد حدود نه هزار و چهارصد و ده مترمربع است. مسجد از شمال به رواق دارالسیاده و دارالحفاظ، از جنوب به صحن قدس، از شرق به رواق در دست احداث امام خمینی و از غرب به بست شیخ بهایی محدود شده است.مسجد گوهرشاد، وسیع ترین مسجد در مجموعه آستان قدس رضوی است و مساحت صحن آن ۲۸۵۰ مترمربع است. این صحن از نظر قدمت، کهن ترین صحن است گوهرشاد از زنان نامدار عصر تیموری بود که بسیار مورد توجه امیر وقت قرار داشت و در امور مملکتی مشورت داده می شد. نام وی در دو محل از بنای مسجد، یکی در بالای در ورودی ایوان دارلسیاده و دیگری در کتیبه ایوان مقصوره با خط زیبا با کاشی معرق به عنوان بانی مسجد نگاشته شده و به یادگار مانده است.

سمانه 2 سال قبل
-2

عالییییییییییییه من که خییییییییییلی راضییییییییی بودم.

برای پاسخ کلیک کنید