معنا و مفهوم دست تنگ بود و وسعتی نداشت کخ حال مرا مرمتی کند نثر روان صفحه 62 فارسی دهم

نویسنده

وضعیت خوبی نداشت که بتواند به من کمک کند

عالی

عالی

جواب قلمرو فکری صفحه ۶۲ کتاب ادبیات فارسی پایه دهم معنا و مفهوم دست تنگ بود و وسعتی نداشت کخ حال مرا مرمتی کند نثر روان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فقیر بود و وضع مالی خوبی نداشت که به حال من رسیدگی کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 3 سال قبل
1

دست تنگ بود وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند

ناشناس 3 سال قبل
-2

باید پولدارا پاره کنی

نویسنده 3 سال قبل
2

فقیر بود ووضع مالی خوبی نداشت که به من کمک کند

ناشناس 3 سال قبل
0

فقیر وگدابود ووضع مالی خوبی نداشت که به من کمک کند

نویسنده 3 سال قبل
1

خوب

نویسنده 3 سال قبل
7

وضعیت خوبی نداشت که بتواند به من کمک کند

. 3 سال قبل
-2

خیلی عالیه

نویسنده 3 سال قبل
2

عالی

ناشناس 3 سال قبل
1

بی پولی

نویسنده 3 سال قبل
0

معنی مرا کرامتی

عالی 3 سال قبل
4

عالی

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیتونست ما رو درک کنه

. 3 سال قبل
0

خوب

برای پاسخ کلیک کنید