معنی چراغ از بهر کوردلان تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند

Mehrsa1386

چراغ برای انسانهای گمراه و بی بصیرتی است که از چشم دل بی بهره اند تا به من تنه نزنند و کوزه ی مرا نشکنند.

مرد خوب

آفرین بچه ی خوب😇

نویسنده

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساندمحمد فهیم هاشمی

ناشناس

👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻

محمد فهیم هاشمی

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

معنی چراغ از بهر کوردلان تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش بچه ها در نظرات پایین سایت جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مهدی دانا 2 سال قبل
1

چراغ برای کسانی است که گمراه وسر به هوا هستند من این چراغ را بر دست گرفته ام که به سبوی من آسیبی نرسانند مهدی دانا

زهرا 2 سال قبل
-1

برا نهاد و مفعول رو و... رو را بفرستید ممنونم اگه میشه سریع امتحان دارم

ناشناس 2 سال قبل
5

معنیشو میخوام

... 2 سال قبل
2

کنایه اش میشه چی

Mehrsa1386 2 سال قبل
40

چراغ برای انسانهای گمراه و بی بصیرتی است که از چشم دل بی بهره اند تا به من تنه نزنند و کوزه ی مرا نشکنند.

19
مرد خوب 2 سال قبل

آفرین بچه ی خوب😇

ناشناس 2 سال قبل
0

درس

0
نویسنده 2 سال قبل

چراغ را برای جاهلان بداندیش است که تا به من دیگر ضربه نزنند و کوزه سفالی مرا نشکنندآنیسا مقدمی پور

نویسنده 2 سال قبل
3

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

معنیش چیع

نویسنده 2 سال قبل
-1

خیلی

نویسنده 2 سال قبل
1

معنیش چی میشههه😐

Yegane 2 سال قبل
5

انسان های گمراه و بی بصیرت جواب اینه

ن 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

خیلی کمک کرد عالی بود

محمد فهیم هاشمی 2 سال قبل
0

چراغ برایعابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینندو به من و کوزه من اسیب نرسانند

نویسنده 2 سال قبل
8

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساندمحمد فهیم هاشمی

محمد فهیم هاشمی 2 سال قبل
7

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی چراغ حتی از نظر کور ها تاریک کننده است اما از نظر ما روشن کننده غزاله هستم

-2
ناشناس کار 2 سال قبل

معنی پاره جگر بودن کنایه از یک تکه از جگر او بودن و بسیار عزیز بودن است

نویسنده 2 سال قبل
-1

تا ب من تنه نزنندو سبوی مرا نشکنند

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور از کوردلان بی خرد چیست؟

نویسنده 2 سال قبل
-1

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

علی 2 سال قبل
-1

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

ناشناس 2 سال قبل
4

معنی: گفت چراغ برای آن است که انسان های کوتاه فکر و نادان به من برخورد نکنند و کوزه من را نکنند.

7
ناشناس 2 سال قبل

👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻

-1
عطیه 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
-2

دمعنی لطفا

-2
ناشناس 2 سال قبل

چراغ برای عابران گمراه و سر به هواست

نویسنده 2 سال قبل
0

عال

نویسنده 2 سال قبل
-2

فکر کنم میشه ( چراغ برای عابران گمراه و سر به هواست

نویسنده 2 سال قبل
1

مرد نابینا گفت: چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرسانند

نویسنده 2 سال قبل
3

نمی دونم از شما می خواهم

-2
نویسنده 2 سال قبل

قکتوبپریجریحزحر

نویسنده 2 سال قبل
-1

۹

نویسنده 2 سال قبل
1

بله

ناشناس 2 سال قبل
2

منظورش اینه که چراغ در دست دارم تا کسی که نادان باشد به من برخورد نکند و سبوی من را روی زمین نریزد

ناشناس 2 سال قبل
3

کسی میدونه منظور از کوردلان بی خرد چیه

ناشناس 2 سال قبل
0

کسقعماینب۷باذبن

نویسنده 2 سال قبل
-1

کوردلان بی خرد یعنی بی رحمان بی عقل مهدیار رادپور

برای پاسخ کلیک کنید