معنی چراغ از بهر کوردلان تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند

Mehrsa1386

چراغ برای انسانهای گمراه و بی بصیرتی است که از چشم دل بی بهره اند تا به من تنه نزنند و کوزه ی مرا نشکنند.

مرد خوب

آفرین بچه ی خوب😇

نویسنده

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساندمحمد فهیم هاشمی

محمد فهیم هاشمی

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

ناشناس

👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻

معنی چراغ از بهر کوردلان تاریک اندیش است تا به من تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم, کاش بچه ها در نظرات پایین سایت جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 10 روز قبل
0

یعنی چراغ خانه شاید روشن باشید شاید نباشد

-1
Mehrsa1386 10 روز قبل

اشتباهه

نویسنده 10 روز قبل
2

نه

Mehrsa1386 10 روز قبل
37

چراغ برای انسانهای گمراه و بی بصیرتی است که از چشم دل بی بهره اند تا به من تنه نزنند و کوزه ی مرا نشکنند.

15
مرد خوب 10 روز قبل

آفرین بچه ی خوب😇

ناشناس 10 روز قبل
0

درس

1
نویسنده 10 روز قبل

چراغ را برای جاهلان بداندیش است که تا به من دیگر ضربه نزنند و کوزه سفالی مرا نشکنندآنیسا مقدمی پور

نویسنده 10 روز قبل
2

نمیدونم

نویسنده 10 روز قبل
0

معنیش چیع

نویسنده 10 روز قبل
0

خیلی

نویسنده 10 روز قبل
0

معنیش چی میشههه😐

Yegane 10 روز قبل
2

انسان های گمراه و بی بصیرت جواب اینه

ناشناس 10 روز قبل
-1

تدززردزطی

روشنک 10 روز قبل
-1

.

نویسنده 10 روز قبل
0

عالی

ن 10 روز قبل
0

عالی

نویسنده 10 روز قبل
-2

….

نویسنده 10 روز قبل
-1

خیلی کمک کرد عالی بود

محمد جهانی 10 روز قبل
-1

معنی

محمد فهیم هاشمی 10 روز قبل
1

چراغ برایعابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینندو به من و کوزه من اسیب نرسانند

-1
خب جد و آبادمان فهمیدین چرا ۳ بار میگی 10 روز قبل

چراغ برای عابران گمراه و سر به هواست

نویسنده 10 روز قبل
13

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساندمحمد فهیم هاشمی

محمد فهیم هاشمی 10 روز قبل
11

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

نویسنده 10 روز قبل
-1

هیچی

نویسنده 10 روز قبل
0

نویسنده 10 روز قبل
1

چراغ برای عابران سر به هوا است

نویسنده 10 روز قبل
2

یعنی چراغ حتی از نظر کور ها تاریک کننده است اما از نظر ما روشن کننده غزاله هستم

1
ناشناس کار 10 روز قبل

معنی پاره جگر بودن کنایه از یک تکه از جگر او بودن و بسیار عزیز بودن است

نویسنده 10 روز قبل
0

تا ب من تنه نزنندو سبوی مرا نشکنند

نویسنده 10 روز قبل
-1

منظور از کوردلان بی خرد چیست؟

نویسنده 10 روز قبل
0

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

علی 10 روز قبل
1

چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرساند

ناشناس 10 روز قبل
6

معنی: گفت چراغ برای آن است که انسان های کوتاه فکر و نادان به من برخورد نکنند و کوزه من را نکنند.

10
ناشناس 10 روز قبل

👍🏻👍🏻👌🏻👌🏻

1
عطیه 10 روز قبل

عالی

نویسنده 10 روز قبل
2

دمعنی لطفا

2
ناشناس 10 روز قبل

چراغ برای عابران گمراه و سر به هواست

نویسنده 10 روز قبل
0

دمح

نویسنده 10 روز قبل
0

عال

نویسنده 10 روز قبل
0

لطفا بگید

ناشناس 10 روز قبل
0

سلام

نویسنده 10 روز قبل
1

چراغ از دل کودکان تاریک دانش است

نویسنده 10 روز قبل
0

فکر کنم میشه ( چراغ برای عابران گمراه و سر به هواست

نویسنده 10 روز قبل
0

مرد نابینا گفت: چراغ برای عابران گمراه و سر به هوا است تا من را ببینند و به من و کوزه من آسیب نرسانند

نویسنده 10 روز قبل
-1

نمی دونم از شما می خواهم

-1
نویسنده 10 روز قبل

قکتوبپریجریحزحر

نویسنده 10 روز قبل
-1

۹

نویسنده 10 روز قبل
0

بله

ناشناس 10 روز قبل
-1

منظورش اینه که چراغ در دست دارم تا کسی که نادان باشد به من برخورد نکند و سبوی من را روی زمین نریزد

ناشناس 10 روز قبل
0

کسی میدونه منظور از کوردلان بی خرد چیه

ناشناس 10 روز قبل
0

کسقعماینب۷باذبن

نویسنده 10 روز قبل
1

کوردلان بی خرد یعنی بی رحمان بی عقل مهدیار رادپور

برای پاسخ کلیک کنید