معنی درس پنجم رهایی از قفس صفحه 42 و 43 و 44 و 45 و 46 فارسی چهارم

ساناز

لطف کنین جوابا رو بفرستین

معنی کلمات شعر متن لغات صفحه ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم معنی درس پنجم رهایی از قفس از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

معنی شعر صفحه ۴۳

ناشناس 2 سال قبل
0

متن درس

مرسانا 2 سال قبل
0

چرا نداره معنی رو واقن که 😲😲😤😤😈😈👹👹👺👺

ناشناس 2 سال قبل
1

بله

مهلا 2 سال قبل
2

صفحه ۴۲ و ۴۳

.... 2 سال قبل
0

تاب

ناشناس 2 سال قبل
0

چی

ساناز 2 سال قبل
4

لطف کنین جوابا رو بفرستین

نویسنده 2 سال قبل
2

معنی متن هایش

ناشناس 2 سال قبل
2

بله هیچ جوابی نفرستادن

نویسنده 2 سال قبل
0

گران بها ,قیمتی

0
گران بها با ارزش 2 سال قبل

گران بها با ارزش

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام میشه منو

نویسنده 2 سال قبل
1

روزی بود وروزگاری. درشهر ی بازر گان ثروتمند

نویسنده 2 سال قبل
0

فارسی چهارم صفحه ۴۲،۴۳،۴۴،۴۵۴۶با جواب

محمدجواد 2 سال قبل
0

فارسی چهارم درس رهایی از قفس

برای پاسخ کلیک کنید