آثار و پیامدهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟ صفحه 96 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۹۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آثار و پیامدهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیاسی: اشغال ایران.دخالت در امور کشور.
اقتصادی: کمبود و گرانی شدید مواد غذایی.
اجتماعی: عده زیادی از مردم جان باختندو آثار و لطمات شدید روحی به مردم وارد شد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید