معنی درس دوم از آموختن ننگ مدار صفحه 18 فارسی دهم

یاس

معمولا کودکان با تجربه نیستن چون اونا بچههستن و با بزرگ شدنشون تجربه بدست میارن به همین دلیل بهتره اخر بند اول بگیم رفتار کودکانه است

نویسنده

متن خوب است والی معنیش بنویسید

یاس

ممنونم

حمید

خیله خوبه

نویسنده

خوبه کاش ارایه هارو میزاشتید

معنی و ترجمه درس دوم صفحه ۱۸ کتاب فارسی پایه دهم از آموختن ننگ مدار از سایت نکس لود دریافت کنید.

متن درس دوم از آموختن ننگ مدار فارسی دهم

تا توانی از نیکی کردن میاسا و خود را به نیکی و نیکوکاری به مردم نمای و چون نمودی به خلافِ نموده، مباش. به زبان، دیگر مگو و به دل، دیگر مدار، تا گندم نمای جو فروش نباشی، و اندر همه کاری داد از خویشتن بده، که هر که داد از خویشتن بدهد، از داور مستغنی باشد و اگر غم و شادیت بُوَد، به آن کس گوی که او تیمار غم و شادی تو دارد و اثر غم و شادی پیش مردمان، بر خود پیدا مکن و به هر نیک و بد، زود شادان و زود اندوهگین مشو که این فعلِ کودکان باشد.
بدان کوش که به هر مُحالی، از حال و نهاد خویش بِنَگردی، که بزرگان به هر حقّ و باطلی از جای نشوند و هر شادی که بازگشتِ آن به غم است، آن را شادی مشمُر و به وقت نومیدی امیدوارتر باش و نومیدی را در امید، بسته دان و امید را در نومیدی.
رنج هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به سزا، حق شناس باش؛ خاصّه قرابت خویش را. چندان که طاقت باشد با ایشان نیکی کن و پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولَع مباش تا همچنان که هنر ایشان هم یبینی عیب نیز بتوانی دید و اگر از بیگانه نا ایمن شوی زود به مقدار ناایمنی، خویش را از وی ایمن گردان و از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رَسته باشی.

ترجمه و معنی درس از آموختن ننگ مدار فارسی دهم

بند اوّل : تا می توانی از خوبی کردن دست برندار و خود را به مردم نیکوکار نشان بده و وقتی خو را اینگونه نشان دادی بر خلاف آن رفتار نکن. با زبان حرفی را نزن که در دلت چیز دیگری باشد، تا اهل تظاهر و خودنمایی نباشی. و در همۀ کارها با عدالت رفتار کن. زیرا انسان دادگر نیازی به داور و قاضی ندارد و اگر غم یا شادی داشتی به کسی بگو که غم خوارت باشد و نشانۀ غم و شادی را در چهرۀ خود نزد دیگران آشکار نکن و با هر خوبی و بدی زود خوشحال و ناراحت نشو، زیرا این کار کار کودکان بی تجربه است.

بند دوم : تلاش کن که با هر دروغی که از خوی و طبیعت خود برنگردی زیرا انسان های بزرگوار با دیدن هر حق و باطلی خویشتن داری می کنند و هر شادی را که سرانجام آن غصّه و ناراحتی است، شادی نپندار و در هنگام ناامیدی امیدوار باش و امیدواری و نا امیدی را به هم پیوسته بدان.

بند سوم : سختی و زحمت هیچکس را تباه نکن و به شایستگی قدرشناس همه باش، به ویژه قدر خویشاوندان خود را بدان. با آن ها به خوبی رفتار کن و در میان اقوام خود احترام سالمندان را حفظ کن ولی این توجّه و محبّت را از حد نگذران تا همانطور که خوبی های آن ها را می بینی عیب آن ها را هم ببینی و واقع بین باشی. و اگر از ناحیۀ افراد غریبه دچار ناامنی و نگرانی شدی در حدّ ناامنی سعی کن خود را در امام قرار دهی و از یادگیری، ننگ و عار نداشته باشی تا از ننگ رها شوی و آبرومند گردی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

یاس : معمولا کودکان با تجربه نیستن چون اونا بچه هستن و با بزرگ شدنشون تجربه بدست میارن به همین دلیل بهتره اخر بند اول بگیم رفتار کودکانه است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
الهه 1 سال قبل
0

عالیه واقعا من خوب یادش کرفتم بهتر آخر بگی رفتار کودکانه نه بی تجربه

الهه 1 سال قبل
1

عالیه واقعا من خوب یادش کرفتم بهتر آخر بگی رفتار کودکانه نه بی تجربه

حمید 2 سال قبل
4

خیله خوبه

امیر 2 سال قبل
2

عالیی

3
h 2 سال قبل

ممنون از سایتتون

یاس 2 سال قبل
4

ممنونم

یاس 2 سال قبل
6

معمولا کودکان با تجربه نیستن چون اونا بچههستن و با بزرگ شدنشون تجربه بدست میارن به همین دلیل بهتره اخر بند اول بگیم رفتار کودکانه است

امیر 2 سال قبل
0

دست تون درد نکنه

معین 2 سال قبل
0

ممنون

فاطیما 2 سال قبل
2

تشکر

Apam 2 سال قبل
-1

عالیع

ناشناس 2 سال قبل
1

خوب بود😍

نویسنده 2 سال قبل
2

خوووووب

محمد 2 سال قبل
2

خوبه

نیما 2 سال قبل
2

خیلی خوب بود ممنون از سایتتون

نویسنده 2 سال قبل
4

متن خوب است والی معنیش بنویسید

نگین 2 سال قبل
0

خوب بود

★ℳ★ 2 سال قبل
1

اعوم خوبه

نویسنده 2 سال قبل
3

خوبه کاش ارایه هارو میزاشتید

نویسنده 2 سال قبل
-2

خلاف نمود

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

هر که داد از خویشتن بدهد ازداور مسغنی باشد

برای پاسخ کلیک کنید