معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

عمر

خوبه

ناشناس

سلام ممنون جیگرا من معلم

فاطمه سادات حسینی

سلام لطفا معنای درس پرسشگری را میخوام

نویسنده

من به یاد همه ی شما هستم

ناشناس

دوستم از من انتظار دارد که دروغ نگم و از من حرف های دروغ نشنود. و از من حرف های خوب بشنود

معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چشمی نیست که چهره ی زیبای تو را نبیند و گوشی نیست که صدای تو را نشنود. (یعنی زیبایی آفرینش و خالق آن برای همه آشکار است.)

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

0
مونا 1 سال قبل

خیلی باحالین🤧

عمر 2 سال قبل
5

خوبه

2
ناشناس 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

از شبکه ی رشد استفاده کنید

1
خیلی خوب بود 2 سال قبل

خیلی خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام اقا مهدی ممنون بابت همه چیز من همتا هستم واق خوب بود ❤🎀💖

ناشناس 2 سال قبل
4

سلام ممنون جیگرا من معلم

1
این متن نمیاره 2 سال قبل

سوال مارگیر

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی👌

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
1

فرق رسانه باپیام چیست

نویسنده 2 سال قبل
2

دریافت شما از این داستان

ناشناس 2 سال قبل
3

خوبه

ناشناس 2 سال قبل
3

دوستم از من انتظار دارد که دروغ نگم و از من حرف های دروغ نشنود. و از من حرف های خوب بشنود

نویسنده 2 سال قبل
0

درسته همونی که گفتی

نویسنده 2 سال قبل
1

علیحسینًپوراقق

نویسنده 2 سال قبل
3

من به یاد همه ی شما هستم

امید 2 سال قبل
-2

من به یاد همه ی شما هستمجواب👆🏻👆🏻👆🏻

نویسنده 2 سال قبل
-1

انشا کوتاه از بازدید یک مکان تاریخی وعلمی امزنده

ناشناس 2 سال قبل
1

سلام

ناشناس 2 سال قبل
0

عالی perfect 👌

نویسنده 2 سال قبل
0

یی۸قححب۸یحب۸بنبنبنثمبم

نویسنده 2 سال قبل
-1

تمناکماتکماکمنلوملکمرکماحامرمذماپذپذمامرپذمتکتکنماتمرذکذپدرذکمرذمنزرمرمنرمتننتنتکاکذوذکتمنذذپرودوذذ دپپذوذوپذودپپذپدپپمزرگکتمنننننتمتنننننننترمرذنتاکماماکمذاکاکتکتجحاتحتحت

نویسنده 2 سال قبل
0

من میخوام بازی امیرزا رو یاد بگیرمفاطمه تنها

نویسنده 2 سال قبل
1

همین که ایشون گفتند😂

نویسنده 2 سال قبل
2

من دوستت دارممونا

خوب بود 2 سال قبل
2

خوب

فاطمه سادات حسینی 2 سال قبل
3

سلام لطفا معنای درس پرسشگری را میخوام

1
ام لبنین 2 سال قبل

عالی بود

0
نرجس 2 سال قبل

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

دوست دارم

اکرم کاملی 2 سال قبل
1

جواب مرحله ی ۸۸۶ آمیرزا

نویسنده 2 سال قبل
1

اره

0
نالدا 2 سال قبل

نکات

نویسنده 2 سال قبل
0

کیمیا

زهراسرگلزایی 2 سال قبل
1

جواب مرحله۲۹۶ کارخانه خوشمزه

فاطی 2 سال قبل
0

ترکیب وصفی با ترکیب اضافش چیه؟

نویسنده 2 سال قبل
0

روستای ما بنیکه است

ناشناس 2 سال قبل
1

ا ب ت ن ی س د

علی 2 سال قبل
0

من چیزی بلد نیستم

نویسنده 2 سال قبل
1

ش ر ت ا

نویسنده 2 سال قبل
1

امیرزا حرف ۶۸

برای پاسخ کلیک کنید