معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را

عمر

خوبه

ناشناس

سلام ممنون جیگرا من معلم

نویسنده

من به یاد همه ی شما هستم

معنی دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چشمی نیست که چهره ی زیبای تو را نبیند و گوشی نیست که صدای تو را نشنود. (یعنی زیبایی آفرینش و خالق آن برای همه آشکار است.)

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
0

عالی

عمر 11 ماه قبل
5

خوبه

2
ناشناس 11 ماه قبل

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
1

از شبکه ی رشد استفاده کنید

1
خیلی خوب بود 11 ماه قبل

خیلی خوب بود

نویسنده 11 ماه قبل
2

سلام اقا مهدی ممنون بابت همه چیز من همتا هستم واق خوب بود ❤🎀💖

ناشناس 11 ماه قبل
4

سلام ممنون جیگرا من معلم

1
این متن نمیاره 11 ماه قبل

سوال مارگیر

ناشناس 11 ماه قبل
2

عالی👌

ناشناس 11 ماه قبل
1

عالی

نویسنده 11 ماه قبل
2

فرق رسانه باپیام چیست

نویسنده 11 ماه قبل
1

دریافت شما از این داستان

ناشناس 11 ماه قبل
2

خوبه

ناشناس 11 ماه قبل
2

دوستم از من انتظار دارد که دروغ نگم و از من حرف های دروغ نشنود. و از من حرف های خوب بشنود

نویسنده 11 ماه قبل
0

درسته همونی که گفتی

نویسنده 11 ماه قبل
1

علیحسینًپوراقق

نویسنده 11 ماه قبل
3

من به یاد همه ی شما هستم

امید 11 ماه قبل
-2

من به یاد همه ی شما هستمجواب👆🏻👆🏻👆🏻

نویسنده 11 ماه قبل
-1

انشا کوتاه از بازدید یک مکان تاریخی وعلمی امزنده

ناشناس 11 ماه قبل
1

سلام

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالی perfect 👌

نویسنده 11 ماه قبل
0

یی۸قححب۸یحب۸بنبنبنثمبم

نویسنده 11 ماه قبل
-1

تمناکماتکماکمنلوملکمرکماحامرمذماپذپذمامرپذمتکتکنماتمرذکذپدرذکمرذمنزرمرمنرمتننتنتکاکذوذکتمنذذپرودوذذ دپپذوذوپذودپپذپدپپمزرگکتمنننننتمتنننننننترمرذنتاکماماکمذاکاکتکتجحاتحتحت

نویسنده 11 ماه قبل
0

من میخوام بازی امیرزا رو یاد بگیرمفاطمه تنها

نویسنده 11 ماه قبل
1

همین که ایشون گفتند😂

نویسنده 11 ماه قبل
2

من دوستت دارممونا

خوب بود 11 ماه قبل
2

خوب

فاطمه سادات حسینی 11 ماه قبل
2

سلام لطفا معنای درس پرسشگری را میخوام

1
ام لبنین 11 ماه قبل

عالی بود

0
نرجس 11 ماه قبل

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
1

عالی بود

نویسنده 11 ماه قبل
0

دوست دارم

اکرم کاملی 11 ماه قبل
1

جواب مرحله ی ۸۸۶ آمیرزا

نویسنده 11 ماه قبل
1

اره

0
نالدا 11 ماه قبل

نکات

نویسنده 11 ماه قبل
0

کیمیا

زهراسرگلزایی 11 ماه قبل
1

جواب مرحله۲۹۶ کارخانه خوشمزه

فاطی 11 ماه قبل
0

ترکیب وصفی با ترکیب اضافش چیه؟

نویسنده 11 ماه قبل
0

روستای ما بنیکه است

ناشناس 11 ماه قبل
1

ا ب ت ن ی س د

علی 11 ماه قبل
0

من چیزی بلد نیستم

نویسنده 11 ماه قبل
1

ش ر ت ا

نویسنده 11 ماه قبل
1

امیرزا حرف ۶۸

برای پاسخ کلیک کنید